Kurs: Rekrutacja i selekcja pracowników_16h

Absolwenci kursów prowadzonych przez CTI cieszą się dobrą opinią wśród pracodawców.


Cel szkolenia:


Celem szkolenia jest uzyskanie aktualnej wiedzy z zakresu rekrutacji i selekcji pracowników.


Zagadnienia programu szkolenia


  • Rekrutacja i selekcja pracowników
  • Nowoczesne metody związane z procesem zatrudniania pracowników
  • Przygotowanie rozmów kwalifikacyjnych
  • Motywowanie i zarządzanie stresem, ocena pracowników 

Dokument końcowy


Zaświadczenie o ukończeniu kursu (MEN)
oraz certyfikat CTI
Kurs pozwala na nabycie kompetencji zawodowych z zakresu programu kursu, z obszaru zawodów:
– Specjalista do spraw rekrutacji pracowników (w odniesieniu do kodu: 242309) *
– Pozostali specjaliści do spraw zarządzania zasobami ludzkimi (w odniesieniu do kodu: 242390) *

* kody zawarte w Klasyfikacji zawodów i specjalności 
(Rozporządzenie MPiPS z dnia 7 sierpnia 2014 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania)
 
 
Cena za udział w kursie

Cena zasadnicza 600,00 zł za osobę

Specjalna cena 500,00 zł dla studentów i absolwentów WSEI * oraz ich bliskich
* WSEI – Wyższa Szkoła Ekonomii i Informatyki w Krakowie

Specjalna cena 500,00 zł dla osób zapisujących się na kolejny kurs w CTI oraz ich bliskich.

Specjalna cena 500,00 zł dla bliskich osób uczestniczących w kursie CTI.

Cena dla grup zorganizowanych – do uzgodnienia

Cena obejmuje organizację kursu, przeprowadzenie zajęć, przeprowadzenie egzaminu końcowego (wewnętrznego) i wystawienie dokumentów końcowych.
Warunkiem wydania dokumentów końcowych do rąk uczestnika jest uiszczenie 100 % ceny kursu.

Cenę dla osób, których udział w kursie finansowany jest ze środków publicznych ustalamy indywidualnie, uwzględniając koszty związane z wymaganiami projektu i zleceniodawcy, w tym termin realizacji

Miejsce


  • Kraków
  • od kwietnia 2020 roku (od czasu wprowadzenia stanu epidemii) prowadzimy kursy w trybie online poprzez aplikację Microsoft Teams w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. Zajęcia odbywają się z wykładowcą w czasie rzeczywistym (na żywo, wg harmonogramu) i obejmują także zajęcia praktyczne z programami komputerowymi. Podczas zajęć uczestnicy i prowadzący są w stałym kontakcie głosowym i mogą udostępniać swoje pulpity a nawet oddawać kontrolę nad komputerem, co jest pomocne szczególnie do nauki obsługi programów komputerowych wchodzących w skład kursu. Programy komputerowe udostępniamy a uczestnicy instalują je na swoich komputerach. W aplikacji MS Teams są też zamieszczane materiały dydaktyczne oraz nagrania video z zajęć, które można oglądać w dowolnym czasie.W cenie kursów udzielamy instruktażu i wsparcia (zdalnego) uczestnikom w przygotowaniu i wdrożeniu do zajęć.

Zapisy


Przyjmujemy zgłoszenia telefoniczne, listowne, e-mailem, można także podejść osobiście, jak wygodniej zapraszamy!


Forma kształcenia


Wykłady, ćwiczenia

 

Warning: Trying to access array offset on false in /home/cti1/ftp/cti.edu.pl/wp-content/themes/cti/footer.php on line 82