Kurs: Elementy prawa pracy, aktualne regulacje kodeksowe 16h

Absolwenci kursów prowadzonych przez CTI cieszą się dobrą opinią wśród pracodawców.

Dokument końcowy


Zaświadczenie o ukończeniu kursu (MEN)
oraz certyfikat CTI


Cel szkolenia:


Celem szkolenia jest uzyskanie aktualnej wiedzy z zakresu prawa pracy.


Szczegółowy program szkolenia


  • Prawo pracy (przepisy ogólne, układy zbiorowe, regulaminy pracy i wynagradzania)
  • Nawiązanie, zmiana i ustanie stosunku pracy (rodzaje stosunków pracy, strony, treść i forma umowy o pracę, zmiana treści zawartej umowy o pracę, formy ustania stosunku pracy, wypowiedzenie, wygaśnięcie, rozwiązanie bez wypowiedzenia, świadectwa i opinie o pracy)
  • Szczególne zasady rozwiązywania umowy o pracę – zwolnienia grupowe
  • Wynagrodzenie za pracę i jego ochrona (elementy wynagrodzenia, świadczenia dodatkowe, ochrona wynagrodzenia)
  • Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (kryteria tworzenia, odpisy podstawowe)

Cena


  • grupy z wolnego naboru – 200,00 zł od osoby
  • grupy zorganizowane – do uzgodnienia

Forma kształcenia


Wykłady.


Miejsce


  • CTI sp. z o.o. – Kraków ul. św. Filipa 17 lub
  • miejsce wskazane przez uczestników (w przypadku grupy, co najmniej 10-osobowej)

Materiały dydaktyczne


Kodeks pracy, prezentacje.

Warning: Trying to access array offset on false in /home/cti1/ftp/cti.edu.pl/wp-content/themes/cti/footer.php on line 82