Kurs: Fakturzysta z obsługą programu do fakturowania (40h)

Cel kursu


Zdobycie wiedzy i umiejętności dokumentowania sprzedaży i obrotu towarowego.


Ramowy program kursu


Przedmiot i liczba godzin dydaktycznych (45 minut):

Dokumentacja handlowa i magazynowa – 20 godzin

Program komputerowy do dokumentowania sprzedaży i obrotu towarowego (w tym fakturowania) – 20 godzin

Razem 40 godzin

Cena

Cena zasadnicza 720,00 zł.

Specjalna cena 650,00 zł dla studentów i absolwentów WSEI * oraz ich bliskich
* WSEI – Wyższa Szkoła Ekonomii i Informatyki w Krakowie

Specjalna cena 650,00 zł dla osób zapisujących się na kolejny kurs w CTI oraz ich bliskich.

Specjalna cena 650,00 zł dla bliskich osób uczestniczących w kursie CTI.

Cena obejmuje organizację kursu, przeprowadzenie zajęć, przeprowadzenie egzaminu końcowego (wewnętrznego) i wystawienie dokumentów końcowych.
Warunkiem wydania dokumentów końcowych do rąk uczestnika jest uiszczenie 100 % ceny kursu.

Podane ceny dotyczą udziału osób zapisujących się indywidualnie, bez gwarancji terminu realizacji.
Dla osób kierowanych np. z projektów UE, gdzie istotny jest termin realizacji, kalkulujemy ceny indywidualnie biorąc pod uwagę również potrzebę uzupełniania dokumentacji projektowej itp.

Cena dla grup zorganizowanych – do uzgodnienia

Miejsce


  • Kraków
  • od kwietnia 2020 roku (od czasu wprowadzenia stanu epidemii) prowadzimy kursy w trybie online poprzez aplikację Microsoft Teams w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. Zajęcia odbywają się z wykładowcą w czasie rzeczywistym (na żywo, wg harmonogramu) i obejmują także zajęcia praktyczne z programami komputerowymi. Podczas zajęć uczestnicy i prowadzący są w stałym kontakcie głosowym i mogą udostępniać swoje pulpity a nawet oddawać kontrolę nad komputerem, co jest pomocne szczególnie do nauki obsługi programów komputerowych wchodzących w skład kursu. Programy komputerowe udostępniamy a uczestnicy instalują je na swoich komputerach. W aplikacji MS Teams są też zamieszczane materiały dydaktyczne oraz nagrania video z zajęć, które można oglądać w dowolnym czasie.W cenie kursów udzielamy instruktażu i wsparcia (zdalnego) uczestnikom w przygotowaniu i wdrożeniu do zajęć.


Dokument końcowy


Zaświadczenie o ukończeniu kursu (MEN)

oraz certyfikat CTI
 
Certyfikat CTI z zapisem o pozytywnym wyniku egzaminu jest potwierdzeniem nabycia kompetencji zawodowych z zakresu programu kursu, z obszaru zawodów:

Fakturzystka (w odniesieniu do kodu: 431102) *
Operator wprowadzania danych (w odniesieniu do kodu: 413201) *

* kody zawarte w Klasyfikacji zawodów i specjalności (Rozporządzenie MPiPS z dnia 7 sierpnia 2014 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania)
 

Zapisy


Przyjmujemy zgłoszenia telefoniczne, listowne, e-mailem, można także podejść osobiście, jak wygodniej, zapraszamy!
System zajęć do wyboru: wieczorowy, weekendowy lub dzienny. Rozpoczniemy niezwłocznie po zebraniu grup. Decyduje kolejność zgłoszeń

Najbliższe terminy znajdziesz tutaj –> Najbliższe kursy <–

 


Warning: Trying to access array offset on false in /home/cti1/ftp/cti.edu.pl/wp-content/themes/cti/footer.php on line 82