Kurs: Sekretarka-asystentka ze specjalizacją księgowości komputerowej

Cel kursu:


Celem kursu nabycie praktycznych umiejętności samodzielnego prowadzenia biura, w tym organizacji pracy dyrektora oraz praktycznych umiejętności z zakresu księgowości komputerowej, w tym zasad rachunkowości.

Uzyskane kwalifikacje


Ukończenie kursu pozwala zdobyć wiedzę z zakresu profesjonalnej obsługi organizacyjno-technicznej biura i właściwego nim zarządzania. Kurs ukierunkowany jest na wykształcenie osób zdolnych pokierować pracą biura od strony dokumentacyjnej, informacyjnej a także zdolnych do prowadzenia korespondencji z kontrahentami czy urzędami. Ponadto osoby kończące kurs powinny potrafić obsługiwać komputerowy program księgowy zgodnie z poznanymi zasadami rachunkowości.

Prowadzimy badania, z których wynika, że Absolwenci kursów prowadzonych przez Consulting and Training Institute cieszą się dobrą opinią wśród pracodawców.

 

Cena


 


Forma kształcenia


Wykłady, warsztaty, ćwiczenia. Podczas zajęć w pracowniach komputerowych, każdy uczestnik ma do dyspozycji osobne stanowisko komputerowe wyposażone we wszystko co jest niezbędne do realizacji przedmiotu zajęć.


Miejsce


  • Consulting and Training Institute Sp. z o.o. – Kraków ul. Wrocławska 8A i ul. Św Filipa 17.
  • Miejsce wskazane przez uczestników (w przypadku grupy, co najmniej 10-osobowej)


Materiały dydaktyczne


Opracowania CTI: konspekty, prezentacje, ćwiczenia w formie case study.


Ciekawe!


—— kliknij –>   Zawód „Księgowy” za 1 000zł     <– kliknuj ——-

 

Kontakt


Informacje i zapisy:

Dział szkoleń:

tel./fax 12- 633 33 77 w. 101 i 105 (tp), e-mail: szkolenia@cti.edu.pl

Marta Zaręba (Plus) 609 280 010, Agata Para (Plus) 665 188 906
telefony do sekretariatu:
(Plus) 516 147 153, (Plus) 783 100 800

Dokument końcowy


Zaświadczenie o ukończeniu kursu (MEN).

Kurs może się też kończyć egzaminem przeprowadzonym wg zasad określonych w Rozporządzeniu Ministra Edukacji i Nauki z dnia 3. lutego 2006r. w sprawie uzyskiwania i uzupełniania przez osoby dorosłe wiedzy ogólnej, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych (par. 7. Dz. U. Nr 31/2006 poz. 216) i wydaniem zaświadczenia potwierdzającego posiadanie kwalifikacji w obrębie zawodu.


Warning: Trying to access array offset on false in /home/cti1/ftp/cti.edu.pl/wp-content/themes/cti/footer.php on line 82