Zarządzanie zasobami ludzkimi

Rozwój zasobów ludzkich

Sukcesy przedsięwzięć zależą szczególnie od naszych działań. Nasze działania zaś, są wynikiem posiadanej wiedzy i umiejętności korzystania z niej. Bardzo wiele zależy jeszcze od współpracy z innymi, od umiejętności doboru członków zespołów i wspólnego twórczego działania. Nasi wykładowcy potrafią diagnozować potrzeby i dobierać rozwiązania.

 


Warning: Trying to access array offset on false in /home/cti1/ftp/cti.edu.pl/wp-content/themes/cti/footer.php on line 82