Strategiczne procesy w zarządzaniu zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwie

Cel szkolenia


 

Celem szkolenia jest zdobycie wiedzy z zakresu podstawowych czynników kształtujących politykę personalną procesów kadrowych oraz umiejętności przywódczych i menadżerskich w przedsiębiorstwie.

 

Dla kogo dedykowane jest szkolenie


Szkolenie kierujemy do kadry zarządzającej oraz pracowników małych, średnich oraz dużych przedsiębiorstw.

Program szkolenia


1. Podstawowe wyznaczniki kształtowania polityki personalnej
 • Znaczenie zarządzania zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwie
 • Strategia przedsiębiorstwa i kultura organizacyjna a polityka personalna
 • Prawne aspekty zarządzania kadrami
2. Procesy kadrowe w przedsiębiorstwie
 • Proces planowania kadr w przedsiębiorstwie
 • Rekrutacja i selekcja pracowników
 • Proces adaptacji pracownika w przedsiębiorstwie
 • Zarządzanie motywacją pracownika
 • Utrzymanie w firmie najlepszych pracowników
 • Doskonalenie zasobów ludzkich – szkolenia, rozwój, planowanie ścieżek karier personelu
 • Systemy ocen pracowników
 • Procesy restrukturyzacji w przedsiębiorstwie, m.in. outplacement
 • Formy zatrudniania personelu i zwolnienia pracownicze, m.in. outsourcing
3. Umiejętności menedżerskie i przywódcze
 • Procesy, style i techniki kierowania w organizacjach
 • Umiejętności istotne w stosunkach interpersonalnych
 • Zarządzanie komunikacją w przedsiębiorstwie
 • Rozwiązywanie problemów, podejmowanie decyzji i innowacyjność
 • Zarządzanie czasem menedżera

Szczegółowe informacje


Wymagania względem uczestników: Brak
Forma szkolenia: Wykłady, warsztaty, ćwiczenia
Czas trwania: 32 godziny (4 dni po 8 godzin lekcyjnych)
Miejsce:
 • CTI sp. z o.o. – Kraków ul. św. Filipa 17
 • miejsce wskazane przez beneficjentów ( w przypadku grupy co najmniej 10-osobowej)
Materiały dydaktyczne: Materiały edukacyjne (podręczniki), materiały własne wykładowcy, ćwiczenia w formie case study
Cena: grupy z wolnego naboru – 800, 00 zł

grupy zorganizowane – do uzgodnienia

   

 

 


Warning: Trying to access array offset on false in /home/cti1/ftp/cti.edu.pl/wp-content/themes/cti/footer.php on line 82