Kurs: Kierownik działu osobowego i pokrewnych


Cel kursu:


Zdobycie podstawowej wiedzy teoretycznej oraz praktycznych umiejętności niezbędnych do pracy na stanowisku Kierownik działu osobowego.

Zadania zawodowe w ujęciu ogólnym


Synteza:

Kierownicy działów osobowych i pokrewnych kierują działaniami przedsiębiorstwa (organizacji) w zakresie polityki kadrowej, spraw pracowniczych i pokrewnych, zgodnie z wytycznymi dyrekcji przedsiębiorstwa (organizacji) oraz w konsultacji z kierownikami innych wewnętrznych jednostek organizacyjnych.


Zadania zawodowe:

 • planowanie, koordynowanie i nadzorowanie działań przedsiębiorstwa (organizacji) dotyczących polityki kadrowej, spraw pracowniczych i pokrewnych
 • analizowanie potrzeb kadrowych przedsiębiorstwa (organizacji) oraz organizowanie rekrutacji i doboru kandydatów na stanowiska pracy
 • tworzenie i wdrażanie strategii rozwoju zasobów ludzkich w przedsiębiorstwie (organizacji),
 • systemów motywacyjnych, w tym wynagradzania, oceny pracowników i ich awansowania oraz podnoszenia i doskonalenia kwalifikacji zawodowych pracowników
 • nadzorowanie prowadzenia akt osobowych pracowników
 • nadzorowanie programów i działań dotyczących bezpieczeństwa pracy, ochrony zdrowia oraz spraw socjalno-bytowych pracowników
 • kontrolowanie wydatków i zapewnianie efektywnego wykorzystania zasobów
 • określanie i nadzorowanie stosowania procedur operacyjnych i administracyjnych
 • kierowanie bieżącą działalnością podległej jednostki organizacyjnej
 • nadzorowanie pracy podległych pracowników
 • przygotowywanie raportów z zakresu prowadzonych działań dla potrzeb dyrekcji przedsiębiorstwa (organizacji)
 • reprezentowanie swojej jednostki organizacyjnej wobec innych jednostek w przedsiębiorstwie (organizacji) lub wobec instytucji zewnętrznych
 • wykonywanie innych zadań związanych z podanymi wyżej

Czas trwania

 


200 godzin lekcyjnych (45 minut) 

System wieczorowy, dzienny, weekendowy– do wyboru na karcie zgłoszenia

 

Cena


 • Osoby z wolnego naboru 2700zł
 • Grupy zorganizowane- do uzgodnienia

 • Zniżki! Specjalna cena dla słuchaczy Prywatnej Policealnej Szkoły nr 32 w Krakowie oraz dla studentów Wyższej Szkoły Ekonomii i Informatyki w Krakowie, jak również dla osób, które uczestniczą w kolejnym kursie CTI odpowiednio po 500zł taniej!

 • Uwaga: Istnieje możliwość wyboru modułów kursu (kalkulacja indywidualna)

Zapisy


System wieczorowy, dzienny, weekendowy– do wyboru na karcie zgłoszenia

 

Kliknij —> Karta zgłoszenia na kurs


Osoby zainteresowane uczestnictwem w kursie prosimy o przesłanie karty zgłoszenia z powyższego linku. Uwaga: chcąc wysłać kartę e-mailem, należy ją zapisać na dysku komputera i wypełnioną załączyć stamtąd do e-maila. Można też wysyłać kartę faksem lub pocztą polską.

Osoby zainteresowane kursem, które nie chcą jeszcze wysyłać kartyzgłoszenia zachęcamy do polecenia nam informowania o planowanych kolejnych terminach. Chętnie zadzwonimy lub napiszemy. Prosimy w tej sprawie pisać e-maile lub dzwonić.
Kurs rozpoczniemy po zebraniu grupy.


Miejsce


Consulting and Training Institute Sp. z o.o. – Kraków ul. Wrocławska 8A lub ul. Św. Filipa 17 lub miejsce wskazane przez uczestników (w przypadku grupy, co najmniej 10-osobowej) 
Forma kształcenia


Wykłady, warsztaty, ćwiczenia. Podczas zajęć w pracowniach komputerowych, każdy uczestnik ma do dyspozycji osobne stanowisko komputerowe wyposażone we wszystko co jest niezbędne do realizacji przedmiotu zajęć.


Materiały dydaktyczne


Materiały własne: konspekty, prezentacje, ćwiczenia w formie case study.


Dokument końcowy


Zaświadczenie o ukończeniu kursu  CTI


Ciekawe!


—— kliknij –>   Zawód „Księgowy” za 1 000zł     <– kliknuj ——-

 

 

Dalsze podnoszenie/ uzupełnianie kwalifikacji


W ramach grupy edukacyjnej CTI prowadzimy szereg zajęć dydaktycznych w różnych formach, zatem każdemu chętnie doradzimy jak kształtować ściekę rozwoju zawodowego.

Chociażby w ramach samej oferty szkoleniowej grupy CTI istnieje szereg możliwości doboru programów szkoleń do sylwetki zawodowej, kształtowanej pod kątem oczekiwań uczestnika. Zapraszamy na konsultacje.

Szkolenia związane tematycznie z kursem 


Kliknij —> Kadry, płace

Kliknij —> Pakiet MS Office lub wybrane moduły

Kliknij —> Podstawy obsługi komputera

Kliknij —> Przeglądanie stron internetowych i komunikacja

Kliknij —> Inne kursy i szkolenia


Warning: Trying to access array offset on false in /home/cti1/ftp/cti.edu.pl/wp-content/themes/cti/footer.php on line 82