Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Prowadzimy badania, z których wynika, żeAbsolwenci kursów prowadzonych przez Consulting and Training Institutecieszą się dobrą opinią wśród pracodawców.

Cel:


Przygotowany przez nas program zakłada wyposażenie w wiedzę, umiejętności, które pozwolą na opracowywanie projektów i wniosków w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Nabyte umiejętności:


1. Nabycie wiedzy o priorytetach i działaniach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
2. Identyfikacja projektów możliwych do realizacji w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
3. Nabycie wiedzy o strukturze budowy projektu „ miękkiego ”
4. poznanie zasad przygotowania prawidłowego i wniosku o finansowanie w ramach PO Kapitał Ludzki
5. Nabycie praktycznych umiejętności budowania wniosku,
6. Poznanie procedury aplikowania o środki i wyboru projektów „ miękkich ” ( systemowych i konkursowych )
7. Poznanie obowiązków Projektodawców i Beneficjentów wynikających z realizacji projektu
8. Uzyskanie certyfikatu CTI potwierdzającego zdobyte umiejętności

 

Plan ramowy:


 1. Ogólne zasady przygotowania i zarządzania projektem finansowanym z Europejskiego Funduszu Społecznego
 2. Program Operacyjny Kapitał Ludzki
 3. Budżet projektu „ miękkiego ” oraz zasady wdrażania funduszy ( kwalifikowalność kosztów )

Szczegółowy program kursu:


I. Ogólne zasady przygotowania i zarządzania projektem finansowanym z Europejskiego Funduszu Społecznego

 1. Planowanie projektu
  • Charakterystyka projektu
  • Czynniki wpływające na proces projektowania, badanie potrzeb, określenie celów, planowanie rezultatów oraz działań w projekcie
  • Cykl życia produktu
  • Budżetowanie
  • Dokumenty programowe, zasady tworzenia planów strategicznych i działań
  • Matryca logiczna projektu
  • Zasady budowania projektu, przygotowanie do wypełnienia wniosku, błędy w aplikacjach na przykładzie programów wspólnotowych
 2. Zarządzanie projektem
  • Cele i metody zarządzania projektami
  • Etapy zarządzania
  • Struktura zarządzania projektem
  • Zarządzanie cyklem projektu
  • Administracja projektu
  • Raportowanie w projekcie
  • Narzędzia stosowane w zarządzaniu projektem
 3. Warsztaty – opracowywanie matrycy logicznej oraz planowanie projektu w programie Product Based Planner 2.3. ( Wykres Gantta ) – praca na komputerach lub laptopach
 4. Ocena powstałych prac oraz konsultacje indywidualne

II. Program Operacyjny Kapitał Ludzki

 1. Projekty finansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego
 2. Szczegółowy opis priorytetów Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
 3. Zapisu Uszczegółowienia Programu Kapitał Ludzki
 4. Omówienie formularza wniosku w ramach EFS 2007 – 2013
 5. Przykłady dobrych praktyk w ramach EFS – u
 6. Warsztaty – opracowanie zakresu projektu w ramach PO Kapitał Ludzki
 7. Konsultacje indywidualne

III. Budżet projektu „ miękkiego ” oraz zasady wdrażania funduszy (kwalifikowalność kosztów)

 1. Założenia konstruowania budżetu projektu w ramach PO Kapitał Ludzki
  • Przychody i koszty, wpływy i wydatki w budżecie
  • Źródła finansowania przedsięwzięcia społecznego oraz analiza przepływu wydatków pieniężnych
 2. Biznes plan przedsięwzięć „ miękkich ”
  • Zakres i struktura biznesplanu
  • Biznes planu dla mikroprzedsiębiorstw na przykładzie projektów realizowanych w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
  • Przykłady dobrych praktyk
 3. Kwalifikowalność kosztów w PO Kapitał Ludzki
  • Wytyczne Ministerstwa Rozwoju Regionalnego nt. kwalifikowalności kosztów
  • Koszty kwalifikowane w Programie Operacyjnym Kapitał Ludzki
  • Finansowanie krzyżowe ( cross financing )
 4. Warsztaty – opracowanie budżetu kosztów ze wskazaniem kosztów kwalifikowanych do wniosku finansowanego z PO Kapitał Ludzki ( m. in. praca na komputerach lub laptopach w programie EXCEL )

Forma kształcenia:


Wykłady, warsztaty, ćwiczenia.

Cena:


500 zł. brutto
450 zł. brutto – cena dla słuchaczy Grupy Edukacyjnej CTI
Każda następna osoba z firmy otrzymuje rabat 10 %.

Miejsce:


 • Consulting and Training Institute Sp. z o.o. – Kraków ul. Wrocławska 8A
 • Miejsce wskazane przez uczestników (w przypadku grupy, co najmniej 10-osobowej)

Materiały dydaktyczne:


Materiały własne: konspekty, prezentacje, ćwiczenia w formie case study.


Kontakt:


Informacje i zapisy:
mgr Joanna Stępień
tel.: 012 633 33 77 wew.105, tel. kom. 886 214 115
e-mail: cti@cti.edu.pl, skype: studium_32, GG 10981253


Plik do ściągnięcia i druku:Warning: Trying to access array offset on false in /home/cti1/ftp/cti.edu.pl/wp-content/themes/cti/footer.php on line 82