Kursy komputerowe z egzaminami ECDL

 

 

Zapraszamy na kursy z egzaminami ECDL.

ECDL są to międzynarodowe certyfikaty umiejętności komputerowych, uznane w większości krajów świata, które na podobieństwo certyfikatów językowych, poświadczają kompetencje do obsługi programów komputerowych. Wiele osób uzyskuje lepsze stanowiska pracy, także za granicą dzięki posiadaniu certyfikatu. Szczycimy się skutecznymi metodami, które pozwalają na szybkie opanowanie praktycznych umiejętności obsługi programów komputerowych i zdanie egzaminów. Potwierdzają to bardzo wysokie wskaźniki zdawalności egzaminów ECDL przez uczestników naszych kursów.

Egzaminy odbywają się w naszym instytucie, dysponujemy certyfikowanymi laboratoriami, w których prowadzimy zajęcia.

Poniżej prezentujemy dwie przykładowe propozycje kursów, ale chętnie przygotujemy dla zainteresowanych programy kursów z inną konfiguracją przedmiotów, które będą się kończyć egzaminami ECDL i wydaniem Certyfikatów ECDL, np.
– Pracownik administracyjno-biurowy z obsługą komputera potwierdzoną egzaminami ECDL i in.


Przykład I kursu:   Kurs komputerowy z egzaminami ECDL BASE (101h)

Kurs jest prowadzony od podstaw i teoretycznie każdy ma możliwość opanować wiedzę wystarczającą do zdania egzaminów niemniej z doświadczenia wiemy, że niektóre osoby nie posiadają predyspozycji do przyswajania tej tematyki. Dotyczy to szczególnie osób, które nie potrafią obsługiwać urządzeń technicznych. Dlatego w pierwszej kolejności na szkolenie należy kierować osoby, które deklarują predyspozycje do obsługi komputera oraz chęć intensywnej nauki i wykorzystywania w przyszłości komputera. Poziom wykształcenia nie ma tutaj istotnego znaczenia, gdyż z tą tematyką radzą sobie już gimnazjaliści.

Zakres przykładowego kursu: 101 godzin lekcyjnych (45 minut) składający się z czterech modułów:

B1 – Podstawy pracy z komputerem – 24 godziny  lekc.

B2 – Podstawy pracy w sieci – 23 godziny  lekc.

B3 – Przetwarzanie tekstów – 24 godziny  lekc.

B4 – Arkusze kalkulacyjne – 30 godzin  lekc.
Cena zasadnicza kursu dla osób dołączających do grupy szkoleniowej wynosi 1200,00 zł od osoby.

Specjalna cena: 1000,00 zł dla studentów i absolwentów WSEI * oraz ich bliskich
* WSEI – Wyższa Szkoła Ekonomii i Informatyki w Krakowie

Specjalna cena: 1000,00 zł dla osób zapisujących się na kolejny kurs w CTIoraz ich bliskich.

Specjalna cena: 1000,00 zł dla bliskich osób uczestniczących w kursie CTI.

Cena dla grup zorganizowanych – do uzgodnienia

Cenę dla osób, których udział w kursie finansowany jest ze środków publicznych ustalamy indywidualnie, uwzględniając koszty związane z wymaganiami projektu i zleceniodawcy.

Po każdym module przeprowadzany jest egzamin ECDL BASE z zakresu tematu modułu a osoby przystępujące do egzaminów wnoszą ponadto opłaty zgodnie z cennikiem ECDL Polska

Załatwiamy wszelkie formalności związane z certyfikatami.

Zapisujemy także na zajęcia indywidualne i w małych grupach – osobom zainteresowanym podamy ceny w rozmowie.

Osoby, które zdadzą wszystkie cztery egzaminy otrzymają Certyfikat ECDL BASE, natomiast osoby, którym nie uda się zdać czterech egzaminów albo nie przystąpią do wszystkich otrzymają Certyfikat ECDL PROFILE.

Przykład II kursu:    Kurs komputerowy z egzaminami ECDL Advanced (110h)

Zakres przykładowego kursu: 110 godzin lekcyjnych (45 minut) składający się z czterech modułów:

A1 – Zaawansowane przetwarzanie tekstów – 30 godzin

A2 – Zaawansowane arkusze kalkulacyjne – 30 godzin

A3 – Zaawansowane użytkowanie baz danych – 30 godzin

A4 – Zaawansowana grafika menedżerska i prezentacyjna – 20 godzin


Cena zasadnicza
kursu dla osób dołączających do grupy szkoleniowej wynosi 1320,00 zł od osoby.

Specjalna cena 1200,00 zł dla studentów i absolwentów WSEI * oraz ich bliskich
* WSEI – Wyższa Szkoła Ekonomii i Informatyki w Krakowie

Specjalna cena 1200,00 zł dla osób zapisujących się na kolejny kurs w CTIoraz ich bliskich.

Specjalna cena 1200,00 zł dla bliskich osób uczestniczących w kursie CTI.

Cena dla grup zorganizowanych – do uzgodnienia

Cenę dla osób, których udział w kursie finansowany jest ze środków publicznych ustalamy indywidualnie, uwzględniając koszty związane z wymaganiami projektu i zleceniodawcy.

Do ceny kursu należy doliczyć koszt egzaminów ECDL Advanced (zgonie z cennikiem ECDL Polska)

Cena obejmuje organizację kursu, przeprowadzenie zajęć, przeprowadzenie egzaminu końcowego (wewnętrznego) i wystawienie dokumentów końcowych.
Warunkiem wydania dokumentów końcowych do rąk uczestnika jest uiszczenie 100 % ceny kursu.

Załatwiamy wszelkie formalności związane z certyfikatami.

Istnieje możliwość wyboru modułów. Osoby zapisujące się na wybrane moduły kursu ECDL Advanced (110h) płacą po 450,00 zł za moduł.

Kolejne edycje – ZAPISY

System zajęć do wyboru: wieczorowy, weekendowy lub dzienny. Rozpoczniemy niezwłocznie po zebraniu grup, decyduje kolejność zgłoszeń.

Przyjmujemy zgłoszenia telefoniczne, listowne, e-mailem, można także podejść osobiście – zapraszamy!

Forma kształcenia

Instruktaż i ćwiczenia. Każdy uczestnik pracuje na oddzielnym stanowisku komputerowym. Podczas szkolenia rozwiązywane będą przykładowe testy i omawiane problemy powstałe podczas ich rozwiązywania. Największą uwagę przywiązujemy do ćwiczeń praktycznych.

Miejsce

  • Kraków
  • od kwietnia 2020 roku (od czasu wprowadzenia stanu epidemii) prowadzimy kursy w trybie online poprzez aplikację Microsoft Teams w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. Zajęcia odbywają się z wykładowcą w czasie rzeczywistym (na żywo, wg harmonogramu) i obejmują także zajęcia praktyczne z programami komputerowymi. Podczas zajęć uczestnicy i prowadzący są w stałym kontakcie głosowym i mogą udostępniać swoje pulpity a nawet oddawać kontrolę nad komputerem, co jest pomocne szczególnie do nauki obsługi programów komputerowych wchodzących w skład kursu. Programy komputerowe udostępniamy a uczestnicy instalują je na swoich komputerach. W aplikacji MS Teams są też zamieszczane materiały dydaktyczne oraz nagrania video z zajęć, które można oglądać w dowolnym czasie.W cenie kursów udzielamy instruktażu i wsparcia (zdalnego) uczestnikom w przygotowaniu i wdrożeniu do zajęć.

Materiały dydaktyczne

Materiały autorskie CTI: konspekty, prezentacje, ćwiczenia, testy.

Kontakt

Informacje i zapisy:

tel./fax 12 633 33 77, e-mail: szkolenia@cti.edu.pl
tel. kom. 783 100 800

Linki i pliki do ściągnięcia

Lista certyfikatów ECDL


Warning: Trying to access array offset on false in /home/cti1/ftp/cti.edu.pl/wp-content/themes/cti/footer.php on line 82