Język angielski- poziom podstawowy

Treści w zakresie poszczególnych zajęć edukacyjnych


Czas Present Simple

 • Odmiana czasownika „to be”
 • Odmiana czasownika „to have got”
 • Odmiana pozostałych czasowników
 • Zdania pytające
 • Zdania przeczące

Czasowniki modalne

 • Czas Present Continuous
 • Zdania pytające i przeczące
 • Zastosowanie

Czas Past Simple

 • Zdania pytające i przeczące
 • Zastosowanie

Czas Past Continuous

 • Zdania pytające i przeczące
 • Zastosowanie

Czas Future Simple

 • Zdania pytające i przeczące
 • Zastosowanie

Rzeczownik

 • Liczba pojedyncza i mnoga

Przymiotnik

 • Tworzenie przymiotników
 • Przymiotniki o przeciwnych znaczeniach
 • Stopniowanie przymiotników

Zaimek

 • Osobowy
 • Dzierżawczy
 • Względny
 • Wskazujący
 • Pytający
 • Nieokreślony

Przedimek

 • Określony
 • Nieokreślony

Liczebniki

 • Liczebniki główne
 • Liczebniki porządkowe
 • Godziny
 • Daty
 • Ułamki

Propozycje i sugestie

Cena


Grupy z wolnego naboru- 200zł od osoby

Grupy zorganizowane- do uzgodnienia

Miejsce


 • Consulting and Training Institute sp. z o.o. – Kraków ul. Wrocławska 8A lub
 • Miejsce wskazane przez uczestników (w przypadku grupy, co najmniej 10-osobowej)

Terminy i zapisy


Od 11 IV 2008r. do 06 VI 2008r.
 
Zajęcia realizowane są w piątki w godzinach 14.30 do 16.00
 
Można jeszcze dołączyć do grupy.

Warning: Trying to access array offset on false in /home/cti1/ftp/cti.edu.pl/wp-content/themes/cti/footer.php on line 82