Umiejętności menedżerskie

Cel szkolenia


zdobycie wiedzy i praktycznych umiejętności z zakresu:

 • nowoczesnych koncepcji zarządzania
 • stylów kierowania zespołem
 • automotywacji i motywowania pracowników
 • zarządzania zmianą
 • delegowania zadań

Dla kogo dedykowane jest szkolenie


Szkolenie kierujemy do kadry zarządzającej i właścicieli małych, średnich oraz dużych przedsiębiorstw.
Program


 1. Kierowanie zespołem
  • fazy formowania się zespołu
  • role w zespole
  • style kierowania
  • delegowanie zadań
 2. Wykorzystanie BSC (Balanced Scorecard – Zbilansowanej Karty Wyników) w zarządzaniu
  • cele i funkcje BSC
  • zasada SMART
  • zarządzanie wynikami pracy w oparciu o BSC
  • kaskadowanie celów w oparciu o BSC
 3. Komunikacja interpersonalna
  • zasady skutecznej komunikacji
  • komunikacja w zespole
  • konstruktywna krytyka
  • trudne rozmowy z pracownikami
  • rozwiązywanie konfliktów
  • feedback po ocenie okresowej
 4. Motywowanie pracowników
  • motywowanie finansowe i pozafinansowe
  • jak motywować bezkosztowo
  • czynniki motywujące i demotywujące
  • tworzenie systemów motywacyjnych
 5. Negocjacje handlowe
  • definicja negocjacji
  • etapy negocjacji
  • skuteczne techniki negocjacyjne
 6. Trening interpersonalny
  • skuteczna automotywacja
  • stres w pracy
  • zarządzanie czasem
  • polityka diversity
  • autoprezentacja


Kolejne edycje z otwartym naborem


Wstępnie przewidujemy zrealizowanie zajęć na czterech spotkaniach w blokach po 8 godzin lekcyjnych. Ostatecznie wybór dni, czasu realizacji i godzin zajęć zostanie zatwierdzony po konsultacjach z osobami, które się zapiszą.

Osoby zainteresowane uczestnictwem w w/w kursie prosimy o przesłanie karty zgłoszenia z powyższego linku. Uwaga: chcąc wysłać kartę e-mailem, należy ją zapisać na dysku komputera i wypełnioną załączyć stamtąd do e-maila. Można też wysyłać kartę faksem lub pocztą polską.

Forma szkolenia


Wykład, case studies, ćwiczenia indywidualne i zespołowe

Materiały dydaktyczne


Materiały autorskie przygotowane przez prowadzących zajęcia, w tym prezentacje i zadania.

Cena


800,00 zł za uczestnika. Cena obejmuje m. in.: materiały dydaktyczne oraz poczęstunek w trakcie zajęć.


Warning: Trying to access array offset on false in /home/cti1/ftp/cti.edu.pl/wp-content/themes/cti/footer.php on line 82