Szkolenie komputerowe: MS Access – bazy danych

Zapraszamy na bezstresowe szkolenie komputerowe z baz danych na podstawie programu MS Access. Celem szkolenia jest nabycie umiejętnościobsługi programu, ponadto zainteresowani uczestnicy mogą przystąpić na koniec szkolenia do egzaminu ECDL w celu zewnętrznego potwierdzenia nabytych umiejętności.

ECDL są to międzynarodowe certyfikaty umiejętności komputerowych, uznane w większości krajów świata, które na podobieństwo certyfikatów językowych, poświadczają kompetencje do obsługi programów komputerowych. Wiele osób uzyskuje lepsze stanowiska pracy, także za granicą dzięki posiadaniu certyfikatu. Szczycimy się skutecznymi metodami, które pozwalają na szybkie opanowanie praktycznych umiejętności obsługi programów komputerowych i zdanie egzaminów. Potwierdzają to bardzo wysokie wskaźniki zdawalności egzaminów ECDL przez uczestników naszych kursów.

Egzaminy odbywają się w naszym instytucie, dysponujemy certyfikowanymi laboratoriami, w których prowadzimy zajęcia.
Ramowy plan nauczania

Bazy danych MS Access – 20 godzin lekcyjnych (po 45 minut)

Omówienie istoty baz danych, praca z oprogramowaniem bazodanowym
Omówienie podstawowych funkcji, pomoc programu
Tworzenie prostej bazy danych oraz praca z już istniejącymi bazami
Sposoby tworzenia tabel z danymi, wprowadzanie danych, relacje
Sposoby tworzenia i edytowania formularzy
Wybieranie informacji z bazy, generowanie raportów, kwerendy
Ustawienia drukowania, drukowanie tabel, formularzy i raportów
Powtórzenie wiadomości, testy przykładowe

 

Dokumenty końcowe

Zaświadczenie o ukończeniu kursu (MEN)
oraz certyfikat CTI

Przygotowujemy także do egzaminu ECDL

ECDL są to międzynarodowe certyfikaty umiejętności komputerowych, uznane w większości krajów świata, które na podobieństwo certyfikatów językowych, poświadczają kompetencje do obsługi programów komputerowych. Wiele osób uzyskuje lepsze stanowiska pracy, także za granicą dzięki posiadaniu certyfikatu. Szczycimy się skutecznymi metodami, które pozwalają na szybkie opanowanie praktycznych umiejętności obsługi programów komputerowych i zdanie egzaminów. Potwierdzają to bardzo wysokie wskaźniki zdawalności egzaminów ECDL przez uczestników naszych kursów.

Cena

Cena zasadnicza 350,00 zł.

Specjalna cena 300,00 zł dla studentów i absolwentów WSEI * oraz ich bliskich
* WSEI – Wyższa Szkoła Ekonomii i Informatyki w Krakowie

Specjalna cena 300,00 zł dla osób zapisujących się na kolejny kurs w CTIoraz ich bliskich.

Specjalna cena 300,00 zł dla bliskich osób uczestniczących w kursie CTI.

Cena dla grup zorganizowanych – do uzgodnienia

Cenę dla osób, których udział w kursie finansowany jest ze środków publicznych ustalamy indywidualnie, uwzględniając koszty związane z wymaganiami projektu i zleceniodawcy

Dlaczego u nas

Dbamy o taki przekaz informacji aby każdy miał szansę nauczyć się obsługi programu. Nasi instruktorzy są lubiani i uzyskują wysokie oceny w ankietach.


Forma kształcenia

Instruktaż i ćwiczenia.
Każdy uczestnik pracuje na oddzielnym stanowisku komputerowym.
Podczas szkolenia rozwiązywane będą przykładowe testy i omawiane problemy powstałe podczas ich rozwiązywania. Największą uwagę przywiązujemy do ćwiczeń.

Miejsce

  • CTI sp. z o.o. – Kraków ul. św. Filipa 17 lub
  • miejsce wskazane przez uczestników (w przypadku grupy, co najmniej 10-osobowej)

Kolejne edycje z otwartym naborem

Najbliższe (zaplanowane) terminy znajdziesz tutaj –> Najbliższe kursy <–

S
ystem zajęć do wyboru: wieczorowy, weekendowy lub dzienny.Rozpoczniemy niezwłocznie po zebraniu grup. Decyduje kolejność zgłoszeń

 

Zapisy

Przyjmujemy zgłoszenia telefoniczne, listowne, e-mailem, można także podejść osobiście, jak wygodniej zapraszamy!


Materiały dydaktyczne

Skrypty, prezentacje, ćwiczenia.


Warning: Trying to access array offset on false in /home/cti1/ftp/cti.edu.pl/wp-content/themes/cti/footer.php on line 82