Referencje

Kopalnia Soli „Wieliczka” Przedsiębiorstwo Państwowe w Wieliczce

 

(…) Kopalnia Soli „Wieliczka” Przedsiębiorstwo Państwowe w Wieliczce niniejszym listem potwierdza wykonanie przez firmę CTI sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie prac z zakresu controllingu operacyjnego(…)  

(…) Firma wykazała się profesjonalizmem, rzetelnością i dobrą organizacją oraz pełnym zaangażowaniem konsultantów przy realizacji projektu (…)

(…) Firma CTI jest gwarantem wysokiej jakości i terminowości świadczonych usług (…)

(…) Z pełnym przekonaniem polecamy usługi przedsiębiorstwa CTI sp. z o.o. w zakresie projektowania systemów controllingowych (…)

Urząd Pracy Powiatu Krakowskiego

Absolwenci wysoko ocenili organizację i przebieg szkoleń zarówno pod względem merytorycznym jak i praktycznym.
 

 

 

Powiatowy Urząd Pracy – Wieliczka

Szkolenia (…) uzyskiwały wysokie oceny ze strony uczestników ze względu na sprawną organizację zajęć, dobre warunki lokalowe oraz przede wszystkim na wysokie kwalifikacje i doświadczenie prowadzących zajęcia jak i sposób przekazywania wiedzy i umiejętności.
  

 

 

 

Grodzki Urząd Pracy w Krakowie

Consulting and Training Institute Sp. z o.o. w Krakowie zapewnia odpowiednią kadrę i warunki lokalowe oraz sprzętowe niezbędne do przeprowadzenia zlecanych przez Urząd szkoleń. (…)   

Pozytywne wyniki przeprowadzonych ankiet wśród uczestników dowodzą, że szkolenia przeprowadzono bez zastrzeżeń zarówno pod względem merytorycznym jak i organizacyjnym.

 

Urząd Pracy Powiatu Krakowskiego

Zakres tematyczny zaproponowanych szkoleń został doskonale dopasowany do naszych wymagań, a przeprowadzone zajęcia wysoką jakość w zakresie wiedzy teoretycznej jak również praktycznej.
 

PM Doradztwo Gospodarcze

W ankietach, które zostały przeprowadzone na zakończenie kursu słuchacze bardzo wysoko ocenili sposób prowadzenia zajęć, przekazywanie wiadomości i umiejętności praktycznych, a także warunki techniczne, w jakich zostało przeprowadzone szkolenie.

  Powiatowy Urząd Pracy w Miechowie

Firma dotrzymała wszystkich warunków określonych w zawartej umowie szkoleniowej, a uczestnicy kursu w ankiecie oceniającej go, wyrazili pozytywną opinię o jego przebiegu.   

związku z powyższym możemy Consulting and Training Institute Sp. z o.o. polecić innym firmom i instytucjom jako solidnego i odpowiedzialnego partnera do współpracy.

Urząd Pracy Powiatu Krakowskiego

Programy szkolenia, wykładowcy, instruktorzy oraz organizacja szkoleń zostały bardzo wysoko ocenione przez uczestników szkoleń.  

(…)

Rekomendujemy Consulting and Training Institute Sp. z o.o. jako wiarygodnego, rzetelnego i godnego polecenia organizatora szkoleń.

Zakłady Mięsne HAGA Plus Spółka z o.o.

 

(…) Na szczególną uwagę zasługuje fachowość oraz profesjonalizm konsultantów stanowiący nieodłączny element na wszystkich etapach realizacji procesu (…)  

(…) Poprzez zaproponowane rozwiązania (…) firma CTI bardzo dobrze wywiązała się z postawionego przed nią zadania.

(…) Z pełnym przekonaniem polecamy usługi przedsiębiorstwa CTI Sp. z o.o. w zakresie projektowania systemów controllingowych.

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej

 

„Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie w ramach Projektu Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL „Akademia Przedsiębiorczości – Rozwój alternatywnych form zatrudnienia podjął współpracę z firmą Consulting and Training Institute sp. z o.o.  

Na przestrzeni października i listopada 2006 odbyły się szkolenia dla Zespołu Projektowego ROPS:

  • Zastosowanie MS Project w zarządzaniu projektami;
  • Zastosowanie MS Project w zarządzaniu projektami – Akademia przedsiębiorczości – Rozwój alternatywnych form zatrudnienia.

Biorąc pod uwagę wysokość jakość przeprowadzonych szkoleń polecamy firmę Consulting and Training Institute sp. z o.o. jako wiarygodnego i solidnego organizatora szkoleń zawodowych.

Centrum Dystrybucji BALER-POL

(…)  Instytut Doradztwa i Szkoleń CTI sp. z. o.o. przygotowywał dla nas wielokrotnie analizy finansowe, biznes plany, wyceny i inne opracowania, które były podstawą nie tylko pozyskiwania funduszy, ale również prawidłowego zarządzania przedsiębiorstwem.   

(…)  W naszej ponad 2-letniej współpracy cenimy najbardziej profesjonalizm i doświadczenie konsultantów.

(…) Instytut CTI jest jedyną znaną nam firmą, która w zakresie pozyskiwania kapitałów bierze pełną odpowiedzialność za pozytywny dla klienta efekt jej działań (…)

 ANCOM Spółka z o.o.

(…) Z firmą Consulting and Training Institute sp. z o.o. współpracujemy od początku 2006 roku. Korzystaliśmy z ich usług w zakresie analizy rentowności naszych produktów.  

(…) Dotychczasowa współpraca z firmą CTI przebiega bez zastrzeżeń. Wysoko oceniamy jakość personelu, który nas obsługuje. W przyszłości zamierzamy korzystać z szerszej gamy usług oferowanych przez tą firmę (…)

Agencja Rozwoju Miasta S.A.

(…) Nasza współpraca z firmą Consulting and
Training Institute Institute sp. z o.o. trwa od początku 2005 roku. Firma posiada profesjonalny personel w zakresie montażu finansowego projektów, konsultuje z nami również  organizacyjne aspekty związane z zarządzaniem projektami.
  

Obecnie przygotowujemy się do realizacji strategii 2007-2009, której kluczowym elementem jest powołanie Centrum Zarządzania Projektami Unii Europejskiej (…) Stawiając sobie za głowny cel profesjonalizm wykonywanych przez nas usług, poprosiliśmy firmę CTI o konsultacje przy opracowaniu koncepcji kompleksowego zarządzania projektami.

(…) Nasza dotychczasową współpracę z firmą CTI oceniamy wzorowo. Jest to firma rzetelna, trzymająca się ustalonych terminów, posiadająca profesjonalny zespół konsultantów (…)

Wojewódzki Urząd Pracy

(…) Powyższe szkolenia realizowane były w sposób rzetelny i należyty, a wzajemna współpraca przebiega bezproblemowo (…)

Powiatowy Urząd Pracy – Myślenice

(..) Szkolenia wykonano rzetelnie, fachowo oraz z należytą starannością.  

(…) Również w ankietach oceniających jednostkę szkolącą w zakresie organizacji szkoleń absolwenci wysatwiali bardzo dobrą opinię.

(…) Polecam jednostkę szkolącą – Studium Doradztwa i Szkoleń „EKONOMISTA” w Krakowie jako solidnego i odpowiedzialnego partnera do współpracy w zakresie organizacji szkoleń, który wykonuje zamówienia z należytą starannością (…)

Urząd Pracy Powiatu Krakowskiego

(…) Przy realizacji szkoleń indywidualnych i konsultacyjnych Studium Doradztwa i Szkoleń „EKONOMISTA” wykazywało zawsze natychmiastowe działanie, dużą elastyczność i indywidualne podejście do każdej realizowanej umowy.  

Wszystkie realizowane szkolenia przebiegały zgodnie z programem i harmonogramem zajęć. Wykłady i zajęcia były prowadzone przez wykwalifikowaną kadrę wykładowców i instruktorów posiadających duże doświadczenie zawodowe.

(…) Rekomendujemy Studium Doradztwa i Szkoleń „EKONOMISTA” jako wiarygodnego, solidengo i godnego polecenia organizatora szkoleń zawodowych (…)

Powiatowy Urząd Pracy – Myślenice

(…) Szkolenia wykonano rzetelnie i fachowo.  

Również w ankietach oceniających jednostkę szkolącą w zakresie organizacji szkoleń absolwenci kursów wysatwili ocenę bardzo dobrą.

(…) Polecam jednostkę szkolącą Studium Doradztwa i Szkoleń w Krakowie jako solidnego i odpowiedzialnego partnera do współpracy w zakresie organizacji szkoleń (…)

Powiatowy Urząd Pracy – Wieliczka

Uprzejmie informujemy, że Powiatowy Urząd Pracy w Wieliczce ocenia instytucję szkolącą jako jedną z lepszych na terenie Krakowa z uwagi na jakość i skuteczność.  

Biorąc pod uwagę powyższe udzielamy rekomendacji w/w instytucji szkolącej.

 

 

 


Warning: Trying to access array offset on false in /home/cti1/ftp/cti.edu.pl/wp-content/themes/cti/footer.php on line 82