Najbliższe kursy

 

Kursy Zawodowe/szkolenia Planowane terminy (w trybie zdalnym) daty rozpoczęcia
   
Tematyka: Kadry i płace (kursy wielodniowe) weekendowe dzienne wieczorowe
Kadry i płace (120h)  25 IV 20 IV 14 IV
Kadry i płace – certyfikowany specjalista (120h) 25 IV 20 IV 14 IV
Kadry i płace komputerowe z MS Excel i egzaminem ECDL Profile (152h) 17 IV 14 IV 14 IV
Specjalista ds HR (50h) 24 IV 19 IV 14 IV
Specjalista ds HR z rozliczeniami płac (105h) 24 IV 19 IV 14 IV
Pracownik administracyjno-biurowy ze specjalizacją kadry i płace (176h) 17 IV 14 IV 14 IV
Sekretarka-asystentka ze specjalizacją kadry i płace (176h) 17 IV 14 IV 14 IV
Kurs: Prawo pracy, aktualne regulacje kodeksowe_36h 25 IV 20 IV 14 IV
Kurs: Kadry, rekrutacja i selekcja pracowników 60h 25 IV 19 IV 14 IV
Kurs: Rekrutacja i selekcja pracowników_24h 24 IV 19 IV 14 IV
       
Tematyka: Księgowość, rachunkowość (kursy wielodniowe)
weekendowe dzienne wieczorowe
Księgowość komputerowa (PKPiR) z rozliczeniami z ZUS (48h) 10 IV 20 IV 14 IV
Księgowość małej firmy z rozliczeniami z ZUS (48h) 10 IV 20 IV 14 IV
Księgowość komputerowa kompleksowo (120h) 10 IV 20 IV 14 IV
Księgowy (samodzielny) z elementami płac – certyfikowany specjalista (120h) 10 IV 20 IV 14 IV
Kurs: Księgowość komputerowa z MS Excel i egzaminem ECDL Profile (152h) 10 IV 14 IV 14 IV
Księgowość komputerowa – księga handlowa (72h) 14 III 28 IV  
       
Tematyka: Obsługa biura (kursy wielodniowe) weekendowe dzienne wieczorowe
Sekretarka-asystentka (56h) 17 IV 14 IV 14 IV
Pracownik administracyjno-biurowy (56h)
17 IV 14 IV 14 IV
       
Tematyka: Kursy komputerowe (kursy wielodniowe) weekendowe dzienne wieczorowe
Kurs komputerowy – pakiet MS Office (64h) 17 IV 14 IV 14 IV
Kurs komputerowy – MS Word (24h)
17 IV 21 IV 14 IV
Kurs komputerowy – MS Excel (32h)
17 IV 14 IV 14 IV
Kurs komputerowy – MS Excel zaawansowany (32h) 24 IV 28 IV 28 IV
Kursy komputerowe z egzaminami EDCL
17 IV 14 IV 14 IV
       
Tematyka: Handel i logistyka (kursy wielodniowe)
weekendowe dzienne wieczorowe
Sprzedawca z obsługą kas fiskalnych i programu do fakturowania (88h)      
Fakturzysta z obsługą programu do fakturowania (40h) 17 IV 19 IV 14 IV
Magazynier, kasjer, fakturzysta z obsługą kas fiskalnych i programu do fakturowania (88h)      
Sprzedawca, fakturzysta z obsługą komputera od podstaw (120h)      
Obsługa kas fiskalnych (4h)      

 

Kolejne edycje rozpoczynamy niezwłocznie po zebraniu grup. Zatem jeśli interesują Państwa inne (niż podane wyżej terminy), prosimy o zgłoszenia, a my będziemy zawiadamiać kiedy zbierze się grupa. 

Od kwietnia 2020 roku (od czasu wprowadzenia stanu epidemii) prowadzimy kursy w trybie online poprzez aplikację Microsoft Teams. Zajęcia odbywają się z wykładowcą w czasie rzeczywistym (na żywo, wg harmonogramu) i obejmują także zajęcia praktyczne z programami komputerowymi. Podczas zajęć uczestnicy i prowadzący są w stałym kontakcie głosowym i mogą udostępniać swoje pulpity a nawet oddawać kontrolę nad komputerem, co jest pomocne szczególnie do nauki obsługi programów komputerowych wchodzących w skład kursu.
W cenie kursów udzielamy instruktażu i wsparcia (zdalnego) uczestnikom w przygotowaniu i wdrożeniu do zajęć.

Jeśli powyżej nie ma kursu, który Państwa interesuje, wówczas zachęcamy do przekazania nam wiadomości z poleceniem informowania o planowanym rozpoczęciu takiego kursu.

Zajęcia w trybie weekendowym planujemy (przeważnie), co dwa tygodnie w soboty i niedziele, w przedziale godzin od 09,00 do 17,00 (najczęściej do 15:30).
Zajęcia w trybie dziennym planujemy (przeważnie) dwa do pięciu dni roboczych na tydzień w przedziale godzin od 09,00 do 21,00 (najczęściej do 15:30)
Zajęcia w trybie wieczorowym planujemy (przeważnie) dwa – trzy razy w tygodniu (w dni robocze) w przedziale godzin od 17,00 do 21,00.
  

Ceny podane dla poszczególnych kursów dotyczą udziału osób zapisujących się indywidualnie, bez gwarancji terminu rozpoczęcia zajęć (tzn. czekamy z rozpoczęciem kursu na zebranie grupy).
Ceny dla osób kierowanych np. z projektów UE, gdzie istotny jest termin realizacji kursu, kalkulujemy indywidualnie aby móc zrealizować w umówionych terminach, biorąc pod uwagę również potrzebę uzupełniania dokumentacji projektowej itp.

Zapisy 
Przyjmujemy zgłoszenia telefoniczne, listowne, e-mailem, można także podejść osobiście, jak wygodniej zapraszamy!
System wieczorowy, weekendowy, dzienny do wyboru. Zajęcia rozpoczynamy niezwłocznie po zebraniu grup, decyduje kolejność zgłoszeń.

Kontakt  
Informacje i zapisy:
tel. 12 633 33 77
tel. kom. 783 100 800 lub 605 287 595
e-mail: szkolenia@cti.edu.pl
Biuro obsługi: Kraków, ul. Krowoderska 37