Kurs: Rekrutacja i selekcja pracowników_24h

Absolwenci kursów prowadzonych przez CTI cieszą się dobrą opinią wśród pracodawców.


Cel szkolenia:


Celem szkolenia jest uzyskanie aktualnej wiedzy z zakresu rekrutacji i selekcji pracowników.


Zagadnienia programu szkolenia


  • Rekrutacja i selekcja pracowników
  • Nowoczesne metody związane z doborem pracowników
  • Przygotowanie rozmów kwalifikacyjnych
  • Motywowanie i zarządzanie stresem, ocena pracowników 

Dokument końcowy


Zaświadczenie o ukończeniu kursu (MEN)
oraz certyfikat CTI
Kurs pozwala na nabycie kompetencji zawodowych z zakresu programu kursu, z obszaru zawodów:
– Specjalista do spraw rekrutacji pracowników (w odniesieniu do kodu: 242309) *
– Pozostali specjaliści do spraw zarządzania zasobami ludzkimi (w odniesieniu do kodu: 242390) *

* kody zawarte w Klasyfikacji zawodów i specjalności 
(Rozporządzenie MPiPS z dnia 7 sierpnia 2014 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania)
 
 
Cena za udział w kursie

Cena zasadnicza 600,00 zł za osobę

Specjalna cena 500,00 zł dla studentów i absolwentów WSEI * oraz ich bliskich
* WSEI – Wyższa Szkoła Ekonomii i Informatyki w Krakowie

Specjalna cena 500,00 zł dla osób zapisujących się na kolejny kurs w CTI oraz ich bliskich.

Specjalna cena 500,00 zł dla bliskich osób uczestniczących w kursie CTI.

Cena dla grup zorganizowanych – do uzgodnienia

Cenę dla osób, których udział w kursie finansowany jest ze środków publicznych ustalamy indywidualnie, uwzględniając koszty związane z wymaganiami projektu i zleceniodawcy, w tym termin realizacji

 

Zapisy


Przyjmujemy zgłoszenia telefoniczne, listowne, e-mailem, można także podejść osobiście, jak wygodniej zapraszamy!


Forma kształcenia


Wykłady, ćwiczenia