Kurs: Pracownik administracyjno-biurowy (56h)

 

sekretarka_1

Szanowni Państwo,
uwzględniając zapotrzebowanie rynku pracy oraz odpowiadając na oczekiwania zgłaszane przez uczestników kursów, które realizuje nasza placówka, opracowaliśmy program dobrze przygotowujący do pracy w biurach i sekretariatach.

Prowadzimy badania, z których wynika, że Absolwenci kursów prowadzonych przez Placówkę kształcenia Ustawicznego CTI cieszą się dobrą opinią wśród pracodawców.

 

Cel kursu:


Nabycie wiedzy i umiejętności wymaganych do pracy w biurze oraz sekretariacie z wykorzystaniem programów komputerowych.
 

Wymagania wstępne


Kurs adresowany jest do osób, z co najmniej podstawowym lub gimnazjalnym wykształceniem.
Kandydatów do pracy w sekretariacie powinna cechować: podzielność uwagi, łatwość wypowiadania się w mowie i piśmie, zdolność oceny i przewidywania sytuacji, zdolność przekonywania i negocjowania, asertywność, dyspozycyjność, miła aparycja, odporność emocjonalna i zrównoważenie, kreatywność, samodzielność, zamiłowanie do ładu i porządku, kultura osobista.
Wymagania od uczestników w zakresie zdrowotnym nie różnią się od wymagań potrzebnych do nauki w szkole uczącej zawodu w analogicznych lub zbliżonych kierunkach.
 
 

Forma kształcenia


Wykłady, warsztaty, ćwiczenia. Podczas zajęć w pracowniach komputerowych, każdy uczestnik ma do dyspozycji osobne stanowisko komputerowe wyposażone we wszystko co jest niezbędne do realizacji przedmiotu zajęć.
 

Ramowy program kursu


ELEMENTY PRAWA ADMINISTRACYJNEGO – 12 godzin

 • administracja publiczna, prawo administracyjne, podstawowe pojęcia
 • źródła prawa administracyjnego
 • akt administracyjny
 • postępowanie administracyjne
 • sądowa kontrola decyzji i postanowień

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH I ARCHIWIZACJA – 4 godziny

 • Przegląd wymagań prawnych
 • Kategorie archiwalne, rodzaje archiwów, archiwizacja dokumentacji
 • Sposoby bezpiecznego gromadzenia dokumentów oraz innych nośników informacji 
 • Sposoby bezpiecznego niszczenia dokumentów oraz innych nośników informacji 

ZASTOSOWANIE KOMPUTERA W PRACACH BIUROWYCH – 16 godzin
MS Word oraz elementy innych aplikacji przydatnych w pracach biurowych.

FUNKCJONOWANIE BIURA/SEKRETARIATU/KANCELARII – 24 godziny
m. in.: redagowanie pism i listów (rodzaje formularzy i blankietów korespondencyjnych, układy graficzne pism, zasady sporządzania pism, protokołów, sprawozdań, notatek służbowych, formy i zasady sporządzania zaproszeń, skróty i skrótowce w korespondencji, rozmieszczenia poszczególnych elementów pisma urzędowego.
Czynności sekretarskie, systemy kancelaryjne i obieg korespondencji, zasady organizacji pracy sekretariatu w tym organizacja czasu pracy, ochrona czasu pracy przełożonego.
Umiejętności komunikacji ze współpracownikami i klientami, biurowy savoir-vivre, elementy wizażu, przyjmowanie interesantów, typologia trudnego klienta i sposoby i sposoby obsługi klienta w zależności od jego charakterystyki.

Razem 56 godzin

 

Dokument końcowy


Zaświadczenie o ukończeniu kursu (MEN)
oraz certyfikat CTI
 
Certyfikat CTI jest potwierdzeniem nabycia kompetencji zawodowych z zakresu programu kursu, z obszaru zawodów:
Sekretarka (w odniesieniu do kodu: 412001) *
Pozostali pracownicy administracyjni i sekretarze biura zarządu (w odniesieniu do kodu: 334390) *
Pracownik kancelaryjny (w odniesieniu do kodu: 411003) *
Pozostali pracownicy obsługi biurowej (w odniesieniu do kodu: 411090) *
 
* kody zawarte w Klasyfikacji zawodów i specjalności


Cena


Cena zasadnicza 560,00 zł.

Specjalna cena 500,00 zł dla studentów i absolwentów WSEI * oraz ich bliskich
* WSEI – Wyższa Szkoła Ekonomii i Informatyki w Krakowie

Specjalna cena 500,00 zł dla osób zapisujących się na kolejny kurs w CTI oraz ich bliskich.

Specjalna cena 500,00 zł dla bliskich osób uczestniczących w kursie CTI.

Cena dla grup zorganizowanych – do uzgodnienia

Cenę dla osób, których udział w kursie finansowany jest ze środków publicznych ustalamy indywidualnie, uwzględniając koszty związane z wymaganiami projektu i zleceniodawcy (np. termin realizacji)


Miejsce


 • CTI sp. z o.o. – Kraków ul. św. Filipa 17 lub ul. Krowoderska 37, lub
 • miejsce wskazane przez uczestników (w przypadku grupy, co najmniej 10-osobowej)


Zapisy


Przyjmujemy zgłoszenia telefoniczne, listowne, e-mailem, można także podejść osobiście, jak wygodniej zapraszamy!

System wieczorowy, weekendowy, dzienny do wyboru. Zajęcia rozpoczynamy niezwłocznie po zebraniu grup, decyduje kolejność zgłoszeń.


Kolejne edycje z otwartym naborem


Najbliższe terminy znajdziesz tutaj –> Najbliższe kursy <–

Materiały dydaktyczne


Materiały własne: skrypty, prezentacje, ćwiczenia w formie case study.


Szkolenia związane tematycznie z kursem Sekretarka- asystentka


Kliknij —> Sekretarka asystentka ze specjalizacją kadry i płace – 176 godz.

Kliknij —> Kadry, płace (certyfikowany specjalista – 120 godz.)

Kliknij —> Pakiet MS Office lub wybrane moduły

Kliknij —> Podstawy obsługi komputera