Efektywne określanie potrzeb szkoleniowych

Cel szkolenia


 Celem szklenia jest zdobycie umiejętności:

 • efektywnego określania potrzeb szkoleniowych,
 • monitorowania i korygowania realizacji projektów szkoleniowych,
 • badania efektywności przeprowadzonego szkolenia i określania dalszego rozwoju.
Największym kapitałem każdej firmy są odpowiednio wykwalifikowani i zmotywowani ludzie. W wielu dziedzinach postęp jest tak duży, iż wymaga ciągłego podnoszenia umiejętności i zdobywania nowej wiedzy. Jest to niezbędne, aby organizacja mogła skutecznie konkurować na rynku. Jednak każde szkolenie kosztuje. Kosztem dla firmy jest zapłata wykonawcy oraz czas poświęcany przez pracownika. Żeby optymalizować działania w tym zakresie potrzebna jest wiedza, którą przekazujemy w ramach przedmiotowego szkolenia. Ponadto nasza oferta jest zbudowana w większości modułowo, w sposób pozwalający na optymalne dostosowanie programu szkoleń do potrzeb stanowisk pracy. Zapraszamy na szkolenie!

Czas trwania


 

16 godzin

Terminy zajęć do uzgodnienia z grupą.

Główne zagadnienia


 

1. Projekt szkoleniowy

 • cele projektu
 • elementy projektu
 • etapy projektu

2. Organizacja ucząca się

 • definicja organizacji uczącej się
 • kultura organizacyjna i jej wpływ na funkcjonowanie organizacji i procesy szkoleniowe
 • zaangażowanie kierownictwa w proces formowania organizacji uczącej się

3. Ocena potrzeb szkoleniowych

 • jak efektywnie oceniać potrzeby szkoleniowe?
 • źródła informacji o potrzebach szkoleniowych
 • ocena okresowa jako źródło określania potrzeb szkoleniowych

4. Szkolenia zewnętrzne i wewnętrzne

 • jaką formę szkolenia wybrać?
 • mentoring i coaching
 • szkolenia zawodowe i szkolenia z zakresu rozwoju umiejętności miękkich

5. Analiza po realizacji szkolenia

 • sposoby weryfikacji wiedzy
 • analiza poszkoleniowa – badanie efektywności, określenie dalszego rozwoju

6. Trening interpersonalny dla osób zarządzających projektami szkoleniowymi

 • efektywna komunikacja
 • psychologia grupy
 • definiowanie kompetencji – określenie poziomu realnego i pożądanego
 • narzędzia oceny
 • budowanie konstruktywnego feedbacku

Cena


grupy z wolnego naboru- 400zł od osoby
grupy zorganizowane- do uzgodnienia

Dokument końcowy


Certyfikat CTI potwierdzający uczestnictwo.

Forma kształcenia


Wykłady, warsztaty, ćwiczenia.

Miejsce szkolenia


 
 • CTI sp. z o.o. ul. św. Filipa 17, Kraków
 • miejsce wskazane przez beneficjentów ( w przypadku grupy co najmniej 10-osobowej)
 

Materiały dydaktyczne


Materiały własne: konspekty, prezentacje, ćwiczenia w formie case study.

Warning: Trying to access array offset on false in /home/cti1/ftp/cti.edu.pl/wp-content/themes/cti/footer.php on line 82