Kurs: Kasjer fakturzysta z obsługą kas fiskalnych i programu do fakturowania (56h)

Cel kursu


nabycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do pracy w handlu, w tym obsługi kas fiskalnych i programu do fakturowania

Cele szczegółowe:

– nabycie umiejętności wypełniania dokumentacji handlowej na blankietach i w programie komputerowym
– nabycie umiejętności sprzedaży przy użyciu kas fiskalnych
– nabycie umiejętności obsługi programu komputerowego stosowanego wtransakcjach handlowych

Perspektywy zatrudnienia


Rozwijająca się w ostatnich latach sieć placówek sprzedaży detalicznej oraz ostra konkurencja między nimi w walce o klienta wymaga od pracowników odpowiednich kwalifikacji zawodowych (fakturowanie, wypełniania dokumentacji handlowej na blankietach i w programie komputerowym, raporty kasowe itp).
Coraz bardziej powszechna fiskalizacja sprzedaży wymaga także umiejętności posługiwania się kasami fiskalnymi.
Stąd dobrze i nowocześnie wykształcony pracownik, posiadający umiejętność wykonywania zadań w wyuczonym zakresie, znajdzie zatrudnienie głównie w handlu i usługach.

Uzyskane kwalifikacje


Rejestrowanie sprzedaży na kasie fiskalnej.

Sporządzanie faktur i innych dokumentów handlowych na blankietach jak również przy użyciu programu komputerowego.

 
 
Ramowy program kursu

Przedmiot i liczba godzin dydaktycznych (45 minut):

Obliczenia i wypełnianie dokumentacji związanej ze sprzedażą oraz gospodarką magazynową – 20 godz.
Obsługa kas fiskalnych – 16 godz.
Obsługa komputerowego programu do fakturowania i gospodarki magazynowej – 20 godz.

 

Razem 56 godzin

Treści programowe


Obliczenia i wypełnianie dokumentacji związanej ze sprzedażą oraz gospodarką magazynową – 20 godz.

Dokumentacja handlowa
Dokumentacja związana z dostawą
zamówienia, oferty, umowy
przyjmowanie zwrotu zakupionego towaru – protokół
Dokumentacja związana ze sprzedażą
faktury, rachunki, paragony
podstawowe zasady sporządzania faktur
stawki podatku VAT- ćwiczenia w obliczaniu
doliczania zadanego narzutu
udzielanie rabatu
reklamacje i zwroty – dokumenty korygujące


Dokumentacja magazynowa

sporządzania arkuszy spisowych – protokoły, prace inwentaryzacyjne

Rozliczenia i dokumentacja finansowa
Rozliczenia gotówkowe (znaki pieniężne – klasyfikacja, identyfikacja, zabezpieczenia)
Rozliczenia bezgotówkowe za pomocą czeków (rodzaje czeków, zasady rozliczania)
Rozliczenia bezgotówkowe za pomocą kart płatniczych (rodzaje kart, zasady rozliczania)
Kasy fiskalne jako szczególna forma dokumentacji sprzedaży
Rozliczenie i odprowadzanie utargów

Dokumentacja wymiany zagranicznej – omówienie

Formy wymiany i rozliczeń
Organizacja i dokumentacja dostaw
Dokumentacja celna i podatkowa
Dokumentacja w handlu zagranicznym

Obsługa kas fiskalnych – 16 godz.

rodzaje i zastosowanie urządzeń fiskalnych 
opis techniczny i zasada działania kasy fiskalnej
programowanie kas fiskalnych 
praktyczne ćwiczenia sprzedaży z zastosowaniem kasy fiskalnej
kasy fiskalne jako szczególna forma dokumentacji sprzedaży – omówienie ustawy

Obsługa komputerowego programu do fakturowania i gospodarki magazynowej – 20 godz.
Ewidencja kontrahentów
Ewidencja towarów, cen i marż
Rejestr sprzedaży i zakupów
Wystawianie faktur i innych dokumentów
Kontrola stanów magazynowych


Cena

Osoby z wolnego naboru – 560,00zł

grupy zorganizowane – do uzgodnienia


Dokument końcowy


Zaświadczenie o ukończeniu kursu (MEN).

Ponadto osoby chętne mogą przystąpić do egzaminu przeprowadzanego wg zasad określonych w Rozporządzeniu Ministra Edukacji i Nauki z dnia 3. lutego 2006r. w sprawie uzyskiwania i uzupełniania przez osoby dorosłe wiedzy ogólnej, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych (par. 7. Dz. U. Nr 31/2006 poz. 216) i po uzyskaniu pozytywnej oceny uzyskać zaświadczenie potwierdzające posiadanie kwalifikacji w obrębie zawodu: sprzedawca
.

Zapisy


Przyjmujemy zgłoszenia telefoniczne, listowne, e-mailem, można także podejść osobiście, jak wygodniej zapraszamy!
System zajęć do wyboru: wieczorowy, weekendowy lub dzienny.Rozpoczniemy niezwłocznie po zebraniu grup. Decyduje kolejność zgłoszeń


Miejsce


  • Consulting and Training Institute Sp. z o.o. – Kraków ul. Wrocławska 8A lub ul. Św Filipa 17.
  • Miejsce wskazane przez uczestników (w przypadku grupy, co najmniej 10 -osobowej)

Materiały dydaktyczne


Zbiór zagadnień CTI


Warning: Trying to access array offset on false in /home/cti1/ftp/cti.edu.pl/wp-content/themes/cti/footer.php on line 82