Kurs komputerowy od podstaw 96h

Zapraszamy na bezstresowy kurs nauki obsługi komputera. Zajęcia prowadzą doświadczeni, cierpliwi i życzliwi nauczyciele i instruktorzy. Szczycimy się bardzo wysokimi ocenami w ankietach, które wystawiają nasi absolwenci.

Cel kursu

Opanowanie umiejętności obsługi komputera i popularnych programów biurowych.

Kurs jest prowadzony od podstaw.Szczegółowy program kursu
1. Pierwsze kroki – nauka podstawowych umiejętności
Graficzny interfejs użytkownika
Pomoc systemu Windows
Podstawowe parametry sprzętu i oprogramowania, konfiguracja
System plików. Atrybuty plików i folderów, wyszukiwanie
Kompresowanie i archiwizowanie danych
Wirusy komputerowe, zabezpieczenie danych
Prosty edytor tekstu, drukowanie, polecenia systemowe
Powtórzenie wiadomości, testy przykładowe

 1. Tworzenie pism – nauka obsługi edytora tekstu MS Word

Praca z edytorem tekstu, podstawowe operacje, pomoc programu
Ustawienia dokumentu, zapisywanie efektów pracy
Formatowanie tekstu, ustawienia akapitów, style
Tworzenie i edycja tabel
Wstawianie i edycja obiektów graficznych
Przygotowanie i wykorzystanie korespondencji seryjnej
Drukowanie dokumentów
Powtórzenie wiadomości, testy przykładowe

 1. Tworzenie tabel – nauka obsługi arkuszy kalkulacyjnych MS Excel

Praca z arkuszem kalkulacyjnym, omówienie podstawowych operacji, pomoc programu
Wprowadzanie danych, zapisywanie efektów pracy, formaty plików
Formatowanie zawartości i wyglądu komórek, wierszy i kolumn
Formuły i funkcje arkusza kalkulacyjnego
Sortowanie, filtrowanie danych
Sposoby zabezpieczania danych
Tworzenie wykresów, diagramów i ich prezentacja
Ustawienia skoroszytu, arkusza i przygotowanie do drukowania
Powtórzenie wiadomości, testy przykładowe

 1. Tworzenie slajdów i prezentacji – nauka obsługi programu MS PowerPoint

Praca z programem do przygotowania prezentacji, dobre praktyki przy tworzeniu prezentacji
Omówienie podstawowych funkcji, pomoc programu
Tworzenie prezentacji – układy slajdów, ustawienia tła, szablony projektów
Przygotowanie i formatowanie tekstów, wzorzec slajdów
Wykorzystanie grafiki – obrazy, autokształty, wykresy i diagramy
Przejścia slajdów, animacje niestandardowe, chronometraż
Przygotowanie pokazu slajdów, omówienie trybu prezentacji
Ustawienia wydruku, tworzenie notatek do prezentacji
Powtórzenie wiadomości, testy przykładowe

 1. Nauka korzystania z Internetu

Podstawowe pojęcia związane z Internetem, budowa i działanie sieci komputerowych
Rodzaje i zasady korzystania z zasobów sieciowych
Praca z przeglądarka internetową, omówienie podstawowych funkcji, pomoc programu, drukowanie
Możliwości i sposoby wykorzystania zasobów Internetu
Wyszukiwanie i gromadzenie informacji
Bezpieczne korzystanie z sieci, zagrożenia ze strony Internetu
Rodzaje i sposoby komunikacji w sieci, wykorzystywane oprogramowanie
Poczta elektroniczna i jej zastosowania, netykieta
Sposoby dostępu do poczty elektronicznej, bezpieczeństwo poczty elektronicznej
Tworzenie, wysyłanie i odbieranie wiadomości, korzystanie z załączników, drukowanie wiadomości
Powtórzenie wiadomości, testy przykładowe

Kolejne edycje z otwartym naborem

System zajęć do wyboru: wieczorowy, weekendowy lub dzienny.Rozpoczniemy niezwłocznie po zebraniu grup. Decyduje kolejność zgłoszeń


Jak się zapisać?

Dowolnie: e-mail, karta zgłoszenia, telefon – jak Państwu wygodniej. Po otrzymaniu zgłoszenie zadzwonimy w celu ustalenia szczegółów. Zapraszamy

Cena

Cena kursu wynosi 1 000zł od osoby i obejmuje 96 godzin dydaktycznych (45 min) z obszaru 5 modułów zagadnień tematycznych, są to:

 1. Pierwsze kroki – nauka podstawowych umiejętności – 20 godzin
 2. Tworzenie pism – nauka obsługi edytora tekstu MS Word – 16 godzin
 3. Tworzenie tabel – nauka obsługi arkuszy kalkulacyjnych MS Excel – 20 godzin
 4. Tworzenie slajdów i prezentacji – nauka obsługi programu MS PowerPoint – 20 godzin
 5. Nauka korzystania z Internetu – 20 godzin

Istnieje możliwość wyboru modułów kursu.

Osoby zgłaszające się na wybrane moduły kursu płacą 250zł za Word i po 350zł za każdy inny moduł.

Dokument końcowy

Zaświadczenie o ukończeniu kursu, wzór MEN.

Dlaczego u nas

Dbamy o taki przekaz informacji aby każdy miał szansę nauczyć się obsługi komputera. Nasi instruktorzy są lubiani i uzyskują wysokie oceny w ankietach wypełnianych przez uczestników kursów. Każda zadowolona osoba jest dla nas nagrodą!

Forma kształcenia

Instruktaż i ćwiczenia. Każdy uczestnik pracuje na oddzielnym stanowisku komputerowym. Podczas szkolenia rozwiązywane będą przykładowe testy i omawiane problemy powstałe podczas ich rozwiązywania. Największą uwagę przywiązujemy do ćwiczeń praktycznych.
Zajęcia polegają na możliwie równoległej pracy wszystkich uczestników pod kontrolą i z pomocą prowadzącego i przewidują możliwość zadawania pytań tak ze strony wykładowcy, jak i kursantów oraz dyskusję.

Miejsce

 • Consulting and Training Institute sp. z o.o. – Kraków ul. Wrocławska 8A, ul. Św. Filipa 17 lub
 • Miejsce wskazane przez uczestników (w przypadku grupy, co najmniej 10-osobowej)

Materiały dydaktyczne

Materiały autorskie CTI: prezentacje, ćwiczenia, testy.


Warning: Trying to access array offset on false in /home/cti1/ftp/cti.edu.pl/wp-content/themes/cti/footer.php on line 82