Kurs: Pracownik kancelarii (64h)

 

Cel kursu:


Zdobycie wiedzy i umiejętności wymaganych do pracy w kancelarii.

Ponadto program zawiera niezbędne minimum z zakresu prawa administracyjnego, ze szczególnym ukierunkowaniem na obecne możliwości korzystania z dostępu do aktów prawnych w Internecie.
Zadbaliśmy także o praktyczne zajęcia z obsługi urządzeń techniki biurowej oraz ćwiczenia w sporządzaniu dokumentów, także z użyciem komputerów i inne opisane ponżej.

Absolwenci kursów prowadzonych przez Consulting and Training Institute cieszą się dobrą opinią wśród pracodawców.

Ramowy program kursu (można zapisywać się na wybrane moduły)


ELEMENTY PRAWA ADMINISTRACYJNEGO – 12 godzin

 • administracja publiczna, prawo administracyjne, podstawowe pojęcia
 • źródła prawa administracyjnego
 • akt administracyjny
 • postępowanie administracyjne
 • sądowa kontrola decyzji i postanowień

CZYNNOŚCI BIUROWE, REDAGOWANIE PISM, RAPORTÓW – 12 godzin

 • Redagowanie pism i listów, pisanie raportów – praca na komputerze
 • Obieg przebiegu informacji wewnątrz kancelarii, biura, instytucji…
 • Przyjmowanie i wysyłanie informacji
 • Opracowywanie informacji na potrzeby przedsiębiorstwa, np. szefa (sprawozdania, zestawienia, plany)

FUNKCJONOWANIE SEKRETARIATU, OBSŁUGA URZĄDZEŃ BIUROWYCH, ARCHIWIZACJA AKT OSOBOWYCH – 20 godzin

 • Czynności kacelaryjne – 8 godzin
 • Ochrona danych osobowych i archiwizacja akt osobowych – 4 godziny
 • Obsługa urządzeń biurowych – 8 godzin
  przedmiot obejmuje zajęcia praktyczne z obsługi urządzeń biurowych, m.in. projektory multimedialne, rzutniki pisma, telefony- w tym obsługa połączeń wewnętrznych, przekierowania połączeń itp., automatyczne sekretarki, telefaksy, skanery, drukarki, kserokopiarki, urządzenia wielofunkcyjne, bindownice i inne sposoby oprawy dokumentów.

ZASADY EFEKTYWNEJ KOMUNIKACJI – 10 godzin

 • Umiejętności komunikacyjne
 • Podstawowe reguły wpływu społecznego
 • Własne zasoby w budowaniu relacji z klientem
 • Optymalizacja kontaktu z klientem
 • Radzenie sobie z trudnym klientem
 • Komunikacja werbalna i niewerbalna
 • Asertywność

KULTURA ZAWODY, ORGANIZACJA PRACY – 10 godzin

 • Zarządzanie czasem i skuteczna organizacja pracy
 • Ustalanie priorytetów
 • Kultura zawodu
 • Mój wizerunek
 • Elementy wizażu

Łącznie: 64 godziny


Zadania zawodowe w ujęciu ogólnym

Synteza: organizuje przepływ informacji w przedsiębiorstwie, spółce, urzędzie, partii itp., przechowuje te informacje, a także wszystkie inne dokumenty dotyczące instytucji, organizuje codzienną pracę szefa, dba o zaopatrzenie biura w materiały kancelaryjno-biurowe.

Zadania zawodowe:

 • organizowanie przepływu informacji między szefem a różnymi jednostkami instytucji
 • pomaganie kierownikom jednostek, innym pracownikom i klientom w uzyskiwaniu informacji natury organizacyjnej lub administracyjnej
 • kompletowanie, kontrolowanie i porządkowanie aktów prawnych i dokumentów
 • przepisywanie korespondencji, sprawozdań z brudnopisów na komputer
 • zajmowanie się przychodzącą i wychodzącą pocztą: rozkładanie, zapisywanie i rozdzielanie poczty
 • pomaganie w organizowaniu spotkań klientów z szefem
 • weryfikowanie propozycji spotkań klientów z szefem, a w razie potrzeby odwoływanie ich i zapisywanie nowych terminów
 • obsługiwanie gości (klientów) zaproszonych do szefa na spotkania, konferencje, narady (przygotowanie i rozdawanie potrzebnych materiałów, stemplowanie delegacji, podawanie napojów)
 • sprawowanie nadzoru nad zakupami bieżącymi materiałów kancelaryjno-biurowych
 • udzielanie informacji telefonicznych lub bezpośrednich osobom zainteresowanym kontaktem z dyrektorem, prezesem…
 • obsługa telefonów, telefaksów, kserokopiarki
 • prowadzenie listy adresowej, pocztowej, telefonicznej
 • dbanie o wystrój gabinetu szefa i kancelarii

Dodatkowe zadania zawodowe:

 • pełnienie funkcji sekretarki/sekretarza biura, urzędu…
 • pełnienie funkcji asystentki/asystenta zarządu, dyrektora…


Forma kształcenia


Wykłady, warsztaty, ćwiczenia. Podczas zajęć w pracowniach komputerowych, każdy uczestnik ma do dyspozycji osobne stanowisko komputerowe wyposażone we wszystko co jest niezbędne do realizacji przedmiotu zajęć.


Dokument końcowy


Zaświadczenie o ukończeniu kursu (MEN)
oraz certyfikat CTI


Cena


 • 640zł od osoby
 • grupy zorganizowane – do uzgodnienia
 • zniżki! Specjalna cena dla słuchaczy Prywatnej Policealnej Szkoły nr 32 w Krakowie oraz dla studentów Wyższej Szkoły Ekonomii i Informatyki w Krakowie, jak również dla osób, które uczestniczą w kolejnym kursie CTI odpowiednio po 100zł taniej!

Zapisy


Przyjmujemy zgłoszenia telefoniczne, listowne, e-mailem, można także podejść osobiście, jak wygodniej zapraszamy!

System wieczorowy, weekendowy, dzienny do wyboru. Zajęcia rozpoczynamy niezwłocznie po zebraniu grup, decyduje kolejność zgłoszeń.

Miejsce


Consulting and Training Institute Sp. z o.o. – Kraków ul. Wrocławska 8A lub ul. Św. Filipa 17, lub miejsce wskazane przez uczestników (w przypadku grupy, co najmniej 10-osobowej) 


Materiały dydaktyczne


Opracowania osób prowadzących zajęcia: skrypty, prezentacje, ćwiczenia w formie case study.


Dalsze podnoszenie/ uzupełnianie kwalifikacji


W ramach grupy edukacyjnej CTI prowadzimy szereg zajęć dydaktycznych w różnych formach, zatem każdemu chętnie doradzimy jak kształtować ściekę rozwoju zawodowego.

Chociażby w ramach samej oferty szkoleniowej grupy CTI istnieje szereg możliwości doboru programów szkoleń do sylwetki zawodowej, kształtowanej pod kątem oczekiwań uczestnika. Zapraszamy na konsultacje.


Szkolenia związane tematycznie z kursem Sekretarka- asystentka


Kliknij —> Sekretarka asystentka ze specjalizacją kadry i płace – 176 godz.

Kliknij —> Kadry, płace (certyfikowany specjalista – 120 godz.)

Kliknij —> Pakiet MS Office lub wybrane moduły

Kliknij —> Podstawy obsługi komputera

Kliknij —> Projektowanie interaktywnych stron www

Kliknij —> Przeglądanie stron internetowych i komunikacja

Kliknij —> Efektywne określanie potrzeb szkoleniowych

Kliknij —> Język angielski dla pracowników administracyjnych, sekretarek i asystentek

Kliknij —> Inne kursy i szkolenia


Warning: Trying to access array offset on false in /home/cti1/ftp/cti.edu.pl/wp-content/themes/cti/footer.php on line 82