Kurs: Administrator sieci informatycznej

W zakresie kursu jest przeprowadzenie 80 godzin zajęć lekcyjnych (jedna godzina lekcyjna = 45 minut).


Cel kursu

Nabycie umiejętności zarządzania siecią komputerową w firmie lub instytucji.
Syntetyczny opis zawodu
Administrator sieci informatycznej zarządza siecią komputerową w firmie lub instytucji. Zarządzanie siecią polega na realizacji wielu zadań, które mają zapewnić bezawaryjną pracę sieci. Jednym z takich zadań jest dobór i parametryzacja sprzętu sieciowego (np.: przełączników, ruterów) oraz archiwizacja konfiguracji sprzętu. Niezbędna do wykonywania tego zadania jest obszerna wiedza nt. sprzętu sieciowego i możliwości jego wykorzystania. Administrator sieci informatycznej instaluje również serwer i stacje robocze, a następnie konfiguruje je do pracy w sieci. Kolejnym ważnym zadaniem administratora sieci informatycznej jest wykonywanie czynności związanych z nadzorowaniem pracy sieci. Administrator kontroluje poprawność pracy i wydajność urządzeń sieciowych oraz kontroluje użytkowników sieci w zakresie dostępu do zasobów sieciowych. Do zadań administratora należy również zarządzanie kontami użytkowników sieci informatycznej.

Wymagania wstępne

Kandydaci do szkolenia powinni posiadać dobrą znajomość użytkowych programów komputerowych, minimum edytora tekstu i arkusza kalkulacyjnego, gdyż program kursu nie przewiduje nauki programów użytkowych.
Istotne znaczenie ma fakt tzw. obycia z komputerem i znajomości komputerowych narzędzi internetowych.
Administrator musi śledzić na bieżąco zmiany i poznawać nowe rozwiązania. Im lepsze podstawy z zakresu informatyki będzie miał kandydat, tym więcej zyska z uczestnictwa w kursie.

Ramowy plan kursu

Elementy i topologie sieci komputerowych 5 godzin
Przegląd sprzętu komputerowego i osprzętu sieciowego 5
godzin
Instalacja i konfiguracja osprzętu sieciowego środowisku Windows 5 godzin
Monitoring i diagnostyka sprzętu i sieci w środowisku Windows 5 godzin
Konfigurowanie połączeń sieciowych w systemie Windows 5 godzin
Administrowanie użytkownikami w systemie Windows 5 godzin
Udostępnianie zasobów w sieciach lokalnych i rozległych 5 godzin
Wirtualne połączenia prywatne (konfiguracja i przegląd rozwiązań) 10 godzin
Instalacja systemu Linux / Unix i usług sieciowych 5 godzin
Konfiguracja osprzętu sieciowego w środowisku Linux / Unix 5 godzin
Administrowanie kontami użytkowników w systemie Linux / Unix 5 godzin
Instalacja i konfiguracja usług sieciowych w systemach Windows 5 godzin
Instalacja i konfiguracja usług sieciowych w systemach Linux / Unix 10 godzin
Bezpieczeństwo połączeń w sieciach lokalnych i rozległych 5 godzin
Ogółem 80 godzin


 

Kolejne edycje z otwartym naborem


System zajęć do wyboru: wieczorowy, weekendowy lub dzienny.Rozpoczniemy niezwłocznie po zebraniu grup. Decyduje kolejność zgłoszeń


Jak się zapisać?

Dowolnie: e-mail, karta zgłoszenia, telefon – jak Państwu wygodniej.

Przed podjęciem decyzji o dacie rozpoczęcia kursu nawiązujemy kontakt celem potwierdzenia aktualności zgłoszenia i omówienia szczegółów.
Zgłoszenia nie są zobowiązujące. Zapraszamy 

Cena

grupy z wolnego naboru- 1000zł od osoby

grupy zorganizowane- do uzgodnienia

Forma kształcenia


Wykłady, warsztaty, ćwiczenia. Podczas zajęć w pracowniach komputerowych, każdy uczestnik ma do dyspozycji osobne stanowisko komputerowe wyposażone we wszystko co jest niezbędne do realizacji przedmiotu zajęć.

Miejsce


  • Consulting and Training Institute Sp. z o.o. – Kraków ul. Wrocławska 8A i ul. Św Filipa 17.
  • Miejsce wskazane przez uczestników (w przypadku grupy, co najmniej 10-osobowej)


Materiały dydaktyczne


Opracowania CTI: konspekty, prezentacje, ćwiczenia w formie case study.


Warning: Trying to access array offset on false in /home/cti1/ftp/cti.edu.pl/wp-content/themes/cti/footer.php on line 82