Kurs: Pracownik kancelaryjny (56h)

 

tech_rachunk

Szanowni Państwo,
uwzględniając zapotrzebowanie rynku pracy oraz odpowiadając na oczekiwania zgłaszane przez uczestników kursów, które realizuje nasza placówka, opracowaliśmy program dobrze przygotowujący do pracy w kancelariach, biurach i sekretariatach.

Prowadzimy badania, z których wynika, że Absolwenci kursów prowadzonych przez Placówkę kształcenia Ustawicznego CTI cieszą się dobrą opinią wśród pracodawców.

 

Cel kursu:


Nabycie wiedzy i umiejętności wymaganych do pracy w kancelarii, biurze oraz sekretariacie z wykorzystaniem programów komputerowych i urządzeń biurowych.
 

Wymagania wstępne


Kurs adresowany jest do osób, z co najmniej podstawowym lub gimnazjalnym wykształceniem.
Kandydatów do pracy w kancelarii i sekretariacie powinna cechować: podzielność uwagi, łatwość wypowiadania się w mowie i piśmie, zdolność oceny i przewidywania sytuacji, zdolność przekonywania i negocjowania, asertywność, dyspozycyjność, miła aparycja, odporność emocjonalna i zrównoważenie, kreatywność, samodzielność, zamiłowanie do ładu i porządku, kultura osobista.
Wymagania od uczestników w zakresie zdrowotnym nie różnią się od wymagań potrzebnych do nauki w szkole uczącej zawodu w analogicznych lub zbliżonych kierunkach. 
 

Forma kształcenia


Wykłady, warsztaty, ćwiczenia. Podczas zajęć w pracowniach komputerowych, każdy uczestnik ma do dyspozycji osobne stanowisko komputerowe wyposażone we wszystko co jest niezbędne do realizacji przedmiotu zajęć.
 

Ramowy program kursu


ELEMENTY PRAWA ADMINISTRACYJNEGO – 12 godzin

 • administracja publiczna, prawo administracyjne, podstawowe pojęcia
 • źródła prawa administracyjnego
 • akt administracyjny
 • postępowanie administracyjne
 • sądowa kontrola decyzji i postanowień

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH I ARCHIWIZACJA – 4 godziny

 • Przegląd wymagań prawnych
 • Kategorie archiwalne, rodzaje archiwów, archiwizacja dokumentacji
 • Sposoby bezpiecznego gromadzenia dokumentów oraz innych nośników informacji
 • Sposoby bezpiecznego niszczenia dokumentów oraz innych nośników informacji

ZASTOSOWANIE KOMPUTERA W PRACACH BIUROWYCH – 16 godzin
MS Word oraz elementy innych aplikacji przydatnych w pracach biurowych.

FUNKCJONOWANIE BIURA/SEKRETARIATU/KANCELARII – 24 godziny
m. in.: systemy kancelaryjne i obieg korespondencji, redagowanie pism (rodzaje formularzy i blankietów korespondencyjnych, układy graficzne pism, zasady sporządzania pism, protokołów, sprawozdań, notatek służbowych, rozmieszczenia poszczególnych elementów pisma urzędowego.

Ćwiczenia w sporządzaniu pism i dokumentów, które w wielu firmach są zlecane pracownikom biur i sekretariatów, w tym: zapytania ofertowe, oferty, zamówienia, dokumenty obiegu kasowego, faktury, itp. 

Razem 56 godzin

 

Dokument końcowy


Zaświadczenie o ukończeniu kursu (MEN)
oraz certyfikat CTI
 
Certyfikat CTI jest potwierdzeniem nabycia kompetencji zawodowych z zakresu programu kursu, z obszaru zawodów:
 
Pracownik kancelaryjny (w odniesieniu do kodu: 411003) *
Sekretarka (w odniesieniu do kodu: 412001) *
Pozostali pracownicy administracyjni i sekretarze biura zarządu (w odniesieniu do kodu: 334390) *
Pozostali pracownicy obsługi biurowej (w odniesieniu do kodu: 411090) *
 
* kody zawarte w Klasyfikacji zawodów i specjalności


Cena


Cena zasadnicza 800,00 zł.

Specjalna cena 750,00 zł dla studentów i absolwentów WSEI * oraz ich bliskich
* WSEI – Wyższa Szkoła Ekonomii i Informatyki w Krakowie

Specjalna cena 750,00 zł dla osób zapisujących się na kolejny kurs w CTIoraz ich bliskich.

Specjalna cena 750,00 zł dla bliskich osób uczestniczących w kursie CTI.

Cena dla grup zorganizowanych – do uzgodnienia

Cenę dla osób, których udział w kursie finansowany jest ze środków publicznych ustalamy indywidualnie, uwzględniając koszty związane z wymaganiami projektu i zleceniodawcy


Miejsce


 • Kraków
 • od kwietnia 2020 roku (od czasu wprowadzenia stanu epidemii) prowadzimy kursy w trybie online poprzez aplikację Microsoft Teams w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. Zajęcia odbywają się z wykładowcą w czasie rzeczywistym (na żywo, wg harmonogramu) i obejmują także zajęcia praktyczne z programami komputerowymi. Podczas zajęć uczestnicy i prowadzący są w stałym kontakcie głosowym i mogą udostępniać swoje pulpity a nawet oddawać kontrolę nad komputerem, co jest pomocne szczególnie do nauki obsługi programów komputerowych wchodzących w skład kursu. Programy komputerowe udostępniamy a uczestnicy instalują je na swoich komputerach. W aplikacji MS Teams są też zamieszczane materiały dydaktyczne oraz nagrania video z zajęć, które można oglądać w dowolnym czasie.W cenie kursów udzielamy instruktażu i wsparcia (zdalnego) uczestnikom w przygotowaniu i wdrożeniu do zajęć.


Zapisy


Przyjmujemy zgłoszenia telefoniczne, listowne, e-mailem, można także podejść osobiście, jak wygodniej zapraszamy!

System wieczorowy, weekendowy, dzienny do wyboru. Zajęcia rozpoczynamy niezwłocznie po zebraniu grup, decyduje kolejność zgłoszeń.


Materiały dydaktyczne


Materiały własne: skrypty, prezentacje, ćwiczenia w formie case study.

 

Kolejne edycje z otwartym naborem


Najbliższe terminy znajdziesz tutaj –> Najbliższe kursy <–

S
ystem zajęć do wyboru: wieczorowy, weekendowy lub dzienny.Rozpoczniemy niezwłocznie po zebraniu grup. Decyduje kolejność zgłoszeń
 


Szkolenia związane tematycznie z kursem Sekretarka- asystentka


Kliknij —> Sekretarka asystentka ze specjalizacją kadry i płace – 176 godz.

Kliknij —> Kadry, płace (certyfikowany specjalista – 120 godz.)

Kliknij —> Pakiet MS Office lub wybrane moduły

Kliknij —> Podstawy obsługi komputera


Warning: Trying to access array offset on false in /home/cti1/ftp/cti.edu.pl/wp-content/themes/cti/footer.php on line 82