Kurs dla kandydatów na członków rad nadzorczych spółek Skarbu Państwa i spółek komunalnych

Od 1994 roku specjalizujemy się w prowadzeniu kursów menedżerskich, m.in. dla kandydatów na członków rad nadzorczych spółek Skarbu Państwa. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu i dopracowanym przez ten czas metodom dydaktycznym uzyskujemy bardzo dobre wyniki, mierzone poziomem zdawalności egzaminów państwowych.

Uzyskujemy nawet 100% zdawalność na egzaminie państwowym, na przykład w egzaminie, który odbył się w ministerstwie 8 września 2007 r. zdało 100% przystępujących uczestników naszego kursu z edycji 61. Taką samą skutecznością 100% zdawalności w pierwszym terminie 31 maja 2008 r. wykazała się grupa z kursu, który zorganizowaliśmy w Katowicach. Gratujemy!

Aktualne nabory do kolejnych edycji

–> W Krakowie – systemem weekendowym (sześć weekendów),rozpoczęcie po zebraniu grupy.
Cena 1.900,00 zł za osobę

–> W Katowicach – systemem weekendowym (sześć weekendów),rozpoczęcie po zebraniu grupy.
Cena 2.000,00 zł za osobę

–> W Bielsku-Białej – systemem weekendowym (sześć weekendów), rozpoczęcie po zebraniu grupy.
Cena 2.000,00 zł za osobę

–> W Nowym Sączu – systemem weekendowym (sześć weekendów), rozpoczęcie po zebraniu grupy.
Cena 2.000,00 zł za osobę

–> We Wrocławiu – systemem weekendowym (sześć weekendów), rozpoczęcie po zebraniu grupy.
Cena 2.200,00 zł za osobę

–> W Rzeszowie – systemem weekendowym (sześć weekendów), rozpoczęcie po zebraniu grupy.
Cena 2.200,00 zł za osobę

–> W Tarnowie – systemem weekendowym (sześć weekendów),rozpoczęcie po zebraniu grupy.
Cena 2.000,00 zł za osobę

–> W Krakowie – systemem codziennym (dwa tygodnie),rozpoczęcie po zebraniu grupy.
Cena 1.900,00 zł za osobę

–> W Zakopanem – kurs wyjazdowy (12 dni- dwa tygodnie systemem ciągłym), rozpoczęcie po zebraniu grupy.
Cena 4.300,00 zł za osobę z zakwaterowaniem

Zapisy
Przyjmujemy także zgłoszenia telefoniczne, listowne, e-mailem, można także podejść osobiście, jak wygodniej zapraszamy!

Cel kursu
Celem kursu jest przygotowanie uczestników do złożenia egzaminu przed Państwową Komisją Egzaminacyjną uprawniającego do zasiadania w radach nadzorczych spółek z udziałem Skarbu Państwa. Ustawa o komercjalizacji i prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych nakłada na wszystkich członków rad nadzorczych spółek Skarbu Państwa (w tym również przedstawicieli załogi) obowiązek złożenia takiego egzaminu.

Doświadczenie  Instytutu
Instytut Doradztwa i Szkoleń „CTI” od 16 lat specjalizuje się w organizowaniu kursów i przygotowywaniu słuchaczy do egzaminu państwowego, jak również organizuje takie egzaminy. Dotychczas zrealizowaliśmy 79 edycji tego kursu. W opinii wielu środowisk, a także przedstawicieli Ministerstwa Skarbu Państwa, należymy do wiodących ośrodków tego typu kształcenia w kraju. Opinia ta nakłada na nas szczególną odpowiedzialność za merytoryczny i programowy poziom kursu.

Próbny egzamin wewnętrzny
Każdy organizowany przez nas kurs kończy się egzaminem wewnętrznym (próbnym). Forma ta pozwala słuchaczom zobiektywizować stan swojej wiedzy i daje szansę na uzupełnienie luk przed egzaminem państwowym.

Efektywność
W dotychczas przeprowadzonych przez nas edycjach uczestniczyło ponad 1600 osób. Organizujemy również kursy zamknięte na zamówienie przedsiębiorstw i instytucji publicznych. Zrealizowaliśmy tego rodzaju zlecenia m.in. dla sektora bankowego (BPHS.A., BWR S.A.), dla Zakładów Tworzyw Sztucznych „Gamrat”, dla „Elektromontażu” S.A. oraz kilka edycji dla zarządu Regionu NSZZ „Solidarność”. Poziom zdawalności egzaminu państwowego po naszych kursach jest bardo wysoki, sięga nawet 100% zdawalności w pierwszym terminie! Wielu absolwentów organizowanych przez nas kursów zasiada dziś nie tylko w radach nadzorczych, ale pełni także odpowiedzialne funkcje w zarządach spółek prawa handlowego, przedsiębiorstwach i instytucjach publicznych.

Wykładowcy
Zajęcia prowadzą doświadczeni specjaliści, w tym: pracownicy Ministerstwa Skarbu Państwa, właściciele kancelarii prawnych, pracownicy naukowi, specjaliści praktycy.

Metody dydaktyczne wypracowane przez lata w Instytucie, zdecydowanie pozytywnie wpływają na szanse zdania egzaminu, który oprócz części pisemnej, mającej formę testu, kończy się częścią ustną, kiedy kandydat musi wykazać się odpowiednią wiedzą.

Program
Program uwzględnia wymogi zawarte w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 7 września 2004 r. w sprawie szkoleń i egzaminów dla kandydatów na członków rad nadzorczych spółek, w których Skarb Państwa jest akcjonariuszem.

Wykłady, warsztaty, rozwiązywanie testów

Czas trwania
100 godzin zajęć dydaktycznych + 2,5 godziny na egzamin wewnętrzny (12 dni)

Tryb weekendowy – 6 weekendów.

Tryb codzienny – dwa tygodnie.
Miejsce szkolenia

Wybieramy miejsca w zależności od liczebności z uwzględnieniem oczekiwań uczestników, w miarę możliwości.

Pomagamy w zakwaterowaniu osobom potrzebującym noclegów na czas kursu.
Materiały dydaktyczne

Bogaty zestaw materiałów szkoleniowych w wersji papierowej:

  • konspekty autorskie
  • testy ćwiczeniowe
  • akty prawne

Dodatkowe korzyści

Zapewniamy napoje i posiłki, także obiadowe.


Warning: Trying to access array offset on false in /home/cti1/ftp/cti.edu.pl/wp-content/themes/cti/footer.php on line 82