Kurs: Księgowość małej firmy z rozliczeniami z ZUS (56h)

ekonomista
 

Cel kursu


Nabycie wiedzy oraz umiejętności prowadzenia rozliczeń własnej działalności gospodarczej lub pracy w księgowości, w zakresie uproszczonych form ewidencji podatkowej małych firm oraz Podatkowej księgi przychodów i rozchodów, z wykorzystaniem programów komputerowych: Symfonia, Optima i Płatnik.


Wymagania wstępne


Istotna jest umiejętność analitycznego myślenia oraz predyspozycje do działania na liczbach.
Wskazane  jest  podstawowe doświadczenie w posługiwaniu się komputerem aby nadążać na zajęciach z wykorzystaniem komputera. O
soby pragnące nabyć umiejętności obsługi komputera zapraszamy na zajęcia z podstaw obsługi komputera.


Ramowy program kursu


Uproszczone formy ewidencji podatkowej małych firm (8h)

Podatkowa księga przychodów i rozchodów (pkpir) (32h)

  • Zasady ewidencji księgowej w formie podatkowej księgi przychodów i rozchodów (8h) 
  • Zagadnienia podatku VAT (8h)
  • Wykorzystanie programów komputerowych do prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów: Optima, ew. Symfonia (16h)

Rozliczenia z ZUS (16h)

  • Ubezpieczenia społeczne oraz obowiązki pracodawcy i płatnika wobec ZUS (2h)
  • Wynagrodzenia, formy zatrudnienia pracowników, rozliczenia (6h)
  • Program komputerowy Płatnik jako system komunikacji z ZUS (8h)

Razem: 56 godzin lekcyjnych (45 minut)


Metodyki kształcenia


Dominują metody krótkiego wykładu wprowadzającego i ćwiczeń, w tym w pracowni komputerowej, gdzie każdy pracuje przy osobnym stanowisku komputerowym.
Prowadzący podają wykazy aktów prawnych związanych z treścią przedmiotu wraz z informacjami o dostępnych źródłach pozyskiwania aktualnych przepisów ze szczególnym uwzględnieniem Internetu.
 

Dokument końcowy


Zaświadczenie o ukończeniu kursu (MEN)
oraz certyfikat CTI

Certyfikat CTI z zapisem o pozytywnym wyniku egzaminu jest potwierdzeniem nabycia kompetencji zawodowych, objętych programem kursu, z obszaru zawodu:
Księgowy (w odniesieniu do kodu: 331301 *

* kody zawarte w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 sierpnia 2014 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania

Miejsce


  • Kraków
  • od kwietnia 2020 roku (od czasu wprowadzenia stanu epidemii) prowadzimy kursy w trybie online poprzez aplikację Microsoft Teams w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. Zajęcia odbywają się z wykładowcą w czasie rzeczywistym (na żywo, wg harmonogramu) i obejmują także zajęcia praktyczne z programami komputerowymi. Podczas zajęć uczestnicy i prowadzący są w stałym kontakcie głosowym i mogą udostępniać swoje pulpity a nawet oddawać kontrolę nad komputerem, co jest pomocne szczególnie do nauki obsługi programów komputerowych wchodzących w skład kursu. Programy komputerowe udostępniamy a uczestnicy instalują je na swoich komputerach. W aplikacji MS Teams są też zamieszczane materiały dydaktyczne oraz nagrania video z zajęć, które można oglądać w dowolnym czasie.W cenie kursów udzielamy instruktażu i wsparcia (zdalnego) uczestnikom w przygotowaniu i wdrożeniu do zajęć.

Zapisy


Przyjmujemy zgłoszenia telefoniczne, listowne, e-mailem, można także podejść osobiście, jak wygodniej zapraszamy!

 

Cena


Cena zasadnicza 800,00 zł.
 

Specjalna cena 700,00 zł dla studentów i absolwentów WSEI * oraz ich bliskich
* WSEI – Wyższa Szkoła Ekonomii i Informatyki w Krakowie

Specjalna cena 700,00 zł dla osób zapisujących się na kolejny kurs w CTI oraz ich bliskich.

Specjalna cena 700,00 zł dla bliskich osób uczestniczących w kursie CTI.

Cena dla grup zorganizowanych – do uzgodnienia

Cena obejmuje organizację kursu, przeprowadzenie zajęć, przeprowadzenie egzaminu końcowego (wewnętrznego) i wystawienie dokumentów końcowych.
Warunkiem wydania dokumentów końcowych do rąk uczestnika jest uiszczenie 100 % ceny kursu.

Cenę dla osób, których udział w kursie finansowany jest ze środków publicznych ustalamy indywidualnie, uwzględniając koszty związane z wymaganiami projektu i zleceniodawcy

Materiały dydaktyczne


Materiały autorskie CTI: Podatkowa księgo przychodów i rozchodów, listy płac, konspekty, prezentacje, ćwiczenia praktyczne (case study)

Kolejne edycje z otwartym naborem


Najbliższe terminy znajdziesz tutaj –> Najbliższe kursy <–

S
ystem zajęć do wyboru: wieczorowy, weekendowy lub dzienny. Rozpoczniemy niezwłocznie po zebraniu grup. Decyduje kolejność zgłoszeń

 

Szkolenia związane tematycznie z kursem


Kliknij —> Kadry, płace 120 godz.

Kliknij —> Kierownik działu personalnego i pokrewnych

Kliknij —> Pakiet MS Office lub wybrane moduły

Kliknij —> Podstawy obsługi komputera

Kliknij —> Przeglądanie stron internetowych i komunikacja

Kliknij —> Język angielski dla pracowników administracyjnych, sekretarek i asystentek

Kliknij —> Inne kursy i szkolenia


Warning: Trying to access array offset on false in /home/cti1/ftp/cti.edu.pl/wp-content/themes/cti/footer.php on line 82