Kurs: Księgowość komputerowa kompleksowo 200 godz. (KPiR + KH)

 


Szanowni Państwo,

uwzględniając zapotrzebowanie rynku pracy oraz odpowiadając na oczekiwania zgłaszane przez uczestników realizowanych u nas kursów księgowości komputerowej, opracowaliśmy kompleksowy program kursu przygotowującego do pracy w księgowości KSIĘGOWY SAMODZIELNY.

Kurs składa się z trzech modułów:

Moduł I: Podatkowa księga przychodów i rozchodów- 60 godzin
Moduł II: Księga handlowa (podstawy) – 60 godzin
Moduł III: Księga handlowa (poziom zaawansowany)– 80 godzin

Można także zapisać się na wybrane moduły.

Cel kursu


Moduł I: zdobycie wiedzy teoretycznej z zakresu podatków i rachunkowości, oraz podstaw praktycznych umiejętności prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów (książka przychodów i rozchodów) z zastosowaniem komputera na przykładzie popularnych programów komputerowych, głównie Symfonia lub Optima.

Moduł II:
zdobycie wiedzy teoretycznej z zakresu podatków i rachunkowości, oraz podstaw praktycznych umiejętności rejestrowania operacji gospodarczych w księdze handlowej z zastosowaniem komputera na przykładzie popularnych programów komputerowych, głównie Symfonia lub Optima.

Moduł III: nabycie umiejętności samodzielnej pracy w księgowaniu komputerowym w księdze handlowej, przy pełnej księgowości, na przykładzie popularnych programów komputerowych, głównie Symfonia lub Optima.
Program modułu III, to praktyczne rozszerzenie tematyki prowadzonej na poprzednim etapie nauczania, ale z akcentem położonym na studium przypadków (case study) w postaci ćwiczeń w samodzielnym dekretowaniu dokumentów w konsultacji z prowadzącym.

Wymagania wstępne


Kurs adresowany jest do osób, z co najmniej podstawowym lub gimnazjalnym wykształceniem, przy czym profil wykształcenia nie ma znaczenia w opanowaniu wiedzy objętej programem kursu. Istotna jest umiejętność analitycznego myślenia oraz predyspozycje do działania na liczbach. Ponadto kandydaci do szkolenia powinni posiadać podstawowe doświadczenie w posługiwaniu się komputerem, gdyż bez tego mogą nie nadążać na zajęciach praktycznych. Osoby pragnące nabyć lub udoskonalić swoje umiejętności posługiwania się komputerem zapraszamy na zajęcia z podstaw obsługi komputera. Brak doświadczenia w posługiwaniu się komputerem nie dyskwalifikuje kandydata do udziału w kursie, lecz może ograniczyć ilość zdobytych umiejętności.

 

Ramowy program kursu


Moduł I

Podatkowa księga przychodów i rozchodów – 60 godzin

 

 

 • Uproszczone formy ewidencji podatkowej małych firm
 • Idea podatku od wartości dodanej (VAT)
 • Ubezpieczenia społeczne oraz obowiązki pracodawcy i płatnika wobec ZUS
 • Wynagrodzenia, formy zatrudniania pracowników, rozliczenia
 • Komputerowa podatkowa księga przychodów i rozchodów

 

 

 

 

 

Moduł II

 

Księga handlowa (podstawy) – 60 godzin

 

 

 

 

 • Klasyfikacja i charakterystyka składników majątku i źródeł ich finansowania
 • Bilans
 • Operacje gospodarcze
 • Konto księgowe
 • Zestawianie obrotów i sald jako narzędzie sprawdzania poprawności księgowań (zasady funkcjonowania i sporządzania)
 • Podatek VAT
 • Konta wynikowe
 • Kategorie przychodów i kosztów
 • Koszty wg zespołu 4
 • Koszty wg zespołu 5
 • Obsługa specjalistycznych programów komputerowych
 • Program komputerowy Płatnik jako system komunikacji z ZUS

 

 

 

 

 

Moduł III

 

Księga handlowa (poziom zaawansowany) – 80 godzin

 

 

 • Dokumentacja rozliczeń bezgotówkowych
 • Dokumentacja rozliczeń gotówkowych
 • Ewidencja środków pieniężnych.
 • Krótkoterminowe aktywa finansowe i długoterminowe aktywa finansowe
 • Obrót materiałowy
 • Obrót towarowy
 • Kalkulacja
 • Obrót wyrobami gotowymi
 • Środki trwałe
 • Kapitały
 • Inwentaryzacja
 • Międzyokresowe rozliczenie kosztów
 • Rozrachunki z tytułu podatków
 • Zamknięcie ksiąg rachunkowych, ustalenie wyniku finansowego
 • Sprawozdania finansowe
 • Komputerowa księga handlowa (kontynuacja modułu II)

 

 

 

 

 

Jedna godzina dydaktyczna = 45 minut

 

Program szczegółowy znajduje się niżej w plikach przypisanych do odpowiednich edycji.Warning: Trying to access array offset on false in /home/cti1/ftp/cti.edu.pl/wp-content/themes/cti/footer.php on line 82