Kurs: Sprzedawca-handlowiec z obsługą kas fiskalnych i komputera (118h)


Cel kursu


przygotowanie uczestników do pracy w charakterze: sprzedawców, kasjerów, fakturzystów przy użyciu urządzeń komputerowych i kas fiskalnych.

Cele szczegółowe:

– nabycie umiejętności prowadzenia skutecznej sprzedaży, w tym: prezentacji i autoprezentacji, kultury obsługi i pozyskania klienta
– nabycie wiedzy z zakresu przepisów prawnych w obrębie zawodu sprzedawcy
– nabycie wiedzy z zakresu podstaw towaroznawstwa handlowego
– nabycie umiejętności wypełniania dokumentacji handlowej
– nabycie umiejętności obsługi kas fiskalnych
– nabycie umiejętności obsługi programów komputerowych stosowanych w transakcjach handlowych


Perspektywy zatrudnienia

Rozwijająca się w ostatnich latach sieć placówek sprzedaży detalicznej oraz ostra konkurencja między nimi w walce o klienta wymaga od pracowników odpowiednich umiejętności i kwalifikacji zawodowych wpływających na tworzenie przewagi konkurencyjnej.
Coraz bardziej powszechna fiskalizacja sprzedaży wymaga także umiejętności posługiwania się kasami fiskalnymi i urządzeniami komputerowymi wykorzystującymi oprogramowanie wspierające sprzedaż i organizację gospodarki zapasami.
Stąd dobrze i nowocześnie wykształcony pracownik, potrafiący zaprezentować swoje predyspozycje do wykonywania zadań w wyuczonym zakresie, znajdzie zatrudnienie głównie w handlu i usługach.

Uzyskane kwalifikacje


Przygotowanie i prezentowanie oferty.
Informowanie nabywcy o walorach sprzedawanych produktów, pomoc nabywcy przy wyborze produktu. Informowanie o warunkach sprzedaży (stosowane upusty).
Zawieranie transakcji sprzedaży, inkasowanie za pomocą kasy fiskalnej należności od klientów w wysokości wyszczególnionej w dowodach sprzedaży. Przyjmowanie należności od klientów w formie gotówki, wydawanie reszty. Przyjmowanie należności w formie czeku, karty kredytowej, bonu towarowego.

Sporządzanie faktur za towary i innych dokumentów handlowych na blankietach jak również przy użyciu urządzeń komputerowych.

 
Załatwianie reklamacji zakupionych towarów.

Sprawdzanie towarów pod względem ilościowym i jakościowym itp.

Ramowy program kursu

Przedmiot i liczba godzin dydaktycznych (45 minut):
 • Przepisy związane z zawodem sprzedawcy – rozwiązywanie prostych kazusów dotyczących pracy handlowca, opartych o często występujące w zawodzie sytuacje problematyczne – 6 godz.
 • Towaroznawstwo handlowe, prezentacja produktu – 6 godz.
 • Negocjacje, techniki wpływania na konsumenta, reklama i marketing – z wykorzystaniem filmów instruktażowych i odgrywania scenek – 8 godz.
 • Typy konsumentów i techniki sprzedaży dostosowane do klienta, budowanie dobrego kontaktu z klientem – z wykorzystaniem filmów instruktażowych i odgrywaniem scenek – 8 godz.
 • Dokumentacja handlowa i magazynowa – z pracą na wzorach dokumentów, uzupełnianie ich, prezentacja obiegu dokumentów     – 6 godz.
 • Rozliczanie i dokumentacja finansowa – z pracą na wzorach dokumentów, uzupełnianiem ich i prezentacją obiegu dokumentacji – 6 godz.
 • Wystawianie rachunków i faktur, podatki w handlu: kto to robi, kiedy i w jakim celu. Korekta faktury, umiejętność czytania faktur. Zajęcia z wykorzystaniem komputera – 8 godz.
 • Etyka zawodu sprzedawcy – 2 godz.
 • Kultura obsługi klienta, wygląd osobisty i zachowanie, savoir vivre sprzedawcy – z wykorzystaniem filmów instruktażowych i odgrywania scenek – 8 godz.
 • Obsługa kas fiskalnych – 15 godz.
 • Komputerowe programy do fakturowania i obsługi magazynu, w tym obsługi komputera dla handlowców (program Excel, Internet, sprzedaż i komunikacja z klientem przez Internet, poczta e-mail, obsługa sklepu internetowego, e-płatność) – 45 godz.
Razem 118 godzin
 
Treści programowe

Cena

Osoby z wolnego naboru – 1 200zł

zniżki! Specjalna cena wakacyjna – tylko 840zł ! Promocja obowiązuje do 15 sierpnia 2012 roku.

Zniżki! Specjalna cena dla słuchaczy Prywatnej Policealnej Szkoły nr 32 w Krakowie oraz dla studentów Wyższej Szkoły Ekonomii i Informatyki w Krakowie jak również dla osób zapisujących się na kolejny kurs w CTI – o 200zł taniej.

grupy zorganizowane
– do uzgodnienia

 

Dokument końcowy


Zaświadczenie o ukończeniu kursu (MEN).

Osoby chętne mogą przystąpić do egzaminu przeprowadzanego wg zasad określonych w Rozporządzeniu Ministra Edukacji i Nauki z dnia 3. lutego 2006r. w sprawie uzyskiwania i uzupełniania przez osoby dorosłe wiedzy ogólnej, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych (par. 7. Dz. U. Nr 31/2006 poz. 216) i po uzyskaniu pozytywnej oceny uzyskać zaświadczenie potwierdzające posiadanie kwalifikacji w obrębie zawodu: sprzedawca.

Kolejne edycje z otwartym naborem


 

 

 

 

Najbliższe terminy znajdziesz tutaj –> Najbliższe szkolenia <–

S
ystem zajęć do wyboru: wieczorowy, weekendowy lub dzienny. Rozpoczniemy niezwłocznie po zebraniu grup. Decyduje kolejność zgłoszeń

Zapisy


Przyjmujemy zgłoszenia telefoniczne, listowne, e-mailem, można także podejść osobiście, jak wygodniej zapraszamy!

Miejsce


 • Consulting and Training Institute Sp. z o.o. – Kraków ul. Wrocławska 8A lub ul. Św Filipa 17.
 • Miejsce wskazane przez uczestników (w przypadku grupy, co najmniej 10-osobowej)

Materiały dydaktyczne


Zbiór zagadnień CTI 


Warning: Trying to access array offset on false in /home/cti1/ftp/cti.edu.pl/wp-content/themes/cti/footer.php on line 82