Kadry i płace

Rozwój zasobów ludzkich

Sukcesy przedsięwzięć zależą szczególnie od naszych działań. Nasze działania zaś, są wynikiem posiadanej wiedzy i umiejętności korzystania z niej. Bardzo wiele zależy jeszcze od współpracy z innymi, od umiejętności doboru członków zespołów i wspólnego twórczego działania. 

Poniżej zamieściliśmy linki do kursów i szkoleń z tematyki: Kadry i płace

Kadry i płace (120h)

Kadry i płace – certyfikowany specjalista (120h)

Kadry i płace komputerowe z egzaminem ECDL Profile (156h)

Pracownik administracyjno-biurowy ze specjalizacją kadry i płace (152h)

Sekretarka-asystentka ze specjalizacją kadry i płace (176h)

Kurs: Kadry, Prawo pracy, aktualne regulacje kodeksowe_36h

Kurs: Elementy prawa pracy, aktualne regulacje kodeksowe 16h

Kurs: Kadry, rekrutacja i ocena pracowników w oparciu o kompetencje_70h

Kurs: Rekrutacja i ocena pracowników w oparciu o kompetencje_34h


Warning: Trying to access array offset on false in /home/cti1/ftp/cti.edu.pl/wp-content/themes/cti/footer.php on line 82