Kurs komputerowy od podstaw 32h (Word, Excel, Internet, Poczta)

Cel kursu


Nabycie podstawowych umiejętności obsługi komputera oraz programów z pakietu MS Office: Word i Excel a także korzystania z zasobów sieci Internet i obsługi poczty e-mail.


Wymagania wstępne


Chęć zdobycia określonych programem kursu umiejętności i stan zdrowia pozwalający na pracę przy komputerze.

Ramowy program kursu


1. Podstawy obsługi komputera – 8 godzin
2. Edytor tekstu – MS Word – 8 godzin
3. Arkusz kalkulacyjny – MS Excel – 8 godzin
4. Użytkowanie sieci (Internet, e-mail) – 8 godzin

Razem: 32 godziny

Szczegółowy program kursu < kliknijZapisy


Przyjmujemy zgłoszenia telefoniczne, listowne, e-mailem, można także podejść osobiście, jak wygodniej zapraszamy!

System wieczorowy, weekendowy, dzienny do wyboru. Zajęcia rozpoczynamy niezwłocznie po zebraniu grup, decyduje kolejność zgłoszeń.


Cena


400zł za osobę

 

Dokument końcowy


Zaświadczenie o ukończeniu kursu (MEN)
oraz certyfikat CTI

Forma kształcenia


Instruktaż i ćwiczenia. Każdy uczestnik pracuje na oddzielnym stanowisku komputerowym. Podczas szkolenia rozwiązywane będą przykładowe testy i omawiane problemy powstałe podczas ich rozwiązywania. Największą uwagę przywiązujemy do ćwiczeń praktycznych.
Zajęcia polegają na możliwie równoległej pracy wszystkich uczestników pod kontrolą i z pomocą prowadzącego i przewidują możliwość zadawania pytań tak ze strony wykładowcy, jak i kursantów oraz dyskusję.

 

Miejsce


 

  • CTI sp. z o.o. – Kraków ul. św. Filipa 17 lub
  • miejsce wskazane przez uczestników (w przypadku grupy, co najmniej 10-osobowej)

 


Materiały dydaktyczne


Materiały autorskie CTI: prezentacje, ćwiczenia, testy.


Warning: Trying to access array offset on false in /home/cti1/ftp/cti.edu.pl/wp-content/themes/cti/footer.php on line 82