Pracownik biurowy (20h)

Cel szkolenia:


Przygotowanie do wykonywania pracy w charakterze pracownika biurowego.


Zadania zawodowe w ujęciu ogólnym


Pracownicy biurowi gromadzą, przechowują, analizują i wyszukują dokumenty i informacje niezbędne do podejmowania decyzji oraz sprawnego funkcjonowania urzędów, administracji, organizacji lub przedsiębiorstw.

Wykonują czynności administracyjne związane z utrzymaniem pomieszczeń, sprzętu, urządzeń w stanie zapewniającym prawidłową organizację i przebieg pracy w biurze. Wykorzystują obowiązujące akty prawne i instrukcje. Obsługują urządzenia techniki biurowej.

Ramowy program szkolenia


CZYNNOŚCI BIUROWE – 20 godzin

  • Redagowanie pism i listów, pisanie raportów – 12 godzin (ćwiczenia/praca na komputerze)
  • Technika biurowa – 8 godzin

Razem 20 godzin
Zapisy


Przyjmujemy zgłoszenia telefoniczne, listowne, e-mailem, można także podejść osobiście, jak wygodniej zapraszamy!

System wieczorowy, weekendowy, dzienny do wyboru. Zajęcia rozpoczynamy niezwłocznie po zebraniu grup, decyduje kolejność zgłoszeń.

Cena400zł od osoby

Forma kształcenia


Wykłady, warsztaty, ćwiczenia. Podczas zajęć w pracowniach komputerowych, każdy uczestnik ma do dyspozycji osobne stanowisko komputerowe wyposażone we wszystko co jest niezbędne do realizacji przedmiotu zajęć.

Miejsce


 

  • CTI sp. z o.o. – Kraków ul. św. Filipa 17 lub
  • miejsce wskazane przez uczestników (w przypadku grupy, co najmniej 10-osobowej)

 


Materiały dydaktyczne


Opracowania CTI: konspekty, prezentacje, ćwiczenia w formie case study.

Dokument końcowy


Zaświadczenie o ukończeniu kursu (MEN)
oraz certyfikat CTI


Szkolenia związane tematycznie


Kliknij —> Pakiet MS Office lub wybrane moduły

Kliknij —> Podstawy obsługi komputera

Kliknij —> Projektowanie interaktywnych stron www

Kliknij —> Przeglądanie stron internetowych i komunikacja

Kliknij —> Efektywne określanie potrzeb szkoleniowych

Kliknij —> Język angielski dla pracowników administracyjnych, sekretarek i asystentek

Kliknij —> Inne kursy i szkolenia


Warning: Trying to access array offset on false in /home/cti1/ftp/cti.edu.pl/wp-content/themes/cti/footer.php on line 82