Kurs: Sprzedawca fakturzysta z obsługą komputera od podstaw 120h

Cel kursu


nabycie wiedzy i umiejętności do pracy w charakterze sprzedawcy

Cele szczegółowe:
– nabycie podstawowych umiejętności obsługi komputera, programów z pakietu MS Office oraz korzystania z zasobów sieci Internet
– nabycie wiedzy z zakresu przepisów prawnych związanych z zawodem sprzedawcy
– nabycie wiedzy z zakresu podstaw towaroznawstwa handlowego
– nabycie umiejętności wypełniania dokumentacji handlowej na blankietach
– nabycie umiejętności sprzedaży przy użyciu kas fiskalnych
– nabycie umiejętności obsługi programu komputerowego stosowanego w obrocie handlowym
– nabycie umiejętności obsługiwania klienta z wykorzystaniem aktywnych metod sprzedaży i wiedzy
z podstaw marketingu

Perspektywy zatrudnienia


Rozwijająca się w ostatnich latach sieć placówek sprzedaży detalicznej oraz ostra konkurencja między nimi w walce o klienta wymaga od pracowników odpowiednich kwalifikacji zawodowych (fakturowanie, raporty kasowe i dzienne, organizacja stanowiska, obsługa komputera itp).
Coraz bardziej powszechna fiskalizacja sprzedaży wymaga także umiejętności posługiwania się kasami fiskalnymi.
Stąd dobrze i nowocześnie wykształcony pracownik, potrafiący zaprezentować swoje predyspozycje do wykonywania zadań w wyuczonym zakresie, znajdzie zatrudnienie głównie w handlu i usługach.

Uzyskane kwalifikacje


Zawieranie transakcji sprzedaży, inkasowanie za pomocą kasy fiskalnej należności od klientów w wysokości wyszczególnionej w dowodach sprzedaży. Przyjmowanie należności od klientów w formie gotówki, wydawanie reszty. Przyjmowanie należności w formie czeku, karty kredytowej, bonu towarowego.

Sporządzanie faktur za towary i innych dokumentów handlowych na blankietach jak również przy użyciu urządzeń komputerowych.Załatwianie reklamacji zakupionych towarów.

Sprawdzanie towarów pod względem ilościowym i jakościowym.

 
 
Ramowy program kursu

Przedmiot i liczba godzin dydaktycznych (45 minut):

Podstawy obsługi komputera – 8 godz.
Edytor tekstu – MS Word – 8 godz.
Arkusz kalkulacyjny – MS Excel – 8 godz.
Użytkowanie sieci (Internet, e-mail) – 8 godz.
Obsługa kas fiskalnych – 16 godz.
Przepisy prawne związane z zawodem sprzedawcy – 8 godz.
Elementy towaroznawstwa handlowego – 8 godz.
Dokumentacja handlowa i magazynowa – 20 godz.
Zasady BHP w jednostce handlowej, organizacja zapotrzebowania i przyjmowania dostaw towarów – 8 godz.
Zastosowanie programu komputerowego w obsłudze transakcji handlowych – 20 godz.
Marketing, sprzedaż i obsługa klienta – 8 godz.

Razem 120 godzin

Treści programoweZobacz pełny program –> Program <–Cena

Osoby z wolnego naboru – 1 200,00zł
Zniżki! Specjalna cena dla słuchaczy Prywatnej Policealnej Szkoły nr 32 w Krakowie oraz dla studentów Wyższej Szkoły Ekonomii i Informatyki w Krakowie jak również dla osób zapisujących się na kolejny kurs w CTI – o 200zł taniej.

grupy zorganizowane
– do uzgodnienia


Dokument końcowy


Zaświadczenie o ukończeniu kursu (wzór MEN)
oraz  Certyfikat CTI

Zapisy


Przyjmujemy zgłoszenia telefoniczne, listowne, e-mailem, można także podejść osobiście, jak wygodniej zapraszamy!
System zajęć do wyboru: wieczorowy, weekendowy lub dzienny.Rozpoczniemy niezwłocznie po zebraniu grup. Decyduje kolejność zgłoszeń


Miejsce


  • Consulting and Training Institute Sp. z o.o. – Kraków ul. Wrocławska 8A lub ul. Św Filipa 17.
  • Miejsce wskazane przez uczestników (w przypadku grupy, co najmniej 10-osobowej)

Materiały dydaktyczne


Zbiór zagadnień CTI


Warning: Trying to access array offset on false in /home/cti1/ftp/cti.edu.pl/wp-content/themes/cti/footer.php on line 82