Szkolenie: Płatnik- program komputerowy do komunikacji z ZUS-em

Cel szkolenia


Zdobycie umiejętności obsługi programu komputerowego Płatnik.
Program Płatnik służy do komunikacji i rozliczeń z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych.

Plan zajęć


– Uruchomienie programu
– Ustawienie parametrów konfiguracyjnych programu – Okres rozliczeniowy, Kwota przeciętnego wynagrodzenia chorobowego
– Wprowadzenie płatnika do rejestru płatników
– Zgłoszenie płatnika – druki ZPA, ZAA, ZBA
– Wprowadzanie danych ubezpieczonych
– Zgłoszenie ubezpieczonych do ubezpieczeń społecznych, zdrowotnych zgłoszenie członków rodziny ubezpieczonego do ubezpieczenia zdrowotnego– druki ZUA, ZZA, ZCZA
– Tworzenie dokumentów rozliczeniowych z dokumentów zgłoszeniowych
– Tworzenie dokumentów rozliczeniowych z dokumentów rozliczeniowych z innego miesiąca
– Korekty dokumentów zgłoszeniowych
– Korekty dokumentów rozliczeniowych
– Tworzenie dokumentów płatniczych (przelewów)
– Tworzenie raportów dla ubezpieczonych RMUA

Razem 8 godzin lekcyjnych

Jedna godzina lekcyjna = 45 minut


Metodyki kształcenia


Zajęcia realizowane są w formie ćwiczeń w pracowni komputerowej.
Każdy z uczestników pracuje przy osobnym stanowisku komputerowym.

Dokument końcowy


Zaświadczenie o ukończeniu kursu (MEN)
oraz certyfikat CTI

Cena


Cena zasadnicza 350,00 zł.

Cena dla grup zorganizowanych – do uzgodnienia

Cenę dla osób, których udział w kursie finansowany jest ze środków publicznych ustalamy indywidualnie, uwzględniając koszty związane z wymaganiami projektu i zleceniodawcy.


Miejsce


  • CTI sp. z o.o. – Kraków ul. św. Filipa 17 lub
  • miejsce wskazane przez uczestników (w przypadku grupy, co najmniej 10-osobowej)

Zapisy


Przyjmujemy zgłoszenia telefoniczne, listowne, e-mailem, można także podejść osobiście, jak wygodniej zapraszamy!

Kursy związane tematycznie ze szkoleniem Płatnik


Kliknij —> Kadry i płace

Kliknij —> Księgowość komputerowa

Kliknij —> Podstawy obsługi komputera

Kliknij —> Pakiet MS Office lub wybrane moduły

Kliknij —> Przeglądanie stron internetowych i komunikacja

Kliknij —> Inne kursy i szkolenia