Kurs: Podstawy obsługi komputera 16h

 
Cel kursu:
 

Poznanie zasad funkcjonowania komputera i opanowanie niezbędnych umiejętności obsługi.


Wymagania wstępne
Chęć zdobycia określonych programem kursu umiejętności i stan zdrowia pozwalający na pracę przy komputerze.


Ramowy program kursu

  1. Podstawy obsługi komputera – 16 godzin lekcyjnych (po 45 minut)


Szczegółowy program kursu

Min. włączenie komputera i nauka posługiwania się myszą i klawiaturą.Omówienie obrazów wyświetlanych na ekranie po włączeniu komputera. Nauka korzystania z pomocy, którą można wyświetlić na ekranie komputera.Próby samodzielnych ustawień różnych funkcji. Nauka pisania tekstów i ich zapisywania. Nauka wyszukiwania zapisanych tekstów, po zamknięciu i ponownym uruchomieniu komputera. Nauka drukowania.Omówienie niezbędnego nazewnictwa. Omówienie popularnych urządzeń komputerowych, w tym jak połączyć urządzenia między sobą i z Internetem. Niezbędne oprogramowania i rodzaje licencji. Informacje o programach darmowych i takich, za które trzeba płacić. Sposoby zabezpieczania przed wirusami komputerowymi.

Kolejne edycje z otwartym naborem

System zajęć do wyboru: wieczorowy, weekendowy lub dzienny.Rozpoczniemy niezwłocznie po zebraniu grup. Decyduje kolejność zgłoszeń


Jak się zapisać?

Dowolnie: e-mail, karta zgłoszenia, telefon – jak Państwu wygodniej. Po otrzymaniu zgłoszenie zadzwonimy w celu ustalenia szczegółów. Zapraszamy

Cena

200,00zł za osobę – zajęcia w grupie

480,00zł za osobę – zajęcia indywidualne

Dokument końcowy

Zaświadczenie o ukończeniu kursu, wzór MEN.

Dlaczego u nas

Dbamy o taki przekaz informacji aby każdy miał szansę nauczyć się obsługi komputera. Nasi instruktorzy są lubiani i uzyskują wysokie oceny w ankietach wypełnianych przez uczestników kursów. Każda zadowolona osoba jest dla nas nagrodą!


Forma kształcenia

Instruktaż i ćwiczenia. Każdy uczestnik pracuje na oddzielnym stanowisku komputerowym. Podczas szkolenia rozwiązywane będą przykładowe testy i omawiane problemy powstałe podczas ich rozwiązywania. Największą uwagę przywiązujemy do ćwiczeń praktycznych.
Zajęcia polegają na możliwie równoległej pracy wszystkich uczestników pod kontrolą i z pomocą prowadzącego i przewidują możliwość zadawania pytań tak ze strony wykładowcy, jak i kursantów oraz dyskusję.

Miejsce

  • Consulting and Training Institute sp. z o.o. – Kraków ul. Wrocławska 8A, ul. św. Filipa 17 lub
  • Miejsce wskazane przez uczestników (w przypadku grupy, co najmniej 10 – osobowej)

Materiały dydaktyczne

Materiały autorskie CTI: ćwiczenia.

Dalsze podnoszenie/ uzupełnianie kwalifikacji

W ramach grupy edukacyjnej CTI prowadzimy szereg zajęć dydaktycznych w różnych formach, zatem każdemu chętnie doradzimy jak kształtować ściekę rozwoju zawodowego.

Chociażby w ramach samej oferty szkoleniowej grupy CTI istnieje szereg możliwości doboru programów szkoleń do sylwetki zawodowej, kształtowanej pod kątem oczekiwań uczestnika. Zapraszamy na konsultacje.


Kursy i szkolenia związane tematycznie z kursem

Kliknij —> Efektywna komunikacja

Kliknij —> Pakiet MS Office lub wybrane moduły

Kliknij —> Przeglądanie stron internetowych i komunikacja

Kliknij —> Język angielski dla pracowników administracyjnych, sekretarek i asystentek

Kliknij —> Inne kursy i szkolenia


Warning: Trying to access array offset on false in /home/cti1/ftp/cti.edu.pl/wp-content/themes/cti/footer.php on line 82