Kurs: Rekrutacja i ocena pracowników w oparciu o kompetencje_34h

Absolwenci kursów prowadzonych przez CTI cieszą się dobrą opinią wśród pracodawców.


Cel szkolenia:


Celem szkolenia jest uzyskanie aktualnej wiedzy z zakresu rekrutacji i ocena pracowników w oparciu o kompetencje.


Zagadnienia programu szkolenia


  • Rekrutacja i ocena pracowników w oparciu o kompetencje
  • Rekrutacja i dobór pracowników
  • Przygotowanie rozmów kwalifikacyjnych
  • Ocena pracownicza w oparciu o kompetencje
  • Ocena i motywowanie pracowników

Dokument końcowy


Zaświadczenie o ukończeniu kursu (MEN)
oraz certyfikat CTI
 
Certyfikat CTI z zapisem o pozytywnym wyniku egzaminu jest potwierdzeniem nabycia kompetencji zawodowych z zakresu programu kursu, z obszaru zawodów:

Specjalista do spraw rekrutacji pracowników (w odniesieniu do kodu: 242309) *

* kody zawarte w Klasyfikacji zawodów i specjalności (Rozporządzenie MPiPS z dnia 7 sierpnia 2014 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania)

 
 
Cena za udział w kursie

Cena zasadnicza 400,00 zł.

Specjalna cena 350,00 zł dla studentów i absolwentów WSEI * oraz ich bliskich
* WSEI – Wyższa Szkoła Ekonomii i Informatyki w Krakowie

Specjalna cena 350,00 zł dla osób zapisujących się na kolejny kurs w CTIoraz ich bliskich.

Specjalna cena 350,00 zł dla bliskich osób uczestniczących w kursie CTI.

Cena dla grup zorganizowanych – do uzgodnienia

Cenę dla osób, których udział w kursie finansowany jest ze środków publicznych ustalamy indywidualnie, uwzględniając koszty związane z wymaganiami projektu i zleceniodawcy

Miejsce


  • CTI sp. z o.o. – Kraków ul. św. Filipa 17 lub
  • miejsce wskazane przez uczestników (w przypadku grupy, co najmniej 10-osobowej)

Zapisy


Przyjmujemy zgłoszenia telefoniczne, listowne, e-mailem, można także podejść osobiście, jak wygodniej zapraszamy!


Forma kształcenia


Wykłady, ćwiczenia.


Miejsce


  • CTI sp. z o.o. – Kraków ul. św. Filipa 17 lub
  • miejsce wskazane przez uczestników (w przypadku grupy, co najmniej 10-osobowej)

Materiały dydaktyczne


Kodeks pracy, prezentacje, teczka akt osobowych.