Szkolenie komputerowe: MS Excel dla zaawansowanych (21h)

Zapraszamy na szkolenie komputerowe z arkuszy kalkulacyjnych MS Excel dla zaawansowanych.

Cel szkolenia

nabycie zaawansowanych umiejętności korzystania z programu na wysokim poziomie wykorzystania jego funkcji.

Forma zajęć

Instruktaż i ćwiczenia. Każdy uczestnik pracuje na oddzielnym stanowisku komputerowym. Podczas szkolenia rozwiązywane będą przykładowe testy i omawiane problemy powstałe podczas ich rozwiązywania. Największą uwagę przywiązujemy do ćwiczeń praktycznych.
Ramowy plan nauczania

Microsoft Excel – dla zaawansowanych

  • Zaawansowane metody pracy
  • Praca z dużymi obszarami danych
  • Korzystanie z funkcji wbudowanych
  • Operacje na bazach danych
  • Wybrane narzędzia analizy danych
  • Makrofunkcje i makropolecenia
  • Dostosowanie programu do preferencji użytkownika
  • Współpraca arkusza kalkulacyjnego z innymi aplikacjami Microsoft Office


Cena

350,00 zł od uczestnika za szkolenie trwające 21 godzin lekcyjnych (45 min)

Istnieje możliwość wydłużenia lub skrócenia szkolenia, które wtedy kalkulujemy indywidualnie.

Grupy zorganizowane – do uzgodnienia

Dokument końcowy

Zaświadczenie o ukończeniu kursu (MEN)
oraz certyfikat CTI

Ponadto zainteresowani uczestnicy mogą, ale nie muszą, przystąpić na koniec szkolenia do egzaminu ECDL Advanced w celu zewnętrznego potwierdzenia nabytych umiejętności.

ECDL są to międzynarodowe certyfikaty umiejętności komputerowych, uznane w większości krajów świata, które na podobieństwo certyfikatów językowych, poświadczają kompetencje do obsługi programów komputerowych. Wiele osób uzyskuje lepsze stanowiska pracy, także za granicą dzięki posiadaniu certyfikatu. Szczycimy się skutecznymi metodami, które pozwalają na szybkie opanowanie praktycznych umiejętności obsługi programów komputerowych i zdanie egzaminów. Potwierdzają to bardzo wysokie wskaźniki zdawalności egzaminów ECDL przez uczestników naszych kursów.

Zapisy

Przyjmujemy zgłoszenia telefoniczne, listowne, e-mailem, można także podejść osobiście, jak wygodniej zapraszamy!

 

System zajęć do wyboru: wieczorowy, weekendowy lub dzienny.Rozpoczniemy niezwłocznie po zebraniu grup. Decyduje kolejność zgłoszeń

 

Miejsce

  • CTI sp. z o.o. – Kraków ul. św. Filipa 17 lub
  • miejsce wskazane przez uczestników (w przypadku grupy, co najmniej 10-osobowej)

 

Materiały dydaktyczne

Zbiór zagadnień CTI