Najbliższe kursy

 

Kursy Zawodowe/szkolenia Planowane terminy (w trybie zdalnym) daty rozpoczęcia
   
Tematyka: Kadry i płace (kursy wielodniowe) weekendowe dzienne wieczorowe
Kadry i płace (120h)  7 XI 29 X 26 X
Kadry i płace – certyfikowany specjalista (120h) 7 XI 29 X 26 X
Kadry i płace komputerowe z MS Excel i egzaminem ECDL Profile (152h) 7 XI 29 X 26 X
Specjalista ds HR (50h) 21 XI 4 XI 3 XI
Specjalista ds HR z rozliczeniami płac (105h) 14 XI 29 X 27 X
Pracownik administracyjno-biurowy ze specjalizacją kadry i płace (176h) 7 XI 29 X 26 X
Sekretarka-asystentka ze specjalizacją kadry i płace (176h) 7 XI 29 X 26 X
Kurs: Prawo pracy, aktualne regulacje kodeksowe_36h 7 XI 3 XI 26 X
Kurs: Kadry, rekrutacja i ocena pracowników w oparciu o kompetencje_60h 7 XI 3 XI 26 X
Kurs: Rekrutacja i selekcja pracowników_24h 21 XI 4 XI 3 XI
       
Tematyka: Księgowość, rachunkowość (kursy wielodniowe)
weekendowe dzienne wieczorowe
Księgowość komputerowa (PKPiR) z rozliczeniami z ZUS (48h) 14 XI 4 XI 27 X
Księgowość małej firmy z rozliczeniami z ZUS (48h) 14 XI 4 XI 27 X
Księgowość komputerowa kompleksowo (120h) 17 X 4 XI 27 X
Księgowy (samodzielny) z elementami płac – certyfikowany specjalista (120h) 17 X 4 XI 27 X
Kurs: Księgowość komputerowa z MS Excel i egzaminem ECDL Profile (152h) 17 X 28 X 27 X
Księgowość komputerowa – księga handlowa (72h) 17 X    
       
Tematyka: Obsługa biura (kursy wielodniowe) weekendowe dzienne wieczorowe
Sekretarka-asystentka (56h) 24 X 27 X 27 X
Pracownik administracyjno-biurowy (56h)
24 X 27 X 27 X
       
Tematyka: Kursy komputerowe (kursy wielodniowe) weekendowe dzienne wieczorowe
Kurs komputerowy – pakiet MS Office (64h) 24 X 28 X 26 X
Kurs komputerowy – MS Word (24h)
24 X 28 X 26 X
Kurs komputerowy – MS Excel (32h)
24 X 28 X 26 X
Kurs komputerowy – MS Excel zaawansowany (32h) 7 XI 5 XI 27 X
Kursy komputerowe z egzaminami EDCL
24  X 28 X 26 X
       
Tematyka: Handel i logistyka (kursy wielodniowe)
weekendowe dzienne wieczorowe
Sprzedawca z obsługą kas fiskalnych i programu do fakturowania (88h)      
Fakturzysta, kasjer z obsługą programu do fakturowania (40h) 24 X 29 X 28 X
Magazynier, kasjer, fakturzysta z obsługą kas fiskalnych i programu do fakturowania (88h)      
Sprzedawca, fakturzysta z obsługą komputera od podstaw (120h)      
Obsługa kas fiskalnych (4h)      

 

Kolejne edycje rozpoczynamy niezwłocznie po zebraniu grup. Zatem jeśli interesują Państwa inne (niż podane wyżej terminy), prosimy o zgłoszenia, a my będziemy zawiadamiać kiedy zbierze się grupa. 

Od kwietnia 2020 roku (od czasu wprowadzenia stanu epidemii) prowadzimy kursy w trybie online poprzez aplikację Microsoft Teams.
Zajęcia odbywają się w czasie rzeczywistym z wykładowcą (na żywo) i obejmują także zajęcia praktyczne z programami komputerowymi.
W cenie kursów udzielamy instruktażu i wsparcia (zdalnego) uczestników w przygotowaniu i wdrożeniu do zajęć.

Jeśli powyżej nie ma kursu, który Państwa interesuje, wówczas zachęcamy do przekazania nam wiadomości z poleceniem informowania o planowanym rozpoczęciu takiego kursu.

Zajęcia w trybie weekendowym planujemy (przeważnie), co dwa tygodnie w soboty i niedziele, w przedziale godzin od 09,00 do 17,00.
Zajęcia w trybie dziennym planujemy (przeważnie) dwa do pięciu dni roboczych na tydzień w przedziale godzin od 09,00 do 21,00.
Zajęcia w trybie wieczorowym planujemy (przeważnie) dwa – trzy razy w tygodniu (w dni robocze) w przedziale godzin od 17,00 do 21,00.
  

Ceny podane dla poszczególnych kursów dotyczą udziału osób zapisujących się indywidualnie, bez gwarancji terminu realizacji. Dla osób kierowanych np. z projektów UE, gdzie istotny jest termin realizacji, kalkulujemy ceny indywidualnie biorąc pod uwagę również potrzebę uzupełniania dokumentacji projektowej itp.

Zapisy 
Przyjmujemy zgłoszenia telefoniczne, listowne, e-mailem, można także podejść osobiście, jak wygodniej zapraszamy!
System wieczorowy, weekendowy, dzienny do wyboru. Zajęcia rozpoczynamy niezwłocznie po zebraniu grup, decyduje kolejność zgłoszeń.

Kontakt  
Informacje i zapisy:
tel. 12 633 33 77
tel. kom. 783 100 800 lub 605 287 595
e-mail: szkolenia@cti.edu.pl
Biuro obsługi: Kraków, ul. Krowoderska 37