Kurs biurowo-handlowy 88h

Cel kursu


Przygotowanie do pracy w biurze z wykorzystaniem aktywnych metod sprzedaży.

Cele szczegółowe:
– nabycie wiedzy z zakresu przepisów prawnych związanych z przedmiotem kursu
– zapoznanie z czynnościami sekretarskimi
– nabycie umiejętności obsługi urządzeń biurowych: telefonów, telefaksów, kserokopiarki, urządzenia wielofunkcyjnego (drukarka, ksero, skaner, faks), bindownicy i in.
– nabycie umiejętności redagowania pism i listów, pisania raportów z użyciem komputera
– poznanie zasad właściwej obsługi klientów  w szczególności klientów biura i jednostki handlowej
– nabycie umiejętności wypełniania dokumentacji handlowej

Przykładowe zadania zawodowe:
– zajmowanie się przychodzącą i wychodzącą pocztą: rozkładanie, zapisywanie i rozdzielanie poczty
– pomaganie w organizowaniu spotkań klientów z szefem
– weryfikowanie propozycji spotkań klientów z szefem, a w razie potrzeby odwoływanie ich i zapisywanie nowych terminów
– obsługiwanie gości (klientów) zaproszonych do szefa na spotkania, konferencje, narady (przygotowanie i rozdawanie – potrzebnych materiałów, stemplowanie delegacji, podawanie napojów)
– sprawowanie nadzoru nad zakupami bieżącymi materiałów kancelaryjno-biurowych
– udzielanie informacji telefonicznych lub bezpośrednich
– prowadzenie listy adresowej, pocztowej, telefonicznej
– dbanie o wystrój biura
– obsługa urządzeń biurowych
– zawieranie transakcje sprzedaży
– sporządzanie faktur za towary i innych dokumentów handlowych na blankietach
– wykorzystywanie aktywnych metod sprzedażyPerspektywy zatrudnienia


Tematyka kursu jest bardzo uniwersalna, zdobyta wiedza i umiejętności mogą być wykorzystane w biurze jak i w placówce handlowej. Szczególnie w małych firmach oczekuje się od pracowników wszechstronnych umiejętności i wykonywania różnych zadań. Rozwijająca się w ostatnich latach sieć placówek sprzedaży detalicznej i firm usługowych oraz ostra konkurencja między nimi w walce o klienta wymaga od pracowników odpowiednich kwalifikacji zawodowych.
Stąd dobrze i nowocześnie wykształcony pracownik, potrafiący zaprezentować swoje predyspozycje do wykonywania zadań w wyuczonym zakresie,
łatwiejznajdzie zatrudnienie.

 

 
Ramowy program kursu

Przedmiot i liczba godzin dydaktycznych (45 minut):

– Funkcjonowanie sekretariatu – 12 godz.
– Trening interpersonalny – 12 godz.
– Czynności biurowe – 20 godz.
– Elementy prawa administracyjnego – 12 godz.
– Obliczenia i wypełnianie dokumentacji związanej ze sprzedażą – 20 godz.
– Obsługiwanie klienta z wykorzystaniem aktywnych metod sprzedaży – 12 godz.

Razem 88 godzin

Treści programowe


FUNKCJONOWANIE SEKRETARIATU – 12 godzin

 • Czynności sekretarskie – 8 godzin
 • Ochrona danych osobowych i archiwizacja akt osobowych – 4 godziny

TRENING INTERPERSONALNY – 12 godzin

 • Zarządzanie czasem i skuteczna organizacja pracy
 • Umiejętności komunikacyjne
 • Optymalizacja kontaktu z klientem
 • Elementy wizażu

CZYNNOŚCI BIUROWE – 20 godzin

 • Redagowanie pism i listów, pisanie raportów – 12 godzin (ćwiczenia/praca na komputerze)
 • Technika biurowa – 8 godzin
  przedmiot obejmuje zajęcia praktyczne z obsługi urządzeń biurowych, m.in. projektory multimedialne, rzutniki pisma, telefony- w tym obsługa połączeń wewnętrznych, przekierowania połączeń itp., automatyczne sekretarki, telefaksy, skanery, drukarki, kserokopiarki, urządzenia wielofunkcyjne, bindownice i inne sposoby oprawy dokumentów.

ELEMENTY PRAWA ADMINISTRACYJNEGO – 12 godzin

 • administracja publiczna, prawo administracyjne, podstawowe pojęcia
 • źródła prawa administracyjnego
 • akt administracyjny
 • postępowanie administracyjne
 • sądowa kontrola decyzji i postanowień

OBLICZENIA I WYPEŁNIANIE DOKUMENTACJI ZWIĄZANEJ ZE SPRZEDAŻĄ – 20 godzin

 • Dokumentacja handlowa
 • Dokumentacja związana z dostawą
 • zamówienia, oferty, umowy
 • przyjmowanie zwrotu zakupionego towaru – protokół
 • Dokumentacja związana ze sprzedażą
 • faktury, rachunki, paragony
 • podstawowe zasady sporządzania faktur
 • stawki podatku VAT- ćwiczenia w obliczaniu
 • doliczania zadanego narzutu
 • udzielanie rabatu
 • reklamacje i zwroty – dokumenty korygujące

Dokumentacja magazynowa

 • sporządzania arkuszy spisowych – protokoły, prace inwentaryzacyjne

Rozliczenia i dokumentacja finansowa

 • Rozliczenia gotówkowe (znaki pieniężne – klasyfikacja, identyfikacja, zabezpieczenia)
 • Rozliczenia gotówkowe (znaki pieniężne – klasyfikacja, identyfikacja, zabezpieczenia)
 • Rozliczenia bezgotówkowe za pomocą czeków (rodzaje czeków, zasady rozliczania)
 • Rozliczenia bezgotówkowe za pomocą kart płatniczych (rodzaje kart, zasady rozliczania)
 • Kasy fiskalne jako szczególna forma dokumentacji sprzedaży
 • Rozliczenie i odprowadzanie utargów

Dokumentacja wymiany zagranicznej – omówienie

Formy wymiany i rozliczeń
Organizacja i dokumentacja dostaw
Dokumentacja celna i podatkowa
Dokumentacja w handlu zagranicznym


OBSŁUGIWANIE KLIENTA Z WYKORZYSTANIEM AKTYWNYCH METOD SPRZEDAŻY – 12 godzin

praca z klientem – obsługa klienta w sposób profesjonalny i kulturalny
rodzaje nabywców
proces decyzyjny nabywcy
rozmowa sprzedażowa
załatwianie reklamacji
walka o klienta

Obsługa trudnego klienta
– typologia trudnego klienta i sposoby obsługi klienta w zależności od jego charakterystyki
– asertywne reagowanie na agresywne zachowanie klienta, w tym asertywne przyjmowanie krytyki, asertywne wrażanie opinii
– radzenie sobie z negatywnymi emocjami i ze stresem powstałym w wyniku kontaktu z trudnym klientem


Cena

Osoby z wolnego naboru – 880zł

Zniżki! Specjalna cena dla słuchaczy Prywatnej Policealnej Szkoły nr 32 w Krakowie oraz dla studentów Wyższej Szkoły Ekonomii i Informatyki w Krakowie jak również dla osób zapisujących się na kolejny kurs w CTI – o 100zł taniej.

grupy zorganizowane- do uzgodnienia


Dokumenty końcowe


Zaświadczenie o ukończeniu kursu (MEN).
Certyfikat CTI

Zapisy


Przyjmujemy zgłoszenia telefoniczne, listowne, e-mailem, można także podejść osobiście, jak wygodniej zapraszamy!
System zajęć do wyboru: wieczorowy, weekendowy lub dzienny.Rozpoczniemy niezwłocznie po zebraniu grup. Decyduje kolejność zgłoszeń

Forma kształcenia


Wykłady, warsztaty, ćwiczenia. Podczas zajęć w pracowniach komputerowych, każdy uczestnik ma do dyspozycji osobne stanowisko komputerowe wyposażone we wszystko co jest niezbędne do realizacji przedmiotu zajęć.


Miejsce


 • Consulting and Training Institute Sp. z o.o. – Kraków ul. Wrocławska 8A lub ul. Św Filipa 17.
 • Miejsce wskazane przez uczestników (w przypadku grupy, co najmniej 10-osobowej)

Materiały dydaktyczne


Zbiór zagadnień CTI: skrypty, druki, blankiety stosowane w praktyce gospodarczej.

 


Warning: Trying to access array offset on false in /home/cti1/ftp/cti.edu.pl/wp-content/themes/cti/footer.php on line 82