Kurs: Księgowość komputerowa (PKPiR) z rozliczeniami z ZUS 56h

ekonomista
Cel kursu

Nabycie wiedzy oraz umiejętności prowadzenia rozliczeń własnej działalności gospodarczej lub pracy w księgowości, w zakresie uproszczonych form ewidencji podatkowej małych firm oraz Podatkowej księgi przychodów i rozchodów, z wykorzystaniem programów komputerowych: Symfonia, Optima i Płatnik.


Wymagania wstępne


Istotna jest umiejętność analitycznego myślenia oraz predyspozycje do działania na liczbach.
Wskazane  jest  podstawowe doświadczenie w posługiwaniu się komputerem aby nadążać na zajęciach z wykorzystaniem komputera.
Osoby pragnące nabyć lub udoskonalić swoje umiejętności obsługi komputera zapraszamy na zajęcia z podstaw obsługi komputera.

 

Ramowy program kursu


Uproszczone formy ewidencji podatkowej małych firm (8h)

Podatkowa księga przychodów i rozchodów (PKPiR) (32h)

  • Zasady ewidencji księgowej w formie podatkowej księgi przychodów i rozchodów (8h)
  • Zagadnienia podatku VAT (8h)
  • Wykorzystanie programów komputerowych do prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów: Optima, ew. Symfonia (16h)

Rozliczenia z ZUS

  • Ubezpieczenia społeczne oraz obowiązki pracodawcy i płatnika wobec ZUS (2h)
  • Wynagrodzenia, formy zatrudnienia pracowników, rozliczenia (6h)
  • Program komputerowy Płatnik jako system komunikacji z ZUS (8h)

Razem: 56 godzin lekcyjnych (45 minut)


Metodyki kształcenia


Dominują metody krótkiego wykładu wprowadzającego i ćwiczeń, w tym w pracowni komputerowej, gdzie każdy pracuje przy osobnym stanowisku komputerowym.
Prowadzący podają wykazy aktów prawnych związanych z treścią przedmiotu wraz z informacjami o dostępnych źródłach pozyskiwania aktualnych przepisów ze szczególnym uwzględnieniem Internetu.
 

Dokument końcowy


Zaświadczenie o ukończeniu kursu (MEN)
oraz certyfikat CTI
 
Certyfikat CTI z zapisem o pozytywnym wyniku egzaminu jest potwierdzeniem nabycia kompetencji zawodowych z zakresu programu kursu, z obszaru zawodów:
Księgowy (w odniesieniu do kodu: 331301) *
 
* kody zawarte w Klasyfikacji zawodów i specjalności


Miejsce


  • Kraków
  • od kwietnia 2020 roku (od czasu wprowadzenia stanu epidemii) prowadzimy kursy w trybie online poprzez aplikację Microsoft Teams w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. Zajęcia odbywają się z wykładowcą w czasie rzeczywistym (na żywo, wg harmonogramu) i obejmują także zajęcia praktyczne z programami komputerowymi. Podczas zajęć uczestnicy i prowadzący są w stałym kontakcie głosowym i mogą udostępniać swoje pulpity a nawet oddawać kontrolę nad komputerem, co jest pomocne szczególnie do nauki obsługi programów komputerowych wchodzących w skład kursu. Programy komputerowe udostępniamy a uczestnicy instalują je na swoich komputerach. W aplikacji MS Teams są też zamieszczane materiały dydaktyczne oraz nagrania video z zajęć, które można oglądać w dowolnym czasie.W cenie kursów udzielamy instruktażu i wsparcia (zdalnego) uczestnikom w przygotowaniu i wdrożeniu do zajęć.

Zapisy


Przyjmujemy zgłoszenia telefoniczne, listowne, e-mailem, można także podejść osobiście, jak wygodniej zapraszamy!

System wieczorowy, weekendowy, dzienny do wyboru. Zajęcia rozpoczynamy niezwłocznie po zebraniu grup, decyduje kolejność zgłoszeń.

Cena


Cena zasadnicza 800,00 zł.
 

Specjalna cena 700,00 zł dla studentów i absolwentów WSEI * oraz ich bliskich
* WSEI – Wyższa Szkoła Ekonomii i Informatyki w Krakowie

Specjalna cena 700,00 zł dla osób zapisujących się na kolejny kurs w CTI oraz ich bliskich.

Specjalna cena 700,00 zł dla bliskich osób uczestniczących w kursie CTI.

Cena dla grup zorganizowanych – do uzgodnienia

Cena obejmuje organizację kursu, przeprowadzenie zajęć, przeprowadzenie egzaminu końcowego (wewnętrznego) i wystawienie dokumentów końcowych.
Warunkiem wydania dokumentów końcowych do rąk uczestnika jest uiszczenie 100 % ceny kursu.

Cenę dla osób, których udział w kursie finansowany jest ze środków publicznych ustalamy indywidualnie, uwzględniając koszty związane z wymaganiami projektu i zleceniodawcy

 

Zapisy


Przyjmujemy zgłoszenia telefoniczne, listowne, e-mailem, można także podejść osobiście, jak wygodniej zapraszamy!

Materiały dydaktyczne


Materiały autorskie CTI: Podatkowa księgo przychodów i rozchodów, listy płac, konspekty, prezentacje, ćwiczenia praktyczne (case study)

Kolejne edycje z otwartym naborem


Najbliższe terminy znajdziesz tutaj –> Najbliższe kursy <–

S
ystem zajęć do wyboru: wieczorowy, weekendowy lub dzienny. Rozpoczniemy niezwłocznie po zebraniu grup. Decyduje kolejność zgłoszeń

 

Szkolenia związane tematycznie z kursem


Kliknij —> Kadry, płace 120 godz.

Kliknij —> Kierownik działu personalnego i pokrewnych

Kliknij —> Pakiet MS Office lub wybrane moduły

Kliknij —> Podstawy obsługi komputera

Kliknij —> Przeglądanie stron internetowych i komunikacja

Kliknij —> Język angielski dla pracowników administracyjnych, sekretarek i asystentek

Kliknij —> Inne kursy i szkolenia


Warning: Trying to access array offset on false in /home/cti1/ftp/cti.edu.pl/wp-content/themes/cti/footer.php on line 82