Kurs komputerowy: MS Office dla zaawansowanych

Zapraszamy na kurs komputerowy MS Office dla zaawansowanych. Celem szkolenia jest nabycie zaawansowanych umiejętności korzystania z programów na wysokim poziomie wykorzystania ich funkcji. Ponadto zainteresowani uczestnicy mogą, ale nie muszą, przystąpić na koniec szkolenia do egzaminu ECDL Advanced w celu zewnętrznego potwierdzenia nabytych umiejętności.

ECDL są to międzynarodowe certyfikaty umiejętności komputerowych, uznane w większości krajów świata, które na podobieństwo certyfikatów językowych, poświadczają kompetencje do obsługi programów komputerowych. Wiele osób uzyskuje lepsze stanowiska pracy, także za granicą dzięki posiadaniu certyfikatu. Szczycimy się skutecznymi metodami, które pozwalają na szybkie opanowanie praktycznych umiejętności obsługi programów komputerowych i zdanie egzaminów. Potwierdzają to bardzo wysokie wskaźniki zdawalności egzaminów ECDL przez uczestników naszych kursów.

Forma zajęć

Instruktaż i ćwiczenia. Każdy uczestnik pracuje na oddzielnym stanowisku komputerowym. Podczas szkolenia rozwiązywane będą przykładowe testy i omawiane problemy powstałe podczas ich rozwiązywania. Największą uwagę przywiązujemy do ćwiczeń praktycznych.
Ramowy plan nauczania

Microsoft Word dla zaawansowanych 30 godz.

 • Rozwinięcie technik edycyjnych
 • Praca z dużymi dokumentami
 • Style formatowania
 • Tworzenie i modyfikacja indeksu
 • Umieszczanie w tekście informacji o charakterze specjalnym
 • Umieszczanie w tekście pól kodowych
 • Tworzenie formularzy
 • Korespondencja seryjna (etykiety, koperty
 • Dostosowanie edytora do własnych preferencji użytkownika
 • Makropolecenia w MS Word
 • Wybrane opcje edytora Microsoft Word
 • Współpraca edytora Microsoft Word z innymi aplikacjami pakietu

Microsoft Excel dla zaawansowanych 30 godz.

 • Zaawansowane metody pracy
 • Praca z dużymi obszarami danych
 • Korzystanie z funkcji wbudowanych
 • Operacje na bazach danych
 • Wybrane narzędzia analizy danych
 • Makrofunkcje i makropolecenia
 • Dostosowanie programu do preferencji użytkownika
 • Współpraca arkusza kalkulacyjnego z innymi aplikacjami Microsoft Office

Microsoft Access dla zaawansowanych 30 godz.

 • Automatyzowanie pracy bazy danych
 • Szybki start za pomocą kreatora
 • Modyfikowanie aplikacji za pomocą języka Visual Basic
 • Wyszukiwanie i filtrowanie rekordów na formularzu
 1. Microsoft Outlook dla zaawansowanych 15 godz.
 • Microsoft Outlook – wprowadzenie
 • Zarządzanie kontaktami
 • Korzystanie z poczty elektronicznej w programie Microsoft Outlook
 • Zarządzanie harmonogramem
 • Korzystanie z listy zadań
 • Dostęp do Internetu przy pomocy programu Microsoft Outlook
 • Planowanie z wykorzystaniem programu Microsoft Outlook
 1. Microsoft Power Point dla zaawansowanych 20 godz.
 • Program prezentacyjny Power Point – wprowadzenie
 • Zasady tworzenia nowej prezentacji
 • Tekst i obiekty tekstowe
 • Tworzenie i edycja obiektów graficznych
 • Wykorzystanie biblioteki gotowych szablonów prezentacji
 • Tryby pracy programu
 • Edycja slajdów i notek
 • Wybór palety barw, zmiana koloru
 • Dołączanie obiektów graficznych do prezentacji
 • Dołączanie i edycja wykresów organizacyjnych
 • Wyświetlanie slajdów, animacja i efekty dźwiękowe
 • Pokaz slajdów

Cena
za kurs trwający 125 godzin lekcyjnych (45 min)

 • system wieczorowy i dzienny: 1300,00 zł od uczestnika
 • system weekendowy: 1500,00 zł od uczestnika

Zniżki! Specjalna cena oraz dla studentów Wyższej Szkoły Ekonomii i Informatyki w Krakowie jak również dla osób zapisujących się na kolejny kurs w CTI- 300zł taniej.

Istnieje możliwość wydłużenia lub skrócenia szkolenia, które wtedy kalkulujemy indywidualnie

Istnieje możliwość wyboru poszczególnych modułów

Grupy zorganizowane- do uzgodnienia

Dokumenty końcowe

Zaświadczenie o ukończeniu kursu (MEN)
oraz certyfikat CTI

a w przypadku przystąpienia i pozytywnego wyniku egzaminu ECDL Certyfikat ECDL Advanced

ZAPISY

System zajęć do wyboru: wieczorowy, weekendowy lub dzienny.Rozpoczniemy po zebraniu grup.

Osoby zainteresowane uczestnictwem w w/w szkoleniu prosimy oprzesłanie karty zgłoszenia z powyższych linków. Uwaga: chcąc wysłać kartę e-mailem, należy ją zapisać na dysku komputera i wypełnioną załączyć stamtąd do e-maila. Można też wysyłać kartę faksem lub pocztą polską.

Osoby zainteresowane kursem, które nie chcą jeszcze wysyłać kartyzgłoszenia zachęcamy do polecenia nam informowania o planowanych kolejnych terminach. Chętnie zadzwonimy lub napiszemy. Prosimy w tej sprawie pisać e-maile lub dzwonić.


Warning: Trying to access array offset on false in /home/cti1/ftp/cti.edu.pl/wp-content/themes/cti/footer.php on line 82