Kurs komputerowy – pakiet MS Office 96h

Zapraszamy na bezstresowy kurs nauki obsługi programów komputerowych. Zajęcia prowadzą doświadczeni, cierpliwi i życzliwi instruktorzy. Zadowolenie uczestników naszych kursów potwierdzają wysokie oceny w ankietach i referencjach.

Cel kursu

Nabycie umiejętności obsługi programów komputerowych z pakietu MS Office wykorzystywanych w pracach biurowych i w biznesie.

Wymagania wstępneZnajomość podstaw obsługi komputera, (mamy takie szkolenie, kliknij —>Podstawy obsługi komputera.

Poziom wykształcenia nie ma tutaj istotnego znaczenia, gdyż z tą tematyką radzą sobie już gimnazjaliści. Wystarczą chęci i stan zdrowia pozwalający na pracę przy komputerze – zapraszamy.


Ramowy program kursu

  1. MS Word- przetwarzanie tekstów- 16 godzin
  2. MS Excel- arkusze kalkulacyjne- 20 godzin
  3. MS PowerPoint- grafika menedżerska i prezentacyjna- 20 godzin
  4. MS Access- bazy danych- 20 godzin
  5. Przeglądanie stron internetowych i komunikacja- 20 godzin

Łącznie 96 godzin
Istnieje możliwość wyboru modułów kursu.

Szczegółowy program kursu


Przetwarzanie tekstów MS Word – 16 godzin
Praca z edytorem tekstu, podstawowe operacje, pomoc programu
Ustawienia dokumentu, zapisywanie efektów pracy
Formatowanie tekstu, ustawienia akapitów, style
Tworzenie i edycja tabel
Wstawianie i edycja obiektów graficznych
Przygotowanie i wykorzystanie korespondencji seryjnej
Drukowanie dokumentów
Powtórzenie wiadomości, testy przykładowe

Arkusze kalkulacyjne MS Excel – 20 godzin

Praca z arkuszem kalkulacyjnym, omówienie podstawowych operacji, pomoc programu

Wprowadzanie danych, zapisywanie efektów pracy, formaty plików

Formatowanie zawartości i wyglądu komórek, wierszy i kolumn
Formuły i funkcje arkusza kalkulacyjnego

Sortowanie, filtrowanie danych

Sposoby zabezpieczania danych

Tworzenie wykresów, diagramów i ich prezentacja

Ustawienia skoroszytu, arkusza i przygotowanie do drukowania

Powtórzenie wiadomości, testy przykładowe

Grafika menedżerska i prezentacyjna MS PowerPoint – 20 godzin
Praca z programem do przygotowania prezentacji, dobre praktyki przy tworzeniu prezentacji
Omówienie podstawowych funkcji, pomoc programu
Tworzenie prezentacji – układy slajdów, ustawienia tła, szablony projektów
Przygotowanie i formatowanie tekstów, wzorzec slajdów
Wykorzystanie grafiki – obrazy, autokształty, wykresy i diagramy
Przejścia slajdów, animacje niestandardowe, chronometraż
Przygotowanie pokazu slajdów, omówienie trybu prezentacji
Ustawienia wydruku, tworzenie notatek do prezentacji
Powtórzenie wiadomości, testy przykładowe

 

Bazy danych MS Access – 20 godzin

Omówienie istoty baz danych, praca z oprogramowaniem bazodanowym
Omówienie podstawowych funkcji, pomoc programu
Tworzenie prostej bazy danych oraz praca z już istniejącymi bazami
Sposoby tworzenia tabel z danymi, wprowadzanie danych, relacje
Sposoby tworzenia i edytowania formularzy
Wybieranie informacji z bazy, generowanie raportów, kwerendy
Ustawienia drukowania, drukowanie tabel, formularzy i raportów
Powtórzenie wiadomości, testy przykładowe

 

Przeglądanie stron internetowych i komunikacja – 20 godzin
Podstawowe pojęcia związane z Internetem, budowa i działanie sieci komputerowych
Rodzaje i zasady korzystania z zasobów sieciowych
Praca z przeglądarka internetową, omówienie podstawowych funkcji, pomoc programu, drukowanie
Możliwości i sposoby wykorzystania zasobów Internetu
Wyszukiwanie i gromadzenie informacji
Bezpieczne korzystanie z sieci, zagrożenia ze strony Internetu
Rodzaje i sposoby komunikacji w sieci, wykorzystywane oprogramowanie
Poczta elektroniczna i jej zastosowania, netykieta
Sposoby dostępu do poczty elektronicznej, bezpieczeństwo poczty elektronicznej
Tworzenie, wysyłanie i odbieranie wiadomości, korzystanie z załączników, drukowanie wiadomości
Powtórzenie wiadomości, testy przykładowe
Cena

Systemem wieczorowym i dziennym po 1 000,00 zł od uczestnika

Systemem weekendowym po 1 100,00 zł od uczestnika

Uwaga: Istnieje możliwość wyboru modułów kursu.

Osoby zgłaszające się na wybrane moduły kursu płacą po 350,00 zł za każdy moduł.

Grupy zorganizowane – do uzgodnienia

Zniżki! Specjalna cena dla studentów Wyższej Szkoły Ekonomii i Informatyki w Krakowie, jak również dla osób, które uczestniczą w kolejnym kursie CTI odpowiednio po 200,0 zł taniej w przypadku wyboru całego kursu!

Dokument końcowy

Zaświadczenie o ukończeniu kursu (MEN)
oraz certyfikat CTI

Ponadto zainteresowani mogą przystąpić do egzaminu ECDL w celu zewnętrznego potwierdzenia nabytych umiejętności.

Egzaminy odbywają się w naszym instytucie, dysponujemy certyfikowanymi laboratoriami, w których prowadzimy zajęcia.

ECDL są to międzynarodowe certyfikaty umiejętności komputerowych, uznane w większości krajów świata, które na podobieństwo certyfikatów językowych, poświadczają kompetencje do obsługi programów komputerowych. Wiele osób uzyskuje lepsze stanowiska pracy, także za granicą dzięki posiadaniu certyfikatu. Szczycimy się skutecznymi metodami, które pozwalają na szybkie opanowanie praktycznych umiejętności obsługi programów komputerowych i zdanie egzaminów. Potwierdzają to bardzo wysokie wskaźniki zdawalności egzaminów ECDL przez uczestników naszych kursów.

Kolejne edycje kursów- ZAPISY

System zajęć do wyboru: wieczorowy, weekendowy lub dzienny.Rozpoczniemy niezwłocznie po zebraniu grup, decyduje kolejność zgłoszeń.

Przyjmujemy zgłoszenia telefoniczne, listowne, e-mailem, można także podejść osobiście – zapraszamy

Dlaczego u nas

Dbamy o taki przekaz informacji aby każdy miał szansę nauczyć się obsługi komputera. Nasi instruktorzy są lubiani i uzyskują wysokie oceny w ankietach wypełnianych przez uczestników kursów.


Forma kształcenia

Instruktaż i ćwiczenia praktyczne. Każdy uczestnik pracuje na oddzielnym stanowisku komputerowym. Podczas szkolenia rozwiązywane będą przykładowe testy i omawiane problemy powstałe podczas ich rozwiązywania.

Miejsce

  • CTI sp. z o.o. – Kraków ul. św. Filipa 17 lub
  • miejsce wskazane przez uczestników (w przypadku grupy, co najmniej 10-osobowej)

Materiały dydaktyczne

Materiały autorskie CTI: prezentacje, ćwiczenia, testy.


Warning: Trying to access array offset on false in /home/cti1/ftp/cti.edu.pl/wp-content/themes/cti/footer.php on line 82