Kurs: Prowadzenie działalności gospodarczej

W odpowiedzi na zapotrzebowanie, opracowaliśmy specjalny program kursu dla osób, które już rozpoczęły działalność gospodarczą i chcą zdobyć wiedzę z obszarów związanych z prawidłowym funkcjonowaniem.
Znalazła się tutaj tematyka podstawowych zagadnień prawnych, o których osoba prowadząca działalność gospodarczą musi wiedzieć, tematyka przykładowych sposobów prowadzenia księgowości firmy, tematyka kontaktów i rozliczeń z urzędami i ZUS jak również porcja wiedzy na temat komputerowych narzędzi wspomagających procesy zarządzania i bieżącego prowadzenia spraw firmy.

Uczestnictwo w kursie ma celu ogólne zapoznanie się z jednej strony z prawami i obowiązkami wynikającymi z prowadzonej działalności gospodarczej w stosunkach z otoczeniem gospodarczym i Państwem, z drugiej zaś strony pokazujemy możliwe do wyboru sposoby i narzędzia wspomagające procesy zarządzania i rozliczeń. W realizacji założonego celu upatrujemy wzrostu zaufania do podejmowanych przez przedsiębiorcę działań, obniżenia poziomu stresu wynikającego ze zbyt małej  świadomości szans i zagrożeń oraz pozytywnego wpływu na prawidłowy rozwój przedsięwzięcia.

Tematyka realizowana na kursie ma także otwierać uczestnikom kolejne ścieżki zdobywania wiedzy z obszarów, którymi wykażą zainteresowanie. Jesteśmy przygotowani na realizację nowych wyzwań w różnych formach współpracy i dysponujemy odpowiednim potencjałem.

Zapraszamy


Warning: Trying to access array offset on false in /home/cti1/ftp/cti.edu.pl/wp-content/themes/cti/footer.php on line 82