Kurs: Księgowość komputerowa- Księgowy samodzielny, księga handlowa dla zaawansowanych 80 godz.

 

Cel kursu


Nabycie umiejętności samodzielnej pracy w księgowaniu komputerowym w księdze handlowej, przy pełnej księgowości, na przykładzie wybranych programów księgowości komputerowej: Symfonia lub Optima. Program jest rozszerzeniem tematyki prowadzonej na poprzednich etapach nauczania z włączeniem kwestii związanych z pracą Księgowego samodzielnego z akcentem położonym na studium przypadków (case study) w postaci ćwiczeń w samodzielnym dekretowaniu dokumentów w ujęciu całościowym, łącznie z wyliczaniem wyniku finansowego i sporządzaniem sprawozdań finansowych w konsultacji z prowadzącym.

Wymagania wstępne


Kurs adresowany jest do osób, które znają tematykę objętą modułem drugim w ramach oferowanego przez nas kursu Księgowość komputerowa kompleksowo, patrz  —> link do artykułu.

Metodyki kształcenia


Zagadnienia teoretyczne przedstawiane są w formie wykładu, jednakże pozostałe przedmioty realizowane są w postaci ćwiczeń w pracowni komputerowej. Każdy z uczestników kursu pracuje przy osobnym stanowisku komputerowym. Prowadzący podaje wykaz aktów prawnych związanych z treścią przedmiotu wraz z informacjami o dostępnych źródłach pozyskiwania aktualnych przepisów ze szczególnym uwzględnieniem Internetu.
 

Dokument końcowy


Zaświadczenie o ukończeniu kursu (MEN).

Kurs może się też kończyć egzaminem przeprowadzonym wg zasad określonych w Rozporządzeniu Ministra Edukacji i Nauki z dnia 3. lutego 2006r. w sprawie uzyskiwania i uzupełniania przez osoby dorosłe wiedzy ogólnej, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych (par. 7. Dz. U. Nr 31/2006 poz. 216) i wydaniem zaświadczenia potwierdzającego posiadanie kwalifikacji w obrębie zawodu: Księgowy.

 

Cena


900zł od osoby.  

Grupy zorganizowane- do uzgodnienia

Zniżki! Specjalna cena dla słuchaczy Prywatnej Policealnej Szkoły nr 32 w Krakowie oraz dla studentów Wyższej Szkoły Ekonomii i Informatyki w Krakowie jak również dla osób zapisujących się na kolejny kurs w CTI– 700zł


Miejsce


  • Consulting and Training Institute sp. z o.o. – Kraków ul. Wrocławska 8A, ul. Św. Filipa 17 lub
  • Miejsce wskazane przez uczestników (w przypadku grupy, co najmniej 10-osobowej)


Kolejne edycje


System zajęć do wyboru: wieczorowy, weekendowy lub dzienny. Rozpoczniemy po zebraniu grup. Decyduje kolejność zgłoszeń.


Osoby zainteresowane uczestnictwem
w w/w szkoleniu prosimy o przesłanie karty zgłoszenia z powyższego linku. Uwaga: chcąc wysłać kartę e-mailem, należy ją zapisać na dysku komputera i wypełnioną załączyć stamtąd do e-maila. Można też wysyłać kartę faksem lub pocztą polską.

 

Osoby zainteresowane kursem, które nie chcą jeszcze wysyłać karty zgłoszenia zachęcamy do polecenia nam informowania o planowanych kolejnych terminach. Chętnie zadzwonimy lub napiszemy. Prosimy w tej sprawie pisać e-maile lub dzwonić.


Materiały dydaktyczne


Materiały autorskie CTI: konspekty, prezentacje, ćwiczenia praktyczne (case study)Ciekawe!


—— kliknij –>   Zawód "Księgowy" za 1 000zł     <– kliknuj ——-

 

 

Dalsze podnoszenie/ uzupełnianie kwalifikacji


W ramach grupy edukacyjnej CTI prowadzimy szereg zajęć dydaktycznych w różnych formach, zatem każdemu chętnie doradzimy jak kształtować ściekę rozwoju zawodowego.

Chociażby w ramach samej oferty szkoleniowej grupy CTI istnieje szereg możliwości doboru programów szkoleń do sylwetki zawodowej, kształtowanej pod kątem oczekiwań uczestnika. Zapraszamy na konsultacje.

Organizujmy także kursy przygotowujące do egzaminu w Ministerstwie Finansów sprawdzającego kwalifikacje osób ubiegających się o certyfikat księgowy. Zbieramy zgłoszenia od osób chętnych- Zapraszamy.

Bieżące informacje na temat egzaminów i wymagań od osób chcących usługowo prowadzić księgi rachunkowe są dostępne na stronie ministerstwa pod linkiem —> kliknij


Szkolenia związane tematycznie z kursem


Kliknij —> Księgowość komputerowa- Księga handlowa, podstawy 60 godzin

Kliknij —> Księgowość komputerowa- Książka przychodów i rozchodów 60 godz.

Kliknij —> Kadry, płace 120 godzin

Kliknij —> Kierownik działu personalnego i pokrewnych

Kliknij —> Pakiet MS Office lub wybrane moduły

Kliknij —> Podstawy obsługi komputera

Kliknij —> Przeglądanie stron internetowych i komunikacja

Kliknij —> Język angielski dla pracowników administracyjnych, sekretarek i asystentek

Kliknij —> Inne kursy i szkolenia


Kontakt


Informacje i zapisy:

Dział szkoleń:

tel./fax 12- 633 33 77 w. 101 i 105 (tp), e-mail: szkolenia@cti.edu.pl

Marta Zaręba (Plus) 609 280 010, Agata Para (Plus) 665 188 906
telefony do sekretariatu:
(Plus) 516 147 153, (Plus) 783 100 800


Warning: Trying to access array offset on false in /home/cti1/ftp/cti.edu.pl/wp-content/themes/cti/footer.php on line 82