Kurs: Sekretarska europejska z językiem angielskim

Cel kursu:


Zdobycie podstawowej wiedzy teoretycznej oraz praktycznych umiejętności niezbędnych do pracy na stanowisku  Sekretarka-asystentka / Sekretarz-asystent.
Opanowanie podstawowego słownictwa i zwrotów z języka angielskiego w zakresie zawodu sekretarki.           
Zadania zawodowe w ujęciu ogólnym

Synteza: organizuje przepływ informacji w przedsiębiorstwie, spółce, urzędzie, partii itp., przechowuje te informacje, a także wszystkie inne dokumenty dotyczące instytucji, organizuje codzienną pracę szefa, dba o zaopatrzenie biura w materiały kancelaryjno-biurowe.

Zadania zawodowe:

 • organizowanie przepływu informacji między szefem a różnymi jednostkami instytucji
 • pomaganie kierownikom jednostek, innym pracownikom i klientom w uzyskiwaniu informacji natury organizacyjnej lub administracyjnej
 • kompletowanie, kontrolowanie i porządkowanie aktów prawnych i dokumentów
 • przepisywanie korespondencji, sprawozdań z brudnopisów na komputer
 • zajmowanie się przychodzącą i wychodzącą pocztą: rozkładanie, zapisywanie i rozdzielanie poczty
 • pomaganie w organizowaniu spotkań klientów z szefem
 • weryfikowanie propozycji spotkań klientów z szefem, a w razie potrzeby odwoływanie ich i zapisywanie nowych terminów
 • obsługiwanie gości (klientów) zaproszonych do szefa na spotkania, konferencje, narady (przygotowanie i rozdawanie potrzebnych materiałów, stemplowanie delegacji, podawanie napojów)
 • sprawowanie nadzoru nad zakupami bieżącymi materiałów kancelaryjno-biurowych
 • udzielanie informacji telefonicznych lub bezpośrednich osobom zainteresowanym kontaktem z dyrektorem, prezesem…
 • obsługa telefonów, telefaksów, kserokopiarki
 • prowadzenie listy adresowej, pocztowej, telefonicznej
 • dbanie o wystrój gabinetu szefa i sekretariatu

Dodatkowe zadania zawodowe:

 • pełnienie funkcji sekretarza biura urzędu
 • pełnienie funkcji kierownika kadr


Ramowy program kursu- zakres bazowy (176 godzin)


FUNKCJONOWANIE SEKRETARIATU – 12 godzin

 • Czynności sekretarskie – 8 godzin
 • Ochrona danych osobowych i archiwizacja akt osobowych – 4 godziny

TRENING INTERPERSONALNY – 12 godzin

 • Zarządzanie czasem i skuteczna organizacja pracy
 • Umiejętności komunikacyjne
 • Optymalizacja kontaktu z klientem
 • Elementy wizażu

CZYNNOŚCI BIUROWE – 20 godzin

 • Redagowanie pism i listów, pisanie raportów – 12 godzin (ćwiczenia/praca na komputerze)
 • Technika biurowa – 8 godzin

ELEMENTY PRAWA ADMINISTRACYJNEGO – 12 godzin

 • administracja publiczna, prawo administracyjne, podstawowe pojęcia
 • źródła prawa administracyjnego
 • akt administracyjny
 • postępowanie administracyjne
 • sądowa kontrola decyzji i postanowień
BLOK JĘZYKA ANGIELSKIEGO – 120 godzin
  • Powtórzenie wiadomości o czasach
   Czas Present Simple
   Czas Present Continuous
   Czas Past Simple
   Czas Past Continuous
   Czas Future Simple
   Czas Future Continuous
   Czasowniki modalne
  • Czas Present Perfect
   Zdania pytające i przeczące
   Zastosowanie
  • Czas Present Perfect Continuous
   Zdania pytające i przeczące

   Zastosowanie
  • Czas Past Perfect
   Zdania pytające i przeczące
   Zastosowanie
  • Zdania warunkowe
 • Mowa zależna
 • Strona czynna i bierna
 • Propozycje i sugestie
 • Autoprezentacja i pisanie cv
 • Zasady prowadzenia korespondencji
 • Słownictwo z zakresu negocjacji
 • Planowanie i organizowanie spotkań
 • Ćwiczenia praktyczne – rozmowa telefoniczna, prezentacja oferty, uzyskiwanie informacji.

Zapisy


Przyjmujemy zgłoszenia telefoniczne, listowne, e-mailem, można także podejść osobiście, jak wygodniej zapraszamy!


Forma kształcenia


Wykłady, warsztaty, ćwiczenia. Podczas zajęć w pracowniach komputerowych, każdy uczestnik ma do dyspozycji osobne stanowisko komputerowe wyposażone we wszystko co jest niezbędne do realizacji przedmiotu zajęć.

Cena


 

 • Osoby z wolnego naboru: 1700zł

 • Grupy zorganizowane- do uzgodnienia

 • Zniżki! Specjalna cena dla słuchaczy Prywatnej Policealnej Szkoły nr 32 w Krakowie oraz dla studentów Wyższej Szkoły Ekonomii i Informatyki w Krakowie, jak również dla osób, które uczestniczą w kolejnym kursie CTI odpowiednio po 200zł taniej!

 • Uwaga: Istnieje możliwość wyboru modułów kursu —> kliknij karta zgłoszenia na moduły

 

Miejsce


Consulting and Training Institute Sp. z o.o. – Kraków ul. Wrocławska 8A lub ul. Św. Filipa 17 lub miejsce wskazane przez uczestników (w przypadku grupy, co najmniej 10-osobowej) 

Materiały dydaktyczne


Materiały własne: skrypty, konspekty, prezentacje, ćwiczenia w formie case study.

Dokument końcowy


Zaświadczenie o ukończeniu kursu (MEN).

Kurs może się też kończyć egzaminem przeprowadzonym wg zasad określonych w Rozporządzeniu Ministra Edukacji i Nauki z dnia 3. lutego 2006r. w sprawie uzyskiwania i uzupełniania przez osoby dorosłe wiedzy ogólnej, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych (par. 7. Dz. U. Nr 31/2006 poz. 216) i wydaniem zaświadczenia potwierdzającego posiadanie kwalifikacji w obrębie zawodu Sekretarz-asystent.

Dalsze podnoszenie/ uzupełnianie kwalifikacji


W ramach grupy edukacyjnej CTI prowadzimy szereg zajęć dydaktycznych w różnych formach, zatem każdemu chętnie doradzimy jak kształtować ściekę rozwoju zawodowego.

Chociażby w ramach samej oferty szkoleniowej grupy CTI istnieje szereg możliwości doboru programów szkoleń do sylwetki zawodowej, kształtowanej pod kątem oczekiwań uczestnika. Zapraszamy na konsultacje.

Szkolenia związane tematycznie z kursem Sekretarka- asystentka


Kliknij —> Pakiet MS Office lub wybrane moduły

Kliknij —> Podstawy obsługi komputera

Kliknij —> Projektowanie interaktywnych stron www

Kliknij —> Przeglądanie stron internetowych i komunikacja

Kliknij —> Efektywne określanie potrzeb szkoleniowych

Kliknij —> Inne kursy i szkolenia


Warning: Trying to access array offset on false in /home/cti1/ftp/cti.edu.pl/wp-content/themes/cti/footer.php on line 82