Biznes plany

Biznes plan to kompleksowe opracowanie opisujące przedsięwzięcie ekonomiczne: wprowadzenie nowego produktu lub usługi, wejście na nowy rynek itp. Biznes plan odpowiada na cztery zasadnicze pytania:

 • Co należy zrobić?
 • Kto ma to zrobić?
 • Jak?
 • Za ile?

Biznes plan pomaga w sformułowaniu celów krótko- i średniookresowych, możliwości i szans ich osiągnięcia w oparciu o analizę całego przedsiębiorstwa i jego otoczenia.

Jest bardzo pomocnym narzędziem, dzięki któremu można uzyskać m.in. takie  korzyści jak:

 • Przekonanie udziałowców oraz pracowników do słuszności przedsięwzięcia
 • Uzyskanie źródeł finansowania
 • Zidentyfikowanie mocnych i słabych stron przedsiębiorstwa oraz szans i zagrożeń przedsięwzięcia
 • Ocenę opłacalności planowanego przedsięwzięcia

Typowy biznes plan zawiera:

 • Streszczenie (cel sporządzenia biznes planu)
 • Prezentacja firmy (historia, misja, profil, struktura organizacyjna, wyniki finansowe)
 • Prezentacja przedsięwzięcia inwestycyjnego (cel, harmonogram zadań, wykonawcy, finansowanie, rentowność)
 • Analiza marketingowa (analiza konkurencji, rynku zbytu, rynku dostawców etc.)
 • Plan marketingowy (dystrybucja, promocja, polityka cenowa)
 • Analiza finansowa (analiza sprzedaży, kosztów, rentowności, wskaźnikowa)
 • Analiza SWOT
 • Wnioski i podsumowanie.

Ceny usług

Ceny usług ustalane są indywidualnie:


Warning: Trying to access array offset on false in /home/cti1/ftp/cti.edu.pl/wp-content/themes/cti/footer.php on line 82