Najbliższe kursy

 

Kursy Zawodowe Planowane rozpoczęcie
Tematyka: Kadry i płace weekendowe  dzienne
wieczorowe
Kadry i płace (120h)  28 X 7 XI 25 X
Kadry i płace – certyfikowany specjalista (120h) 28 X 7 XI 25 X
Kadry i płace komputerowe z egzaminem ECDL Profile (150h) 28 X 7 XI 25 X
Pracownik administracyjno-biurowy ze specjalizacją kadry i płace (152h) 21 X 23 X 23 X
Sekretarka-asystentka ze specjalizacją kadry i płace (176h) 21 X 23 X 23 X
Kurs: Kadry, Prawo pracy, aktualne regulacje kodeksowe_36h 28 X 6 XI 25 X
Kurs: Elementy prawa pracy, aktualne regulacje kodeksowe 16h 28 X 6 XI 25 X
Kurs: Kadry, rekrutacja i ocena pracowników w oparciu o kompetencje_70h 28 X 6 XI 25 X
Kurs: Rekrutacja i ocena pracowników w oparciu o kompetencje_34h 29 X 24 X 6 XI
Tematyka: Księgowość, rachunkowość
weekendowe dzienne wieczorowe
Księgowość komputerowa (PKPiR) z rozliczeniami z ZUS (48h) 28 X 6 XI 24 X
Księgowość małej firmy z rozliczeniami z ZUS (48h) 28 X 6 XI 24 X
Księgowość komputerowa kompleksowo (120h) 21 X 6 XI 24 X
Księgowy (samodzielny) z elementami płac – certyfikowany specjalista (120h) 21 X 6 XI 24 X
Kurs: Księgowość komputerowa z egzaminem ECDL Profile (150h) 21 X 6 XI 24 X
Księgowość komputerowa – księga handlowa (72h) 21 X 26 X 14 XI
Tematyka: Obsługa biura weekendowe dzienne wieczorowe
Sekretarka-asystentka (56h) 21 X 23 X 25 X
Pracownik kancelaryjny (56h) 21 X 23 X 25 X
Pracownik administracyjno-biurowy (36h)
21 X 23 X 25 X
Pracownik administracyjno-biurowy (56h)
21 X 23 X 25 X
Obsługa biurowa firmy (56h) 21 X 23 X 25 X
Tematyka: Kursy komputerowe weekendowe dzienne wieczorowe
Kurs komputerowy – pakiet MS Office (76h) 28 X 7 XI 24 X
Kurs komputerowy – MS Word (30h)
28 X 7 XI 24 X
Kurs komputerowy – MS Excel (36h)
28 X 7 XI 24 X
Obsługa komputera od podstaw (32h), (Word, Excel, Internet, poczta)
28 X 7 XI 24 X
Kursy komputerowe z egzaminami EDCL
28 X 7 XI 24 X
Tworzenie stron internetowych (60h)
18 XI 7 XI 24 X
Tematyka: Handel i logistyka
weekendowe dzienne wieczorowe
Sprzedawca z obsługą kas fiskalnych i programu do fakturowania (88h) 29 X 7 XI 25 X
Kasjer, fakturzysta z obsługą kas fiskalnych i programu do fakturowania (72h) 29 X 7 XI 25 X
Magazynier, kasjer, fakturzysta z obsługą kas fiskalnych i programu do fakturowania (88h) 29 X 7 XI 25 X
Sprzedawca, fakturzysta z obsługą komputera od podstaw (120h) 29 X 7 XI 25 X
Obsługa kas fiskalnych (15h) 29 X 7 XI 25 X

Kolejne edycje rozpoczynamy niezwłocznie po zebraniu grup. Zatem jeśli interesują Państwa inne (niż podane wyżej terminy), prosimy o zgłoszenia, a my będziemy zawiadamiać kiedy zbierze się grupa.   

Jeśli powyżej nie ma kursu, który Państwa interesuje, wówczas zachęcamy do przekazania nam wiadomości z poleceniem informowania o planowanym rozpoczęciu takiego kursu.

Zajęcia w trybie weekendowym planujemy (przeważnie), co ok. dwa tygodnie w soboty i w niedziele w godzinach od ok. 08:00 do ok. 14:30.
Zajęcia w trybie dziennym planujemy (przeważnie) codziennie (w dni robocze) w godz. od ok. 8,00 do ok. 14,30.
Zajęcia w trybie wieczorowym planujemy (przeważnie) dwa – trzy razy w tygodniu w godzinach od ok. 17:00 do ok. 20:00.  
Harmonogramy kursów przekazujemy zwykle po pierwszych zajęciach, ponieważ wtedy rozmawiamy z osobami, które rozpoczęły kurs i (w miarę możliwości) dostosowujemy terminy zajęć do ich dyspozycyjności.  

Lista wybranych kursów CTI z informacją o cenach: kliknij –> oferta-wybranych-kursow-cti

Zapisy 
Przyjmujemy zgłoszenia telefoniczne, listowne, e-mailem, można także podejść osobiście, jak wygodniej zapraszamy!
System wieczorowy, weekendowy, dzienny do wyboru. Zajęcia rozpoczynamy niezwłocznie po zebraniu grup, decyduje kolejność zgłoszeń.

Kontakt  
Informacje i zapisy:
tel. 12 633 33 77
tel. kom. 783 100 800
e-mail: szkolenia@cti.edu.pl

Miejsce 

  • CTI sp. z o.o. – Kraków ul. św. Filipa 17 lub
  • miejsce wskazane przez Zamawiającego (w przypadku szkoleń zleconych)