Kurs: Sprzedawca z obsługą kas fiskalnych i programu do fakturowania (88h)

Cel kursu


Nabycie wiedzy i umiejętności wymaganych na stanowisku sprzedawcy z wykorzystaniem urządzeń komputerowych i kas fiskalnych

Oczekiwane rezultaty:
– nabycie wiedzy z zakresu przepisów prawnych związanych z zawodem sprzedawcy
– nabycie wiedzy z zakresu podstaw towaroznawstwa handlowego
– nabycie umiejętności wypełniania dokumentacji handlowej na blankietach
– nabycie umiejętności sprzedaży przy użyciu kas fiskalnych
– nabycie umiejętności obsługi programu komputerowego stosowanego w obrocie handlowym
– nabycie umiejętności obsługiwania klienta z wykorzystaniem aktywnych metod sprzedaży i wiedzy z podstaw marketingu

 

Wymagania wstępne


Kurs adresowany jest do osób, z co najmniej podstawowym lub gimnazjalnym wykształceniem. 
Wymagania od uczestników w zakresie zdrowotnym nie różnią się od wymagań potrzebnych do nauki w szkole uczącej zawodu w analogicznych lub zbliżonych kierunkach.

Wskazane  jest  podstawowe doświadczenie w posługiwaniu się komputerem. Bez tego doświadczenia można nie nadążać na zajęciach z komputerami.

Osoby pragnące nabyć lub udoskonalić swoje umiejętności posługiwania się komputerem zapraszamy na zajęcia z podstaw obsługi komputera.

 

Perspektywy zatrudnienia


Rozwijająca się w ostatnich latach sieć placówek sprzedaży detalicznej oraz ostra konkurencja między nimi w walce o klienta wymaga od pracowników odpowiednich kwalifikacji zawodowych (fakturowanie, raporty kasowe i dzienne, organizacja stanowiska itp).
Coraz bardziej powszechna fiskalizacja sprzedaży wymaga także umiejętności posługiwania się kasami fiskalnymi.
Stąd dobrze i nowocześnie wykształcony pracownik, potrafiący zaprezentować swoje predyspozycje do wykonywania zadań w wyuczonym zakresie, znajdzie zatrudnienie głównie w handlu i usługach.
 
 
Ramowy program kursu

Przedmiot i liczba godzin dydaktycznych (45 minut):

Przepisy prawne związane z zawodem sprzedawcy – 8 godz.
Elementy towaroznawstwa handlowego – 8 godz.
Dokumentacja handlowa i magazynowa – 20 godz.
Zasady BHP w jednostce handlowej, organizacja zapotrzebowania i przyjmowania dostaw towarów – 8 godz.
Obsługa kas fiskalnych i terminala płatniczego – 8 godz.
Zastosowanie programu komputerowego w obsłudze transakcji handlowych – 28 godz.
Marketing, sprzedaż i obsługa klienta – 8 godz.

Razem 88 godzin

 

Cena

Cena zasadnicza 880,00 zł.

Specjalna cena 800,00 zł dla studentów i absolwentów WSEI * oraz ich bliskich
* WSEI – Wyższa Szkoła Ekonomii i Informatyki w Krakowie

Specjalna cena 800,00 zł dla osób zapisujących się na kolejny kurs w CTI oraz ich bliskich.

Specjalna cena 800,00 zł dla bliskich osób uczestniczących w kursie CTI.

Cena dla grup zorganizowanych – do uzgodnienia

Cenę dla osób, których udział w kursie finansowany jest ze środków publicznych ustalamy indywidualnie, uwzględniając koszty związane z wymaganiami projektu i zleceniodawcy

Istnieje możliwość wykupienia wybranych zajęć.

 

Dokumenty końcowe


Zaświadczenie o ukończeniu kursu (MEN)
oraz certyfikat CTI
 
Certyfikat CTI z zapisem o pozytywnym wyniku egzaminu jest potwierdzeniem nabycia kompetencji zawodowych z zakresu programu kursu, z obszaru zawodów:

Specjalista do spraw sprzedaży (w odniesieniu do kodu: 243305) *
Sprzedawca (w odniesieniu do kodu: 522301) *
Kasjer handlowy (w odniesieniu do kodu: 523002) *
Fakturzystka (w odniesieniu do kodu: 431102) *
Operator wprowadzania danych (w odniesieniu do kodu: 413201) *

* kody zawarte w Klasyfikacji zawodów i specjalności (Rozporządzenie MPiPS z dnia 7 sierpnia 2014 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania)

Zapisy


Przyjmujemy zgłoszenia telefoniczne, listowne, e-mailem, można także podejść osobiście, jak wygodniej, zapraszamy!
System zajęć do wyboru: wieczorowy, weekendowy lub dzienny. Rozpoczniemy niezwłocznie po zebraniu grup. Decyduje kolejność zgłoszeń

Najbliższe terminy znajdziesz tutaj –> Najbliższe kursy <–

 

Miejsce


  • CTI sp. z o.o. – Kraków ul. św. Filipa 17 lub
  • miejsce wskazane przez uczestników (w przypadku grupy, co najmniej 10-osobowej)


Materiały dydaktyczne


 Zbiór zagadnień CTI

Warning: Trying to access array offset on false in /home/cti1/ftp/cti.edu.pl/wp-content/themes/cti/footer.php on line 82