Kurs: Obsługa kas fiskalnych i programu do fakturowania wraz z dokumentacją handlową 36h

Cel kursu


nabycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do pracy w handlu, w tym obsługi kas fiskalnych i programu do fakturowania

Cele szczegółowe:

– nabycie wiedzy z obszaru przepisów prawnych związanych z czynnościami zawodowymi
– nabycie umiejętności wypełniania dokumentacji handlowej

– nabycie umiejętności sprzedaży przy użyciu kas fiskalnych
– nabycie umiejętności obsługi programu komputerowego stosowanego w
transakcjach handlowych

Perspektywy zatrudnienia


Rozwijająca się w ostatnich latach sieć placówek sprzedaży detalicznej oraz ostra konkurencja między nimi w walce o klienta wymaga od pracowników odpowiednich kwalifikacji zawodowych (fakturowanie, raporty kasowe i dzienne, organizacja stanowiska itp).
Coraz bardziej powszechna fiskalizacja sprzedaży wymaga także umiejętności posługiwania się kasami fiskalnymi.
Stąd dobrze i nowocześnie wykształcony pracownik, potrafiący zaprezentować swoje predyspozycje do wykonywania zadań w wyuczonym zakresie, znajdzie zatrudnienie głównie w handlu i usługach.

Uzyskane kwalifikacje


Inkasowanie za pomocą kasy fiskalnej należności od klientów w wysokości wyszczególnionej w dowodach sprzedaży. Przyjmowanie należności od klientów w formie gotówki, wydawanie reszty. Przyjmowanie należności w formie czeku, karty kredytowej, bonu towarowego.

Sporządzanie faktur i innych dokumentów stosowanych w obrocie handlowym na blankietach jak również przy użyciu urządzeń komputerowych.

 

 
Ramowy program kursu

Przedmiot i liczba godzin dydaktycznych (45 minut):

Obsługa kas fiskalnych – 12 godz.
Zagadnienia księgowo-prawne w obrębie zawodu: sprzedawca – podstawy
– 8 godz.
Obliczenia i wypełnianie dokumentacji związanej ze sprzedażą – 4 godz.
Zastosowanie komputerowego programu w obsłudze transakcji handlowych, w tym wystawiania faktur – 12 godz.

Razem 36 godzin dydaktycznych

Treści programowe


Obsługa kas fiskalnych

rodzaje i zastosowanie urządzeń fiskalnych 
opis techniczny i zasada działania kasy fiskalnej
programowanie kas fiskalnych 
praktyczne ćwiczenia sprzedaży z zastosowaniem kasy fiskalnej

kasy fiskalne jako szczególna forma dokumentacji sprzedaży – omówienie ustawy

Zagadnienia księgowo-prawne w obrębie zawodu: sprzedawca – podstawy
wyjaśnienie określeń używanych w instrukcjach kasowych
tworzenie zapasu gotówki w kasie
rozliczenie i odprowadzanie utargów
niedobory i nadwyżki w kasie
odpowiedzialność kasjera, magazyniera, sprzedawcy
rozliczenia gotówkowe (znaki pieniężne – klasyfikacja, identyfikacja, zabezpieczenia)
postępowanie z falsyfikatami
rozliczenia bezgotówkowe za pomocą czeków (rodzaje czeków, zasady rozliczania)
rozliczenia bezgotówkowe za pomocą kart płatniczych (rodzaje kart, zasady rozliczania)

Obliczenia i wypełnianie dokumentacji związanej ze sprzedażą
faktury, rachunki, paragony
podstawowe zasady sporządzania faktur
stawki podatku VAT – ćwiczenia w obliczaniu
doliczania zadanego narzutu
udzielanie rabatu


Zastosowanie komputerowego programu w obsłudze transakcji handlowych, w tym wystawiania faktur
ewidencja kontrahentów
ewidencja towarów, cen i marż
rejestr sprzedaży i zakupów
wystawianie faktur i innych dokumentów
kontrola stanów magazynowych


Cena

Osoby z wolnego naboru – 500zł

Zniżki! Specjalna cena dla słuchaczy Prywatnej Policealnej Szkoły nr 32 w Krakowie oraz dla studentów Wyższej Szkoły Ekonomii i Informatyki w Krakowie jak również dla osób zapisujących się na kolejny kurs w CT I– o 50zł taniej.

grupy zorganizowane- do uzgodnienia


Dokument końcowy

 


 

 

Zaświadczenie o ukończeniu kursu (MEN).

Zapisy


 

Przyjmujemy zgłoszenia telefoniczne, listowne, e-mailem, można także podejść osobiście, jak wygodniej zapraszamy!
System zajęć do wyboru: wieczorowy, weekendowy lub dzienny. Rozpoczniemy niezwłocznie po zebraniu grup. Decyduje kolejność zgłoszeń

 

Miejsce


  • Consulting and Training Institute Sp. z o.o. – Kraków ul. Wrocławska 8A lub ul. Św Filipa 17.
  • Miejsce wskazane przez uczestników (w przypadku grupy, co najmniej 10-osobowej)

Materiały dydaktyczne

 

 


 

 

Zbiór zagadnień CTI


Kontakt

 

 


 

 

Informacje i zapisy:

 

Dział szkoleń:

 

tel./fax 12- 633 33 77 w. 101 i 105 (tp), e-mail: szkolenia@cti.edu.pl

 

Marta Zaręba: tel. 609 28 00 10 (Plus), Agata Para: tel. 665 188 906 (Plus)


Warning: Trying to access array offset on false in /home/cti1/ftp/cti.edu.pl/wp-content/themes/cti/footer.php on line 82