Kurs: Administrator systemów komputerowych

W zakresie kursu jest przeprowadzenie 80 godzin zajęć lekcyjnych (jedna godzina lekcyjna = 45 minut).

Cel kursu


Nabycie umiejętności w zarządzaniu systemami komputerowymi w firmie lub instytucji.

Cele szczegółowe
W wyniku procesu kształcenia słuchacz powinien umieć:
-zapewnić sprawną pracę systemów komputerowych,
-dobierać i przydzielać sprzęt użytkownikom,
-konserwować i diagnozować sprzęt,
-usuwać awarie,
-instalować i konfigurować system operacyjny i oprogramowanie aplikacyjne oraz tworzyć jego wykaz,
-administrować systemem operacyjnym i oprogramowaniem aplikacyjnym,
-przeprowadzać szkolenia z użytkowania ww. oprogramowania.


Wymagania wstępne


Kandydaci do szkolenia powinni posiadać dobrą znajomość użytkowych programów komputerowych, minimum edytora tekstu i arkusza kalkulacyjnego, gdyż program kursu nie przewiduje nauki programów użytkowych a od osoby kończącej przedmiotowy kurs wymaga się prowadzenia szkoleń zużytkowania zainstalowanego oprogramowania.
Istotne znaczenie ma fakt tzw. obycia z komputerem i znajomości komputerowych narzędzi internetowych, ponieważ jednym z zadań administratora jest zarządzanie sprzętem komputerowym, obejmujące takie czynności jak dobór i przydział sprzętu użytkownikom, konserwacja i diagnostyka sprzętu oraz usuwanie awarii. Zatem administrator musi śledzić na bieżąco zmiany i poznawać nowe rozwiązania. Im lepsze podstawy z zakresu informatyki będzie miał kandydat, tym więcej wyniesie z uczestnictwa w kursie.

Program szczegółowy:


Stanowisko pracy- 2 godziny:

Zasady BHP,
Ergonomia stanowiska pracy
Regulaminy pracy na stanowisku komputerowym.

Zasady korzystania z systemów komputerowych przez użytkowników- 5 godzin:

Tworzenie regulaminu
Prawa i obowiązki użytkowników

Zasady bezpieczeństwa procesu przetwarzania danych-5 godzin:

Formy edycji danych
Rodzaje szyfrowania
Ochrona danych
Zarządzanie sprzętem komputerowym- 15 godzin:
Rodzaje urządzeń komputerowych
Podstawy serwisowania sprzętu
Rodzaje umów udostępniania komputerów pracownikom

Administrowanie systemem operacyjnym i oprogramowaniem aplikacyjnym- 20 godzin:
Rodzaje systemów
Podstawowe oprogramowania
Zasady administracji

Zarządzanie kontami użytkowników- 15 godzin:
Tworzenie kont
Zarządzanie kontami (zmiany haseł, uprawnienia itd.)
Praca z grupami użytkowników

Archiwizowanie danych- 5 godzin:
Rodzaje archiwum
Kompresja plików
Przechowywanie danych

Zapewnianie bezpieczeństwa systemów komputerowych i przetwarzania danych 5 godzin:
Szyfrowanie
Rodzaje zabezpieczeń systemów
Ochrona danych

Organizowanie i kierowanie pracą zespołu administrującego systemami komputerowymi- 3 godziny:
Rola kierownika zespołu
Podstawowe obowiązki zespołu
Przydzielanie i kolejność prac zespołu

Współpraca w zespole administratorów w ramach wykonania zadań zarządzania systemami komputerowymi- 3 godziny:
Systemy wymiany informacji
Procedury zgłaszania usterek
Regulaminy realizowani zleceń

Kontrolowanie pracy własnej oraz pracy zespołu administratorów systemów komputerowych- 2 godziny.

Łącznie- 80 godzin

Nabory do kolejnych kursów


System weekendowy. Trwa nabór do kolejnej edycji. W celu zapisania się na kurs prosimy o przesłanie wypełnionej karty zgłoszenia:

Kliknij —> Karta zgłoszenia na kurs

System dzienny. Trwa nabór do kolejnej edycji. Zajęcia będą się odbywać systemem dziennym- od poniedziałku do piątku w godzinach od 8-mej do 16-tej. W celu zapisania się na kurs prosimy o przesłanie wypełnionej karty zgłoszenia:

Kliknij —> Karta zgłoszenia na kurs

System wieczorowy. Trwa nabór do kolejnej edycji. Zajęcia będą się odbywać w godzinach od 17-tej do 20-tej, dwa lub trzy razy w tygodniu. W celu zapisania się na kurs prosimy o przesłanie wypełnionej karty zgłoszenia:

Kliknij —> Karta zgłoszenia na kurs

Osoby zainteresowane uczestnictwem w w/w szkoleniu prosimy oprzesłanie karty zgłoszenia z powyższych linków. Uwaga: chcąc wysłać kartę e-mailem, należy ją zapisać na dysku komputera i wypełnioną załączyć stamtąd do e-maila. Można też wysyłać kartę faksem lub pocztą polską.

Osoby zainteresowane kursem, które nie chcą jeszcze wysyłać kartyzgłoszenia zachęcamy do polecenia nam informowania o planowanych kolejnych terminach. Chętnie zadzwonimy lub napiszemy. Prosimy w tej sprawie pisać e-maile lub dzwonić.


Cena


grupy z wolnego naboru- 1 100 zł od osoby

grupy zorganizowane- do uzgodnienia

Forma kształcenia


Wykłady, warsztaty, ćwiczenia. Podczas zajęć w pracowniach komputerowych, każdy uczestnik ma do dyspozycji osobne stanowisko komputerowe wyposażone we wszystko co jest niezbędne do realizacji przedmiotu zajęć.

Miejsce


  • Consulting and Training Institute Sp. z o.o. – Kraków ul. Wrocławska 8A i ul. Św Filipa 17.
  • Miejsce wskazane przez uczestników (w przypadku grupy, co najmniej 10-osobowej)

Materiały dydaktyczne


Opracowania CTI: konspekty, prezentacje, ćwiczenia w formie case study.


Warning: Trying to access array offset on false in /home/cti1/ftp/cti.edu.pl/wp-content/themes/cti/footer.php on line 82