Kurs komputerowy od podstaw z pakietem MS Office 116h

Zapraszamy na bezstresowy kurs nauki obsługi komputera. Zajęcia prowadzą doświadczeni, cierpliwi i życzliwi nauczyciele i instruktorzy. Szczycimy się bardzo wysokimi ocenami w ankietach, które wystawiają nasi absolwenci.

Cel kursu

Poznanie zasad funkcjonowania komputera i opanowanie umiejętności  niezbędnych do obsługi popularnych programów komputerowych.

Kurs jest prowadzony od podstaw.

Szczegółowy program kursu

Użytkowanie komputerów – 20 godzin
Graficzny interfejs użytkownika
Pomoc systemu Windows
Podstawowe parametry sprzętu i oprogramowania, konfiguracja
System plików. Atrybuty plików i folderów, wyszukiwanie
Kompresowanie i archiwizowanie danych
Wirusy komputerowe, zabezpieczenie danych
Prosty edytor tekstu, drukowanie, polecenia systemowe
Powtórzenie wiadomości, testy przykładowe

Przetwarzanie tekstów MS Word – 16 godzin
Praca z edytorem tekstu, podstawowe operacje, pomoc programu
Ustawienia dokumentu, zapisywanie efektów pracy
Formatowanie tekstu, ustawienia akapitów, style
Tworzenie i edycja tabel
Wstawianie i edycja obiektów graficznych
Przygotowanie i wykorzystanie korespondencji seryjnej
Drukowanie dokumentów
Powtórzenie wiadomości, testy przykładowe

Arkusze kalkulacyjne MS Excel – 20 godzin

Praca z arkuszem kalkulacyjnym, omówienie podstawowych operacji, pomoc programu

Wprowadzanie danych, zapisywanie efektów pracy, formaty plików

Formatowanie zawartości i wyglądu komórek, wierszy i kolumn
Formuły i funkcje arkusza kalkulacyjnego

Sortowanie, filtrowanie danych

Sposoby zabezpieczania danych

Tworzenie wykresów, diagramów i ich prezentacja

Ustawienia skoroszytu, arkusza i przygotowanie do drukowania

Powtórzenie wiadomości, testy przykładowe

Grafika menedżerska i prezentacyjna – 20 godzin
Praca z programem do przygotowania prezentacji, dobre praktyki przy tworzeniu prezentacji
Omówienie podstawowych funkcji, pomoc programu
Tworzenie prezentacji – układy slajdów, ustawienia tła, szablony projektów
Przygotowanie i formatowanie tekstów, wzorzec slajdów
Wykorzystanie grafiki – obrazy, autokształty, wykresy i diagramy
Przejścia slajdów, animacje niestandardowe, chronometraż
Przygotowanie pokazu slajdów, omówienie trybu prezentacji
Ustawienia wydruku, tworzenie notatek do prezentacji
Powtórzenie wiadomości, testy przykładowe

 

Bazy danych MS Access – 20 godzin

Omówienie istoty baz danych, praca z oprogramowaniem bazodanowym
Omówienie podstawowych funkcji, pomoc programu
Tworzenie prostej bazy danych oraz praca z już istniejącymi bazami
Sposoby tworzenia tabel z danymi, wprowadzanie danych, relacje
Sposoby tworzenia i edytowania formularzy
Wybieranie informacji z bazy, generowanie raportów, kwerendy
Ustawienia drukowania, drukowanie tabel, formularzy i raportów
Powtórzenie wiadomości, testy przykładowe

 

Przeglądanie stron internetowych i komunikacja – 20 godzin
Podstawowe pojęcia związane z Internetem, budowa i działanie sieci komputerowych
Rodzaje i zasady korzystania z zasobów sieciowych
Praca z przeglądarka internetową, omówienie podstawowych funkcji, pomoc programu, drukowanie
Możliwości i sposoby wykorzystania zasobów Internetu
Wyszukiwanie i gromadzenie informacji
Bezpieczne korzystanie z sieci, zagrożenia ze strony Internetu
Rodzaje i sposoby komunikacji w sieci, wykorzystywane oprogramowanie
Poczta elektroniczna i jej zastosowania, netykieta
Sposoby dostępu do poczty elektronicznej, bezpieczeństwo poczty elektronicznej
Tworzenie, wysyłanie i odbieranie wiadomości, korzystanie z załączników, drukowanie wiadomości
Powtórzenie wiadomości, testy przykładowe

Kolejne edycje z otwartym naborem

System zajęć do wyboru: wieczorowy, weekendowy lub dzienny.Rozpoczniemy niezwłocznie po zebraniu grup. Decyduje kolejność zgłoszeń


Jak się zapisać?

Dowolnie: e-mail, karta zgłoszenia, telefon – jak Państwu wygodniej. Po otrzymaniu zgłoszenie zadzwonimy w celu ustalenia szczegółów. Zapraszamy

Cena
Cena kursu wynosi 1 100,00 zł od osoby i obejmuje 116 godzindydaktycznych (45 min) z obszaru 6 modułów zagadnień tematycznych, są to:

  1. Użytkowanie komputerów – 20 godzin
  2. MS Word- przetwarzanie tekstów – 16 godzin
  3. MS Excel- arkusze kalkulacyjne – 20 godzin
  4. MS PowerPoint- grafika menedżerska i prezentacyjna – 20 godzin
  5. MS Access- bazy danych – 20 godzin
  6. Przeglądanie stron internetowych i komunikacja – 20 godzin

 

Istnieje możliwość wyboru modułów kursu.

Osoby zgłaszające się na wybrane moduły kursu płacą po 350,00 zł za każdy moduł.

Dokument końcowy

Zaświadczenie o ukończeniu kursu (MEN)
oraz certyfikat CTI

Dlaczego u nas

Dbamy o taki przekaz informacji aby każdy miał szansę nauczyć się obsługi komputera. Nasi instruktorzy są lubiani i uzyskują wysokie oceny w ankietach wypełnianych przez uczestników kursów. Każda zadowolona osoba jest dla nas nagrodą!

Forma kształcenia

Instruktaż i ćwiczenia. Każdy uczestnik pracuje na oddzielnym stanowisku komputerowym. Podczas szkolenia rozwiązywane będą przykładowe testy i omawiane problemy powstałe podczas ich rozwiązywania. Największą uwagę przywiązujemy do ćwiczeń praktycznych.
Zajęcia polegają na możliwie równoległej pracy wszystkich uczestników pod kontrolą i z pomocą prowadzącego i przewidują możliwość zadawania pytań tak ze strony wykładowcy, jak i kursantów oraz dyskusję.

Miejsce

  • CTI sp. z o.o. – Kraków ul. św. Filipa 17 lub
  • miejsce wskazane przez uczestników (w przypadku grupy, co najmniej 10-osobowej)

Materiały dydaktyczne

Materiały autorskie CTI: prezentacje, ćwiczenia, testy.


Warning: Trying to access array offset on false in /home/cti1/ftp/cti.edu.pl/wp-content/themes/cti/footer.php on line 82