Kurs: Pracownik administracyjno-biurowy (56h)

 

sekretarka_1

Szanowni Państwo,
uwzględniając zapotrzebowanie rynku pracy oraz odpowiadając na oczekiwania zgłaszane przez uczestników kursów, które realizuje nasza placówka, opracowaliśmy program dobrze przygotowujący do pracy w biurach i sekretariatach.

Prowadzimy badania, z których wynika, że Absolwenci kursów prowadzonych przez Placówkę kształcenia Ustawicznego CTI cieszą się dobrą opinią wśród pracodawców.

 

Cel kursu:


Nabycie wiedzy i umiejętności wymaganych do pracy w biurze oraz sekretariacie z wykorzystaniem programów komputerowych i urządzeń biurowych.
 

Wymagania wstępne


Kurs adresowany jest do osób, z co najmniej podstawowym lub gimnazjalnym wykształceniem.
Kandydatów do pracy w sekretariacie powinna cechować: podzielność uwagi, łatwość wypowiadania się w mowie i piśmie, zdolność oceny i przewidywania sytuacji, zdolność przekonywania i negocjowania, asertywność, dyspozycyjność, miła aparycja, odporność emocjonalna i zrównoważenie, kreatywność, samodzielność, zamiłowanie do ładu i porządku, kultura osobista.
Wymagania od uczestników w zakresie zdrowotnym nie różnią się od wymagań potrzebnych do nauki w szkole uczącej zawodu w analogicznych lub zbliżonych kierunkach.
 
 

Forma kształcenia


Wykłady, warsztaty, ćwiczenia. Podczas zajęć w pracowniach komputerowych, każdy uczestnik ma do dyspozycji osobne stanowisko komputerowe wyposażone we wszystko co jest niezbędne do realizacji przedmiotu zajęć.
 

Ramowy program kursu


ELEMENTY PRAWA ADMINISTRACYJNEGO – 12 godzin

 • administracja publiczna, prawo administracyjne, podstawowe pojęcia
 • źródła prawa administracyjnego
 • akt administracyjny
 • postępowanie administracyjne
 • sądowa kontrola decyzji i postanowień

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH I ARCHIWIZACJA – 4 godziny

 • Przegląd wymagań prawnych
 • Kategorie archiwalne, rodzaje archiwów, archiwizacja dokumentacji
 • Sposoby bezpiecznego gromadzenia dokumentów oraz innych nośników informacji (dyskietki, CD, dyski)
 • Sposoby bezpiecznego niszczenia dokumentów oraz innych nośników informacji (dyskietki, CD, dyski)

REDAGOWANIE PISM I LISTÓW, PISANIE RAPORTÓW (ćwiczenia) – 12 godzin

m. in.:
praca na komputerze w programie: edytor tekstu – MS Word, w tym co najmniej: rodzaje formularzy i blankietów korespondencyjnych, układy graficzne pism, zasady sporządzania pism, protokołów, sprawozdań, notatek służbowych, formy i zasady sporządzania zaproszeń, skróty i skrótowce w korespondencji, rozmieszczenia poszczególnych elementów pisma urzędowego, korespondencja procesowa.

TECHNIKA BIUROWA (ćwiczenia) – 8 godzin

Przedmiot obejmuje zajęcia praktyczne z obsługi urządzeń biurowych i wykorzystania komputera w biurze.

FUNKCJONOWANIE SEKRETARIATU – 8 godzin

m. in.:

czynności sekretarskie, systemy kancelaryjne i obieg korespondencji, zasady organizacji pracy sekretariatu w tym organizacja czasu pracy, ochrona czasu pracy przełożonego, zasady prowadzenia terminarza.

TRENING INTERPERSONALNY – 12 godzin

m. in.:
umiejętności komunikacji ze współpracownikami i klientami, biurowy savoir-vivre, elementy wizażu, przyjmowanie interesantów, typologia trudnego klienta i sposoby i sposoby obsługi klienta w zależności od jego charakterystyki.

Razem 56 godzin

 

Dokument końcowy


Zaświadczenie o ukończeniu kursu (MEN)
oraz certyfikat CTI
 
Certyfikat CTI jest potwierdzeniem nabycia kompetencji zawodowych z zakresu programu kursu, z obszaru zawodów:
Sekretarka (w odniesieniu do kodu: 412001) *
Pozostali pracownicy administracyjni i sekretarze biura zarządu (w odniesieniu do kodu: 334390) *
Pracownik kancelaryjny (w odniesieniu do kodu: 411003) *
Pozostali pracownicy obsługi biurowej (w odniesieniu do kodu: 411090) *
 
* kody zawarte w Klasyfikacji zawodów i specjalności


Cena


Cena zasadnicza 560,00 zł.

Specjalna cena 500,00 zł dla studentów i absolwentów WSEI * oraz ich bliskich
* WSEI – Wyższa Szkoła Ekonomii i Informatyki w Krakowie

Specjalna cena 500,00 zł dla osób zapisujących się na kolejny kurs w CTIoraz ich bliskich.

Specjalna cena 500,00 zł dla bliskich osób uczestniczących w kursie CTI.

Cena dla grup zorganizowanych – do uzgodnienia

Cenę dla osób, których udział w kursie finansowany jest ze środków publicznych ustalamy indywidualnie, uwzględniając koszty związane z wymaganiami projektu i zleceniodawcy

Istnieje możliwość wykupienia wybranych zajęć.


Miejsce


 • CTI sp. z o.o. – Kraków ul. św. Filipa 17 lub
 • miejsce wskazane przez uczestników (w przypadku grupy, co najmniej 10-osobowej)


Zapisy


Przyjmujemy zgłoszenia telefoniczne, listowne, e-mailem, można także podejść osobiście, jak wygodniej zapraszamy!

System wieczorowy, weekendowy, dzienny do wyboru. Zajęcia rozpoczynamy niezwłocznie po zebraniu grup, decyduje kolejność zgłoszeń.


Materiały dydaktyczne


Materiały własne: skrypty, prezentacje, ćwiczenia w formie case study.

 

Kolejne edycje z otwartym naborem


Najbliższe terminy znajdziesz tutaj –> Najbliższe kursy <–

S
ystem zajęć do wyboru: wieczorowy, weekendowy lub dzienny.Rozpoczniemy niezwłocznie po zebraniu grup. Decyduje kolejność zgłoszeń
 


Szkolenia związane tematycznie z kursem Sekretarka- asystentka


Kliknij —> Sekretarka asystentka ze specjalizacją kadry i płace – 176 godz.

Kliknij —> Kadry, płace (certyfikowany specjalista – 120 godz.)

Kliknij —> Pakiet MS Office lub wybrane moduły

Kliknij —> Podstawy obsługi komputera