Kurs komputerowy – pakiet MS Office 56h

sekretarka_1

Zapraszamy na bezstresowy kurs nauki obsługi programów z pakietu MS Office. Zajęcia prowadzą doświadczeni, cierpliwi i życzliwi instruktorzy. Zadowolenie uczestników naszych kursów potwierdzają wysokie oceny w ankietach i referencjach.

Cel kursu

Nabycie umiejętności użytkowej obsługi programów z pakietu MS Office.

Ramowy program kursu

  1. MS Word – przetwarzanie tekstów- 24 godziny
  2. MS Excel – arkusze kalkulacyjne- 32 godziny

Łącznie 56 godzin
Istnieje możliwość wyboru modułów kursu.

Cena

Cena zasadnicza 900,00 zł.
Specjalna cena 850,00 zł dla studentów i absolwentów WSEI * oraz ich bliskich
* WSEI – Wyższa Szkoła Ekonomii i Informatyki w Krakowie

Specjalna cena 850,00 zł dla osób zapisujących się na kolejny kurs w CTIoraz ich bliskich.

Specjalna cena 850,00 zł dla bliskich osób uczestniczących w kursie CTI.

Cena dla grup zorganizowanych – do uzgodnienia

Cena obejmuje organizację kursu, przeprowadzenie zajęć, przeprowadzenie egzaminu końcowego (wewnętrznego) i wystawienie dokumentów końcowych.
Warunkiem wydania dokumentów końcowych do rąk uczestnika jest uiszczenie 100 % ceny kursu.

Cenę dla osób, których udział w kursie finansowany jest ze środków publicznych ustalamy indywidualnie, uwzględniając koszty związane z wymaganiami projektu i zleceniodawcy

 

Dokument końcowy

Zaświadczenie o ukończeniu kursu (MEN)
oraz certyfikat CTI

Ponadto zainteresowani mogą przystąpić do egzaminu ECDL w celu zewnętrznego potwierdzenia nabytych umiejętności.

ECDL są to międzynarodowe certyfikaty umiejętności komputerowych, uznane w większości krajów świata, które na podobieństwo certyfikatów językowych, poświadczają kompetencje do obsługi programów komputerowych. Wiele osób uzyskuje lepsze stanowiska pracy, także za granicą dzięki posiadaniu certyfikatu. Szczycimy się skutecznymi metodami, które pozwalają na szybkie opanowanie praktycznych umiejętności obsługi programów komputerowych i zdanie egzaminów. Potwierdzają to bardzo wysokie wskaźniki zdawalności egzaminów ECDL przez uczestników naszych kursów.

Dlaczego u nas

Dbamy o taki przekaz informacji aby każdy miał szansę nauczyć się obsługi komputera. Nasi instruktorzy są lubiani i uzyskują wysokie oceny w ankietach wypełnianych przez uczestników kursów.

Forma kształcenia

Instruktaż i ćwiczenia praktyczne. Każdy uczestnik pracuje na oddzielnym stanowisku komputerowym. Podczas szkolenia rozwiązywane będą przykładowe testy i omawiane problemy powstałe podczas ich rozwiązywania.

Miejsce

  • Kraków
  • od kwietnia 2020 roku (od czasu wprowadzenia stanu epidemii) prowadzimy kursy w trybie online poprzez aplikację Microsoft Teams w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. Zajęcia odbywają się z wykładowcą w czasie rzeczywistym (na żywo, wg harmonogramu) i obejmują także zajęcia praktyczne z programami komputerowymi. Podczas zajęć uczestnicy i prowadzący są w stałym kontakcie głosowym i mogą udostępniać swoje pulpity a nawet oddawać kontrolę nad komputerem, co jest pomocne szczególnie do nauki obsługi programów komputerowych wchodzących w skład kursu. Programy komputerowe udostępniamy a uczestnicy instalują je na swoich komputerach. W aplikacji MS Teams są też zamieszczane materiały dydaktyczne oraz nagrania video z zajęć, które można oglądać w dowolnym czasie.W cenie kursów udzielamy instruktażu i wsparcia (zdalnego) uczestnikom w przygotowaniu i wdrożeniu do zajęć.

Kolejne edycje z otwartym naborem

Najbliższe (zaplanowane) terminy znajdziesz tutaj –> Najbliższe kursy <–

S
ystem zajęć do wyboru: wieczorowy, weekendowy lub dzienny. Rozpoczniemy niezwłocznie po zebraniu grup. Decyduje kolejność zgłoszeń

Zapisy

Przyjmujemy zgłoszenia telefoniczne, listowne, e-mailem, można także podejść osobiście, jak wygodniej zapraszamy!

Materiały dydaktyczne

Skrypty, prezentacje, ćwiczenia.


Warning: Trying to access array offset on false in /home/cti1/ftp/cti.edu.pl/wp-content/themes/cti/footer.php on line 82