Kurs: Księgowość komputerowa- Księga handlowa (podstawy) 60 godz.


Cel kursu


Zdobycie wiedzy teoretycznej z zakresu podatków i rachunkowości, oraz podstaw praktycznych umiejętności rejestrowania operacji gospodarczych w Księdze handlowej z zastosowaniem komputera na przykładzie wybranych programów księgowości komputerowej: Symfonia i/ub Optima.

Wymagania wstępne


Kurs adresowany jest do osób, z co najmniej podstawowym lub gimnazjalnym wykształceniem, przy czym profil wykształcenia nie ma znaczenia w opanowaniu wiedzy objętej programem kursu. Istotna jest umiejętność analitycznego myślenia oraz predyspozycje do działania na liczbach. Ponadto kandydaci do szkolenia powinni posiadać podstawowe doświadczenie w posługiwaniu się komputerem, gdyż bez tego nie nadążą na zajęciach praktycznych. Osoby pragnące nabyć lub udoskonalić swoje umiejętności posługiwania się komputerem zapraszamy na zajęcia z podstaw obsługi komputera. Brak opisanych wyżej umiejętności nie dyskwalifikuje kandydata do udziału w kursie, ale nie pozwoli uczestnikowi nadążać za realizowanym programem, przez co uniemożliwi mu pełną realizację celu szkolenia.

 

Ramowy program kursu

 


Księgowość komputerowa- Księga handlowa (podstawy) – 60 godzin

 • Klasyfikacja i charakterystyka składników majątku i źródeł ich finansowania
 • Bilans
 • Operacje gospodarcze
 • Konto księgowe
 • Zestawianie obrotów i sald jako narzędzie sprawdzania poprawności księgowań (zasady funkcjonowania i sporządzania)
 • Podatek VAT
 • Konta wynikowe
 • Kategorie przychodów i kosztów
 • Koszty wg zespołu 4
 • Koszty wg zespołu 5
 • Komputerowa księga handlowa
 • Płatnik jako system komunikacji z ZUS

Jedna godzina dydaktyczna = 45 minut

Szczegółowy program jest w linkach przypisanych poniżej do odpowiednich edycji

Metodyki kształcenia


Zagadnienia teoretyczne przedstawiane są w formie wykładu, jednakże pozostałe przedmioty realizowane są w postaci ćwiczeń w pracowni komputerowej. Każdy z uczestników kursu pracuje przy osobnym stanowisku komputerowym. Prowadzący podaje wykaz aktów prawnych związanych z treścią przedmiotu wraz z informacjami o dostępnych źródłach pozyskiwania aktualnych przepisów ze szczególnym uwzględnieniem Internetu.
 

Dokument końcowy


Zaświadczenie o ukończeniu kursu (MEN).

Kurs może się też kończyć egzaminem przeprowadzonym wg zasad określonych w Rozporządzeniu Ministra Edukacji i Nauki z dnia 3. lutego 2006r. w sprawie uzyskiwania i uzupełniania przez osoby dorosłe wiedzy ogólnej, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych (par. 7. Dz. U. Nr 31/2006 poz. 216) i wydaniem zaświadczenia potwierdzającego posiadanie kwalifikacji w obrębie zawodu Księgowy.

Cena


750zł od osoby.

Zniżki! Specjalna cena dla słuchaczy Prywatnej Policealnej Szkoły nr 32 w Krakowie oraz dla studentów Wyższej Szkoły Ekonomii i Informatyki w Krakowie jak również dla osób zapisujących się na kolejny kurs w CTI– 600zł.

Grupy zorganizowane- do uzgodnienia


Miejsce


 • Consulting and Training Institute sp. z o.o. – Kraków ul. Wrocławska 8A, ul. Św. Filipa 17 lub
 • Miejsce wskazane przez uczestników (w przypadku grupy, co najmniej 10-osobowej)

 

Kolejne edycje z otwartym naborem

 


System zajęć do wyboru: wieczorowy, weekendowy lub dzienny. Rozpoczniemy po zebraniu grup.

 

kliknij —-> Karta zgłoszenia na kurs

 

Osoby zainteresowane uczestnictwem w w/w kursach prosimy o przesłanie karty zgłoszenia z powyższego linku. Uwaga: chcąc wysłać kartę e-mailem, należy ją zapisać na dysku komputera i wypełnioną załączyć stamtąd do e-maila. Można też wysyłać kartę faksem lub pocztą polską.

 

 

 

Osoby zainteresowane kursem, które nie chcą jeszcze wysyłać karty zgłoszenia zachęcamy do polecenia nam informowania o planowanych kolejnych terminach. Chętnie zadzwonimy lub napiszemy. Prosimy w tej sprawie pisać e-maile lub dzwonić.

 

 

 

 

 

 

 

Materiały dydaktyczne

 

 


 

 

Materiały autorskie CTI: konspekty, prezentacje, ćwiczenia praktyczne (case study)

 

 

Ciekawe!

—— kliknij –>   Zawód „Księgowy” za 1 000zł     <– kliknuj ——-

 

 

 

Dalsze podnoszenie/ uzupełnianie kwalifikacji

 

 


 

W ramach grupy edukacyjnej CTI prowadzimy szereg zajęć dydaktycznych w różnych formach, zatem każdemu chętnie doradzimy jak kształtować ściekę rozwoju zawodowego.

 

Chociażby w ramach samej oferty szkoleniowej grupy CTI istnieje szereg możliwości doboru programów szkoleń do sylwetki zawodowej, kształtowanej pod kątem oczekiwań uczestnika. Zapraszamy na konsultacje.

 

Organizujmy także kursy przygotowujące do egzaminu w Ministerstwie Finansów sprawdzającego kwalifikacje osób ubiegających się o certyfikat księgowy. Zbieramy zgłoszenia od osób chętnych- Zapraszamy.

 

Bieżące informacje na temat egzaminów i wymagań od osób chcących usługowo prowadzić księgi rachunkowe są dostępne na stronie ministerstwa pod linkiem —> kliknij

 

 

 

Szkolenia związane tematycznie z kursem

 


 

Kliknij —> Księgowość komputerowa- Księgowy samodzielny, księga handlowa 80 godz.

 

Kliknij —> Księgowość komputerowa- Książka przychodów i rozchodów 60 godz.

 

Kliknij —> Kadry, płace 120 godz.

 

Kliknij —> Kierownik działu personalnego i pokrewnych

 

Kliknij —> Pakiet MS Office lub wybrane moduły

 

Kliknij —> Podstawy obsługi komputera

 

Kliknij —> Przeglądanie stron internetowych i komunikacja

 

Kliknij —> Język angielski dla pracowników administracyjnych, sekretarek i asystentek

Kliknij —> Inne kursy i szkolenia

 

Kontakt

 

 


 

 

Informacje i zapisy:

 

Dział szkoleń:

tel./fax 12- 633 33 77 w. 101 i 105 (tp), e-mail: szkolenia@cti.edu.pl

Marta Zaręba (Plus) 609 280 010, Agata Para (Plus) 665 188 906
telefony do sekretariatu:
(Plus) 516 147 153, (Plus) 783 100 800


Warning: Trying to access array offset on false in /home/cti1/ftp/cti.edu.pl/wp-content/themes/cti/footer.php on line 82