Kurs: Przedstawiciel handlowy z obsługą kas fiskalnych i komputera (118h)

 

handlowiec
Cel kursu


Nabycie wiedzy i umiejętności do pracy w charakterze przedstawiciela handlowego.

Cele szczegółowe:

– nabycie umiejętności prowadzenia skutecznej sprzedaży, w tym: prezentacji i autoprezentacji, kultury obsługi i pozyskania klienta
– nabycie wiedzy z zakresu przepisów prawnych w obrębie zawodu sprzedawcy
– nabycie wiedzy z zakresu podstaw towaroznawstwa handlowego
– nabycie umiejętności wypełniania dokumentacji handlowej
– nabycie umiejętności obsługi kas fiskalnych
– nabycie umiejętności obsługi programów komputerowych stosowanych w transakcjach handlowych


Perspektywy zatrudnienia

Rozwijająca się w ostatnich latach sieć placówek sprzedaży detalicznej oraz ostra konkurencja między nimi w walce o klienta wymaga od pracowników odpowiednich umiejętności i kwalifikacji zawodowych wpływających na tworzenie przewagi konkurencyjnej.
Coraz bardziej powszechna fiskalizacja sprzedaży wymaga także umiejętności posługiwania się kasami fiskalnymi i urządzeniami komputerowymi wykorzystującymi oprogramowanie wspierające sprzedaż i organizację gospodarki zapasami.
Stąd dobrze i nowocześnie wykształcony pracownik, potrafiący zaprezentować swoje predyspozycje do wykonywania zadań w wyuczonym zakresie, znajdzie zatrudnienie głównie w handlu i usługach.Uzyskane kompetencje


Przygotowanie i prezentowanie oferty.
 
Informowanie nabywcy o walorach sprzedawanych produktów, pomoc nabywcy przy wyborze produktu. Informowanie o warunkach sprzedaży (stosowane upusty).

Zawieranie transakcji sprzedaży, inkasowanie za pomocą kasy fiskalnej należności od klientów w wysokości wyszczególnionej w dowodach sprzedaży. Przyjmowanie należności od klientów w formie gotówki, wydawanie reszty. Przyjmowanie należności w formie czeku, karty kredytowej, bonu towarowego.

Sporządzanie faktur za towary i innych dokumentów handlowych na blankietach jak również przy użyciu urządzeń komputerowych.

 

Załatwianie reklamacji zakupionych towarów.

Sprawdzanie towarów pod względem ilościowym i jakościowym itp.

 

Ramowy program kursu

Przedmiot i liczba godzin dydaktycznych (45 minut):
 • Przepisy związane z zawodem sprzedawcy – rozwiązywanie prostych kazusów dotyczących pracy handlowca, opartych o często występujące w zawodzie sytuacje problematyczne – 6 godz.
 • Towaroznawstwo handlowe, prezentacja produktu – 6 godz.
 • Negocjacje, techniki wpływania na konsumenta, reklama i marketing – z wykorzystaniem filmów instruktażowych i odgrywania scenek – 8 godz.
 • Typy konsumentów i techniki sprzedaży dostosowane do klienta, budowanie dobrego kontaktu z klientem – z wykorzystaniem filmów instruktażowych i odgrywaniem scenek – 8 godz.
 • Dokumentacja handlowa i magazynowa – z pracą na wzorach dokumentów, uzupełnianie ich, prezentacja obiegu dokumentów     – 6 godz.
 • Rozliczanie i dokumentacja finansowa – z pracą na wzorach dokumentów, uzupełnianiem ich i prezentacją obiegu dokumentacji – 6 godz.
 • Wystawianie rachunków i faktur, podatki w handlu: kto to robi, kiedy i w jakim celu. Korekta faktury, umiejętność czytania faktur. Zajęcia z wykorzystaniem komputera – 8 godz.
 • Etyka zawodu sprzedawcy – 2 godz.
 • Kultura obsługi klienta, wygląd osobisty i zachowanie, savoir vivre sprzedawcy – z wykorzystaniem filmów instruktażowych i odgrywania scenek – 8 godz.
 • Obsługa kas fiskalnych – 15 godz.
 • Komputerowe programy do fakturowania i obsługi magazynu, w tym obsługi komputera dla handlowców (program Excel, Internet, sprzedaż i komunikacja z klientem przez Internet, poczta e-mail, obsługa sklepu internetowego, e-płatność) – 45 godz.
Razem 118 godzin
 
 
 

Dokument końcowy


Zaświadczenie o ukończeniu kursu (MEN)
oraz certyfikat CTI
 
Certyfikat CTI z zapisem o pozytywnym wyniku egzaminu jest potwierdzeniem nabycia kompetencji zawodowych z zakresu programu kursu, z obszaru zawodów:

Przedstawiciel handlowy (w odniesieniu do kodu: 332203) *
Specjalista do spraw sprzedaży
(w odniesieniu do kodu: 243305) *
Sprzedawca (w odniesieniu do kodu: 522301) *
Kasjer handlowy (w odniesieniu do kodu: 523002) *
Fakturzystka (w odniesieniu do kodu: 431102) *
Operator wprowadzania danych (w odniesieniu do kodu: 413201) *

* kody zawarte w Klasyfikacji zawodów i specjalności (Rozporządzenie MPiPS z dnia 7 sierpnia 2014 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania)
 
 
 

Cena za udział w kursie


Cena zasadnicza 1200,00 zł.

Specjalna cena 1000,00 zł dla studentów i absolwentów WSEI * oraz ich bliskich
* WSEI – Wyższa Szkoła Ekonomii i Informatyki w Krakowie

Specjalna cena 1000,00 zł dla osób zapisujących się na kolejny kurs w CTI oraz ich bliskich.

Specjalna cena 1000,00 zł dla bliskich osób uczestniczących w kursie CTI.

Cena dla grup zorganizowanych – do uzgodnienia

Cenę dla osób, których udział w kursie finansowany jest ze środków publicznych ustalamy indywidualnie, uwzględniając koszty związane z wymaganiami projektu i zleceniodawcy

Istnieje możliwość wykupienia wybranych zajęć.

 

Miejsce


 • CTI sp. z o.o. – Kraków ul. św. Filipa 17 lub
 • miejsce wskazane przez uczestników (w przypadku grupy, co najmniej 10-osobowej)


Zapisy


Przyjmujemy zgłoszenia telefoniczne, listowne, e-mailem, można także podejść osobiście, jak wygodniej zapraszamy!

Materiały dydaktyczne


Kodeks pracy, teczka akt osobowych, skrypty, prezentacje, blankiety kadrowo-płacowe i urzędowe do ćwiczeń w wypełnianiu

 

Kolejne edycje z otwartym naborem


Najbliższe terminy znajdziesz tutaj –> Najbliższe kursy <–

S
ystem zajęć do wyboru: wieczorowy, weekendowy lub dzienny. Rozpoczniemy niezwłocznie po zebraniu grup. Decyduje kolejność zgłoszeń

Warning: Trying to access array offset on false in /home/cti1/ftp/cti.edu.pl/wp-content/themes/cti/footer.php on line 82