Kurs: Pracownik kancelaryjny ze specjalizacją Kadry i płace (112h)

Szanowni Państwo,
uwzględniając zapotrzebowanie rynku pracy oraz odpowiadając na oczekiwania zgłaszane przez uczestników naszych kursów, opracowaliśmy program dobrze przygotowujący do pracy w działach kadr i płac uzupełniony o wiedzę i umiejętności wymagane w kancelariach, sekretariatach i biurach.

 

Cel szkolenia

Przygotowanie uczestników szkolenia w zakresie: wyliczania wynagrodzenie za pracę; rozliczania składek ZUS; posługiwania się programem „Płatnik”; kierowania zatrudnianych osób na wstępne badania lekarskie i psychotechniczne; sporządzania umów o pracę; wprowadzania danych do komputera i archiwizowania (zakładania akt pracowniczych); przekazywania niezbędnych informacji do urzędów; wprowadzenia kandydata do pracy; skierowania na szkolenie wstępne z zakresu bhp i ppoż.; ewidencjonowania i kontrolowania czasu pracy; zwolnień lekarskich i absencji; ustalenia, wg obowiązujących przepisów, stażów pracy skutkujących na urlop wypoczynkowy, wysokości nagród jubileuszowych, wymiaru okresu wypowiedzenia, uprawnień emerytalnych itp.

Absolwenci kursów prowadzonych przez Consulting and Training Institute cieszą się dobrą opinią wśród pracodawców.

 

 Ramowy program zajęć

 


 • Organizacja pracy kancelarii – 3 godz.
 • Przepływ informacji w kancelarii – 5 godz.
 • Ewidencjonowanie i archiwizacja dokumentów – 2 godz.
 • Rozliczanie podróży służbowych krajowych i zagranicznych – 4 godz.
 • System, rozkład i okres rozliczeniowy czasu pracy a wynagrodzenie za czas choroby oraz świadczenia z ubezpieczenia społecznego – 20 godz.
 • Prawo pracy, prowadzenie dokumentacji pracowniczej – 18 godz.
 • Zasady podlegania składkom na ubezpieczenia zdrowotne oraz dokumentacji i rozliczenia z ZUS – 6 godz.
 • Płatnik oraz programy komputerowe w kancelarii, kadrach i płacach – 36 godz.
 • Zasady udzielania innych urlopów pracowniczych i zwolnień z pracy, odprawy oraz obliczanie wynagrodzenia urlopowego oraz ekwiwalentu pieniężnego za urlop – 12 godz.
 • Problematyka podatku dochodowego od osób fizycznych z tytułu wypłaconych wynagrodzeń oraz dokumentacji i rozliczanie pracowników z Urzędem Skarbowym – 6 godz.

Łącznie 112 godz.

—> Program kursu do ściągnięcia < — kliknij

 

Cena


 

 

 • 1 100zł od osoby.

 

 

 • zniżki! Specjalna cena dla słuchaczy Prywatnej Policealnej Szkoły nr 32 w Krakowie oraz dla studentów Wyższej Szkoły Ekonomii i Informatyki w Krakowie, jak również dla osób, które uczestniczą w kolejnym kursie CTI odpowiednio po 200zł taniej!
 • grupy zorganizowane- do uzgodnienia
 • istnieje możliwość bezpłatnego udziału dla:
  • Osoby PRZEWIDZIANE DO ZWOLNIENIA – dotyczy osób, które otrzymały od pracodawcy wypowiedzenie stosunku pracy, stosunku służbowego lub które zostały poinformowane przez pracodawcę o zamiarze nieprzedłużenia przez niego stosunku pracy lub stosunku służbowego.
  • OSOBY które UTRACIŁY PRACĘ – dotyczy osób, które utraciły pracę z przyczyn dotyczących zakładów pracy w okresie do 6 miesięcy przed przystąpieniem do projektu.

 

Kolejne edycje z otwartym naborem


Najbliższe terminy znajdziesz tutaj –> Najbliższe szkolenia <–

S
ystem zajęć do wyboru: wieczorowy, weekendowy lub dzienny.
Rozpoczniemy niezwłocznie po zebraniu grup. Decyduje kolejność zgłoszeń


Zapisy


Przyjmujemy zgłoszenia telefoniczne, listowne, e-mailem, można także podejść osobiście, jak wygodniej zapraszamy!


Dokument końcowy


Zaświadczenie o ukończeniu kursu (MEN).

Kurs może się też kończyć egzaminem przeprowadzonym wg zasad określonych w Rozporządzeniu Ministra Edukacji i Nauki z dnia 3. lutego 2006r. w sprawie uzyskiwania i uzupełniania przez osoby dorosłe wiedzy ogólnej, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych (par. 7. Dz. U. Nr 31/2006 poz. 216) i wydaniem zaświadczenia potwierdzającego posiadanie kwalifikacji w obrębie zawodu Pracownik do spraw osobowych oraz Certyfikatu CTI.


Metodyki nauczania

Zagadnienia teoretyczne przedstawiane są w formie wykładu, jednakże zdecydowana większość tematyki kursu realizowana jest metodą wykładu wprowadzającego z płynnym przejściem do ćwiczeń poszczególnych zagadnień w formie analizy przypadków praktycznych, z zastosowaniem samodzielnych obliczeń w wypełniania dokumentów, w tym w pracowni komputerowej z wykorzystaniem programów kadrowo-płacowych oraz Word i Excel.
Każdy z uczestników kursu pracuje przy osobnym stanowisku komputerowym z dostępem do Internetu. Prowadzący podaje wykaz aktów prawnych związanych z treścią przedmiotu wraz z informacjami o dostępnych źródłach pozyskiwania aktualnych przepisów z sieci.


Materiały dydaktyczne


Materiały autorskie CTI: skrypty, prezentacje, ćwiczenia w formie case study.

 

 


Ciekawe!


—— kliknij –>   Zawód „Księgowy” za 1 000zł     <– kliknuj ——-

 

Dalsze podnoszenie/ uzupełnianie kwalifikacji


W ramach grupy edukacyjnej CTI prowadzimy szereg zajęć dydaktycznych w różnych formach, zatem każdemu chętnie doradzimy jak kształtować ściekę rozwoju zawodowego.

Chociażby w ramach samej oferty szkoleniowej grupy CTI istnieje szereg możliwości doboru programów szkoleń do sylwetki zawodowej, kształtowanej pod kątem oczekiwań uczestnika. Zapraszamy na konsultacje.

 


Kursy i szkolenia związane tematycznie z kursem


Kliknij —> Kierownik działu personalnego i pokrewnych

Kliknij —> Sekretarka-asystentka / Sekretarz-asystent ze specjalizacją kadry i płace

Kliknij —> Pracownik administracyjno-biurowy ze specjalizacją kadry i płace

Kliknij —> Efektywne określanie potrzeb szkoleniowych

Kliknij —> Strategiczne procesy w zarządzaniu zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwie

Kliknij —> Zarządzanie projektami szkoleniowymi

Kliknij —> Motywowanie pracowników

Kliknij —> Efektywna komunikacja

Kliknij —> Umiejętności menedżerskie

Kliknij —> Pakiet MS Office lub wybrane moduły

Kliknij —> Podstawy obsługi komputera

Kliknij —> Przeglądanie stron internetowych i komunikacja

Kliknij —> Język angielski dla pracowników administracyjnych, sekretarek i asystentek

Kliknij —> Inne kursy i szkolenia


Kontakt


Informacje i zapisy:

 

Dział szkoleń:

tel./fax 12- 633 33 77 w. 101 i 105 (tp), e-mail: szkolenia@cti.edu.pl

Marta Zaręba (Plus) 609 280 010, Agata Para (Plus) 665 188 906
telefony kom. do sekretariatu:
516 147 153; 783 100 800


Warning: Trying to access array offset on false in /home/cti1/ftp/cti.edu.pl/wp-content/themes/cti/footer.php on line 82